หมวดหมู่:บริษัทสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Publishing_companies_established_in_1964&oldid=979502221"