หมวดหมู่:นิตยสารที่เลิกกิจการในปี พ.ศ. 2555

นี่คือหมวดหมู่ของนิตยสารที่สิ้นสุดการตีพิมพ์ในปี 2012

หน้าในหมวดหมู่ "นิตยสารที่เลิกกิจการในปี พ.ศ. 2555"

มี 139 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 139 หน้ารายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Magazines_disestablished_in_2012&oldid=952383956"