หมวดหมู่:องค์กรแบ่งตามสถานะทางกฎหมาย

หมวดหมู่นี้รวบรวมองค์กรตามสถานะทางกฎหมาย เช่น จดทะเบียนเป็นโครงสร้างองค์กร องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ สหกรณ์ หรือโครงสร้างอื่นๆ
ไม่จำเป็นต้องจัดหมวดหมู่องค์กรทั้งหมดตามสถานะทางกฎหมาย

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 11 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 11 หมวดหมู่

เอฟ

ดึงมาจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Organizations_by_legal_status&oldid=856170142"