หมวดหมู่: บทความที่ไม่มีแหล่งที่มาจากเดือนเมษายน 2553

From Wikipedia, the free encyclopedia
บทความที่ไม่มีแหล่งที่มา
ผลรวมย่อย
กุมภาพันธ์ 25501,812
March 2007524
April 2007595
May 2007536
June 2007738
July 2007657
August 2007695
September 2007645
October 2007717
November 2007690
December 2007780
January 2008910
February 2008801
March 20081,010
April 2008865
May 2008891
June 2008894
July 20081,010
August 2008957
September 2008939
October 20081,009
November 2008967
December 20081,073
January 20091,139
February 2009801
March 20091,402
April 20091,212
May 20091,183
June 20091,232
July 20091,311
August 20091,254
September 20091,300
October 20091,250
November 20091,260
December 20091,121
January 20101,666
February 20101,315
March 2010945
April 20101,960
May 20101,624
June 20101,078
July 20101,758
August 20101,404
September 20101,537
October 20103,909
November 20101,742
December 20101,611
January 20111,766
February 20111,549
March 20111,642
April 20111,576
May 20111,614
June 20111,637
July 20111,664
August 20111,802
September 20111,942
October 20111,660
November 20111,724
December 20111,717
January 20121,913
February 20121,705
March 20121,818
April 20121,876
May 20121,838
June 20121,740
July 20121,894
August 20121,999
September 20121,759
October 20121,781
November 20121,831
December 20121,892
January 20132,049
February 20131,815
March 20131,904
April 20131,980
May 20131,918
June 20131,943
July 20131,806
August 20131,949
September 20131,728
October 20131,981
November 20131,874
December 20131,817
January 20142,070
February 20141,891
March 20141,994
April 20141,941
May 20142,009
June 20141,816
July 20141,898
August 20141,923
September 20142,020
October 20141,960
November 20141,971
December 20141,984
January 20152,087
February 20152,128
March 20152,276
April 20152,273
May 20152,325
June 20152,375
July 20152,434
August 20152,486
September 20152,272
October 20152,669
November 20152,247
December 20152,401
January 20162,678
February 20162,439
March 20162,459
April 20162,440
May 20162,480
June 20162,195
July 20162,219
August 20162,452
September 20162,486
October 20162,327
November 20162,595
December 20162,800
January 20172,992
February 20172,514
March 20172,734
April 20172,765
May 20172,888
June 20172,749
July 20172,717
August 20172,778
September 20172,614
October 20173,141
November 20172,686
December 20173,209
January 20183,261
February 20183,116
March 20182,969
April 20183,294
May 20183,295
June 20183,280
July 20183,268
August 20183,249
September 20183,105
October 20183,036
November 20182,919
December 20183,299
January 20193,908
February 20193,666
March 20193,666
April 20193,352
May 20193,494
June 20193,401
July 20193,609
August 20193,903
September 20193,680
October 20193,687
November 20194,223
December 20194,444
January 20204,977
February 20205,564
March 20204,610
April 20205,751
May 20206,675
June 20207,103
July 20206,502
August 20206,544
September 20205,603
October 20207,740
November 20206,134
December 20206,339
January 20216,586
February 20215,511
March 20216,532
April 20215,835
May 20216,673
June 20216,044
July 20216,507
August 20216,723
September 20216,315
October 20216,847
November 20216,838
December 20216,871
January 20226,646
February 20226,112
March 20227,120
April 20226,453
May 20227,259
June 20227,811
July 20228,146
August 20229,557
September 20227,461
October 20228,711
November 20228,084
December 20228,312
January 20239,582
February 20237,572
March 20239,324
April 202322,096
Undated articles11

หมวดหมู่นี้รวมบทความทั้งหมดที่ไม่มีการอ้างอิงสำหรับข้อความที่เจาะจง ซึ่งแท็กตั้งแต่เดือนที่กำหนด (หรือก่อนหน้านั้น) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2010 (2010-04)เพื่อให้เราสามารถทำงานผ่าน Backlog ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นสมาชิกของ Category: Articles with unsourced statement
การเพิ่มหลังจากคำสั่งที่ไม่มีแหล่งที่มาจะเพิ่มบทความในหมวดหมู่นี้ ใช้สำหรับบทความที่อ้างอิงแหล่งที่มาบางส่วนแต่ไม่เพียงพอ {{Fact}}{{Citations missing}}

โปรดใช้สำหรับบทความที่ไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาใดๆ เลย ดูหมวดหมู่:บทความที่ไม่มีแหล่งที่มาสำหรับหน้าเว็บที่ไม่มีการระบุแหล่งที่มา {{Unreferenced}}

คุณยังสามารถเข้าร่วมในWikipedia:การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการอ้างอิงโครงการ Wiki

ดูเพิ่มเติม

หน้าในหมวดหมู่ "บทความที่ไม่มีแหล่งที่มาจากเดือนเมษายน 2010"

หน้าต่อไปนี้ 200 หน้าอยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมดประมาณ 1,960 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

(หน้าก่อน) ( หน้าถัดไป )

0–9

(หน้าก่อน) ( หน้าถัดไป )
0.023946046829224