หมวดหมู่:ความเป็นจริง

บทความที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงผลรวมหรือผลรวมของทุกสิ่งที่มีอยู่จริงหรือมีอยู่จริง ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นเพียงจินตนาการ คำนี้ยังใช้เพื่ออ้างถึงสถานะทางภววิทยาของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงการดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ [1]

  1. "ความเป็นจริง | คำจำกัดความของความเป็นจริงในภาษาอังกฤษโดยพจนานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ด" พจนานุกรมอ๊อกซฟอร์ด | ภาษาอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ28-10-2017 .

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Reality&oldid=1154060885"