หมวดหมู่: บทความที่มีข้อความในภาษาเซมิติก

หมวดหมู่นี้มีบทความที่มีข้อความภาษาเซมิติก วัตถุประสงค์หลักของหมวดหมู่เหล่านี้คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อความในภาษาอื่นด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ

ควรเพิ่มหมวดหมู่นี้ด้วยเทมเพลตตระกูล {{ Lang }} เท่านั้น ห้ามระบุอย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่นที่ตัดข้อความด้วย{{Lang|sem|text in Semitic languages language here}}<span lang="sem">

หน้าในหมวดหมู่ "บทความที่มีข้อความในภาษาเซมิติก"

หน้าต่อไปนี้ 49 หน้าอยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 49 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด