หมวดหมู่:บทความที่มีข้อความภาษาฮัสซันนียา

ล้างแคชของหน้า

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยบทความที่มีข้อความเป็นภาษาฮัสซันนียะ วัตถุประสงค์หลักของหมวดหมู่เหล่านี้คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อความในภาษาอื่นด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ

ควรเพิ่มหมวดหมู่นี้กับตระกูลเทมเพลต {{ Lang }} เท่านั้น ห้ามเปิดเผยอย่างชัดแจ้ง

ตัวอย่างเช่นซึ่งล้อมข้อความด้วย.{{Lang|mey|text in Hassaniyya language here}}<span lang="mey">

หน้าในหมวดหมู่ "บทความที่มีข้อความภาษาฮัสซันนียา"

มี 6 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 6 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Articles_containing_Hassaniyya- language_text&oldid=1033715571"