หมวดหมู่: ฮีบรูไบเบิล

สำหรับวัตถุประสงค์ของหมวดหมู่วิกิพีเดีย "ฮีบรูไบเบิล" หมายถึงหนังสือเหล่านั้นในTanakhของชาวยิว เท่านั้น ซึ่งเหมือนกับพันธสัญญาเดิม ของ โปรเตสแตนต์ (รวมถึงบางส่วนในภาษาอราเมอิก )

หนังสือdeuterocanonicalของนิกายโรมันคาธอลิกและอีสเติร์นออร์ทอดอกซ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลจัดอยู่ใน ประเภท : หมวดหมู่:คัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานในพันธสัญญาเดิม