หมวดหมู่: ฆราวาส

From Wikipedia, the free encyclopedia

ฆราวาสนิยมเป็นหลักการของการแยกสถาบันของรัฐและบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของรัฐออกจากสถาบันทางศาสนาและบุคคลสำคัญทางศาสนา การแสดงออกอย่างหนึ่งของฆราวาสนิยมคือการยืนยันสิทธิที่จะเป็นอิสระจากกฎและคำสอนทางศาสนา หรือในสถานะที่ประกาศว่าเป็นกลางในเรื่องของความเชื่อ จากการบังคับโดยรัฐบาลของศาสนาหรือการปฏิบัติทางศาสนาต่อประชาชน ดูเพิ่มเติมที่ การแยกคริสต จักร กับรัฐและLaïcité

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 12 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 12 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "ฆราวาสนิยม"

60 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 60 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

0.034223794937134