หมวดหมู่:ชาวยิวดัตช์

ชาวยิวดัตช์ส่วนใหญ่เป็นชาวยิวอาซเคนาซี แต่บางคนเป็นชาวยิวในเซฟาร์ดี

0.041061878204346