หมวดหมู่:สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับเฮฟวีเมทัล

นี่คือหมวดหมู่สำหรับนิตยสารและสิ่งพิมพ์ ตามระยะเวลา (เช่น วารสาร) ที่เน้นเรื่อง ดนตรี

หน้าในหมวดหมู่ "สิ่งพิมพ์เฮฟวีเมทัล"

มี 57 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 57 หน้ารายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Heavy_metal_publications&oldid=948157528"