หมวดหมู่:บทความที่มีข้อความภาษาอาบูอิ

ล้างแคชของหน้า

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยบทความที่มีข้อความภาษา Abui วัตถุประสงค์หลักของหมวดหมู่เหล่านี้คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อความในภาษาอื่นด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ

ควรเพิ่มหมวดหมู่นี้กับตระกูลเทมเพลต {{ Lang }} เท่านั้น ห้ามเปิดเผยอย่างชัดแจ้ง

ตัวอย่างเช่นซึ่งล้อมข้อความด้วย.{{Lang|abz|text in Abui language here}}<span lang="abz">

หน้าในหมวดหมู่ "บทความที่มีข้อความภาษาอาบูอิ"

หมวดหมู่นี้มีเพียงหน้าต่อไปนี้เท่านั้น รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Articles_containing_Abui- language_text&oldid=980155691"