หมวดหมู่:เบต้าอิสราเอล

เบตาอิสราเอลหรือที่รู้จักกันในชื่อชาวยิวเอธิโอเปียเป็น ชุมชน ชาวยิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจักรวรรดิอักซูมิตีและ จักรวรรดิเอธิโอเปีย ( ฮาเบชาหรืออบิสซิเนีย) ซึ่งปัจจุบันแบ่งระหว่างภูมิภาคอัมฮาราและทิเกรย์

2.6594128608704