หมวดหมู่:การฟื้นฟูภาษา

หมวดหมู่นี้อาจเติมด้วยตนเองหรือโดยการป้อนค่าสำหรับ "revived" ใน{{ infobox language } }

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "การฟื้นฟูภาษา"

มี 54 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 54 หน้ารายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Language_revival&oldid=1227177189"