หมวดหมู่:รูปมาการิกภาษาฝรั่งเศส

หมวดหมู่นี้ใช้สำหรับ รูปแบบ macaronicหรือภาษาถิ่นของภาษาฝรั่งเศส นั่นคือภาษาฝรั่งเศสผสมกับคำศัพท์และลักษณะทางไวยากรณ์ของอีก ภาษาหนึ่ง (หรือกลับกัน) แต่ขาด ภาษา พิดจิ้นภาษาค รี โอ ล หรือปาทัวส์ ตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดน่าจะเป็นFranglais สมัยใหม่ และZarphatic ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว (หรือ Judeo-French )