หมวดหมู่:การถอดเสียงภาษาอาหรับเป็นอักษรโรมัน

หมวดหมู่เหล่านี้แสดงรายการระบบ สุริยวรมันต่างๆที่ใช้ในภาษาใดๆ ที่:

  • มักจะเขียนด้วยสคริปต์ภาษาอาหรับ (รวมถึงภาษาอาหรับด้วย )
  • หรือโดยปกติจะเขียนด้วยสคริปต์นั้น ก่อนที่จะแปลงการสะกดการันต์เป็นอักษรละติน (ซึ่งการถอดเสียงเป็นอักษรโรมันกลายเป็นมาตรฐานการทับศัพท์สำหรับการอ่านข้อความทางประวัติศาสตร์ที่เขียนในภาษานั้นและด้วยอักษรอาหรับ) หรือเขียนเป็นอักษรอื่น
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Romanization_of_Arabic&oldid=986510139"