หมวดหมู่:เทมเพลตข้อความบทความที่ไม่มีพารามิเตอร์

หมวดหมู่นี้จะถูกเพิ่มลงในเทมเพลต {{ Ambox }} โดยอัตโนมัติโดยโมดูล:กล่องข้อความ{{{issue}}} หากไม่ได้ใช้ , {{{fix}}}หรือ{{{subst}}}พารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ (ดูambox[templateErrorCategory]และambox[templateErrorParamsToCheck]ในโมดูล:กล่องข้อความ/การกำหนดค่า )

หน้าในหมวดหมู่ "เทมเพลตข้อความบทความที่ไม่มีพารามิเตอร์"

มี 200 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมดประมาณ 266 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

(หน้าก่อน) (หน้าถัดไป)

0–9

(หน้าก่อน) (หน้าถัดไป)
ดึงมาจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Article_message_templates_with_missing_parameters&oldid=1188371801"