หมวดหมู่:จารึกภาษาอัสซีเรีย

หมวดหมู่นี้รวมถึงจารึกที่สำคัญของชาวอัสซีเรีย

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Assyrian_inscriptions&oldid=820018374"