หมวดหมู่:บทความที่มีข้อความภาษาดัตช์กลาง (ประมาณ 1050-1350)

ล้างแคชของเพจ

หมวดหมู่นี้มีบทความที่มีข้อความเป็นภาษาดัตช์กลาง วัตถุประสงค์หลักของหมวดหมู่เหล่านี้คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อความในภาษาอื่นด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ

ควรเพิ่มหมวดหมู่นี้ด้วยเทมเพลตตระกูล {{ Lang }} เท่านั้น ห้ามระบุอย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่นที่ตัดข้อความด้วย นอกจากนี้ยังมีซึ่งแสดงเป็นภาษาดัตช์กลาง : ข้อความในภาษาดัตช์กลาง (ประมาณ 1050-1350) ที่นี่{{Lang|dum|text in Middle Dutch (ca. 1050-1350) language here}}<span lang="dum">{{Lang-dum|text in Middle Dutch (ca. 1050-1350) language here}}