หมวดหมู่: ว่านสี่ทิศ (สุคต)

สี่ชนิดคือLulav ( Date Palm Frond ), Myrtle , WillowและEtrog ( citron )

พวกเขาใช้สำหรับพิธีกรรมของชาวยิว ในช่วงSukkot ( งานเลี้ยงแห่งพลับพลา )

หน้าในหมวดหมู่ "สี่ชนิด (สุคต)"

9 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 9 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

0.094299793243408