หมวดหมู่:บริษัท

บริษัทคือนิติบุคคลที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่ได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อธุรกิจหรือเพื่อ วัตถุประสงค์ ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสาธารณะบางแห่งว่าเป็นองค์กร มีบริษัทเชิงพาณิชย์และไม่แสวงหาผลกำไรหลายประเภท

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 10 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 10 หมวดหมู่

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Corporations&oldid=1155300227"