หมวดหมู่:โครงการภาษาที่ใกล้สูญพันธุ์

หมวดหมู่นี้สำหรับองค์กร หอจดหมายเหตุ หรือโครงการอื่นๆ (เช่น ภาพยนตร์) ที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่ใกล้สูญพันธุ์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีเพียงหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้

หน้าในหมวดหมู่ "โครงการภาษาที่ใกล้สูญพันธุ์"

มี 21 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 21 หน้ารายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Endangered_languages_projects&oldid=811848898"