หมวดหมู่:บทความวารสารวิชาการที่ต้องการความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ

หมวดหมู่นี้มีหน้าเว็บที่ต้องการความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ WikiProject Academic Journalsอาจสามารถช่วยรับสมัครได้ หากหน้าใด ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่จะได้รับการกำหนดอย่างเหมาะสมให้กับโครงการ Wiki อื่น โปรดปรับการใช้แท็ก {{ Expert need }} ให้เหมาะสม คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโครงการในหน้าพูดคุยหากยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าในหมวดหมู่ "บทความวารสารวิชาการที่ต้องการความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ"

หมวดหมู่นี้มีเพียงหน้าต่อไปนี้เท่านั้น รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Academic_Journals_articles_needing_expert_attention&oldid=1023819852"