หมวดหมู่:การรบที่เกี่ยวข้องกับอัสซีเรีย


หมวดหมู่นี้รวมถึงการสู้รบทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีนครรัฐหรือจักรวรรดิอัสซีเรีย (ศตวรรษที่ 20 ก่อนคริสตกาล–ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์ศักราช) เข้าร่วมด้วย โปรดดูหลักเกณฑ์หมวดหมู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าในหมวดหมู่ "การรบที่เกี่ยวข้องกับอัสซีเรีย"

มี 31 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 31 หน้ารายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Battles_involving_Assyria&oldid=1207616539"