หมวดหมู่:เพลงฟรี

เพลงฟรีคือเพลงที่สามารถคัดลอก แจกจ่าย และแก้ไขได้อย่างอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เช่นเดียวกับ ซอฟต์แวร์เสรี

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Free_music&oldid=547621401"