หมวดหมู่:แอนโดรจีนี

บุคคลที่มีความโดดเด่นจากการแสดงภาพที่มีลักษณะเหมือนกะเทยไม่ควรรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้ แต่ควรเพิ่มเข้าไปในราย ชื่อของบุคคลที่เป็นกะเทย