หมวดหมู่:ภาษาที่ไม่มีรหัสกลอตโตล็อก

ภาษาและ ภาษา ถิ่นต่อไปนี้ไม่ได้รับการกำหนดรหัสโดยGlottolog

หมวดหมู่นี้เรียกโดยการตั้งค่าglottoเป็น "ไม่มี" ใน {{ ภาษากล่องข้อมูล }}