หมวดหมู่:สถาบันการศึกษาที่เลิกกิจการในปี พ.ศ. 2481

หมวดหมู่นี้สำหรับสถาบันการศึกษาที่เลิกกิจการในปีพ.ศ. 2481

บทความควรจัดหมวดหมู่ตามปีสำหรับปี 1700 และหลังจากนั้น, โดยทศวรรษสำหรับปี 1500 ถึง 1699, โดยศตวรรษก่อนปี 1500 และจัดอยู่ในหมวดหมู่:สถาบันการศึกษาที่ไม่มีปีที่ก่อตั้งโดยไม่ทราบวันที่
2.6890211105347