หมวดหมู่:นายพลกองทัพอังกฤษ

โปรดทราบว่า "นายพลจัตวา" ไม่ได้ถูกจัดว่าเป็น "นายพล" ในกองทัพอังกฤษ แม้ว่าจะเป็นระดับเทียบเท่า 1 ดาวของ NATO ก็ตาม [1]

ดังนั้นในรายการด้านล่างนี้:

  • [ 1* = นายพลจัตวา/นายพลจัตวา]
  • 2* = พล.ต
  • 3* = พลโท
  • 4* = ทั่วไป
  • [ 5* = จอมพล]
  1. ^ "อันดับ". กระทรวงกลาโหม. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 สิงหาคม 2012 . สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2555 .
0.08087420463562