หมวดหมู่:บทความภาษาที่อ้างถึงชาติพันธุ์วิทยา 25

บทความจะถูกเพิ่มลงในหมวดหมู่การติดตามนี้โดยอัตโนมัติเมื่อบทความมี {{ e25 }} หรือ {{ ethnologue25 }} หรือเมื่อ {{ infobox language }} รวมอยู่|ref=e25ด้วย นี่คือ Ethnologueฉบับปี2022

โดยทั่วไปข้อมูลอ้างอิงเก่าควรได้รับการอัปเดตเป็นข้อมูลอ้างอิงไปยังEthnologue ใน ภายหลัง

เมื่อเกิดปัญหากับข้อมูลในฉบับที่ 25 การอ้างอิงถึงฉบับเก่าอาจยังคงอยู่ (ดูหมวดหมู่หลักในหน้านี้) ซึ่งอาจทำได้ เช่น โดยมีการอ้างอิงที่ไม่ระบุวันที่ หรือในกรณีที่ฉบับเก่าแสดงวันที่หรือช่วงของการประมาณการแหล่งที่มา และข้อมูลนั้นสูญหายไปจากฉบับล่าสุด หรือที่ แหล่งที่มาใหม่ในEthnologue ฉบับล่าสุดเพียงอ้างอิง Ethnologueฉบับเก่าดังนั้นเราควรอ้างอิงฉบับเก่าด้วยตัวเราเอง

เนื่องจากการเข้ารหัสเทมเพลตกล่องข้อมูลทำได้ง่าย จึงมีเพียงบทความที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้นจึงจะปรากฏที่นี่ บทความที่ใช้การติดแท็กอ้างอิงจริง ซึ่งอาจใช้ เช่น เมื่อการอ้างอิงสำหรับ หน้า Ethnologueที่ไม่ใช่หน้าสำหรับรหัส ISO ในกล่องข้อมูล จะไม่ปรากฏที่นี่ แต่ใน หมวด หมู่ :บทความภาษา ISO ที่อ้างอิงแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ Ethnologue

0.075618028640747