หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีจังหวะและบลูส์อเมริกัน

วงดนตรี ริ ทึมและบลูส์ จาก สหรัฐอเมริกา วง ดนตรีอาร์แอนด์บีอเมริกันที่ทำงานในช่วงทศวรรษ 1980, 1990, 2000, 2010 และ/หรือ 2020 ควรจัดอยู่ในหมวดหมู่:กลุ่มดนตรีอาร์แอนด์บีร่วมสมัยสัญชาติอเมริกัน

0.05155611038208