หมวดหมู่:นักประพันธ์ชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 20

นักประพันธ์ชาวอเมริกันที่มีบทบาทในศตวรรษที่ 20