หมวดหมู่:จาฟฟา

ทำแผนที่พิกัดทั้งหมดโดยใช้: OpenStreetMap

ดาวน์โหลดพิกัดเป็น:

  • กมล
  • GPX (พิกัดทั้งหมด)
  • GPX (พิกัดหลัก)
  • GPX (พิกัดรอง)
0.031635999679565