หมวดหมู่:ตู้รถไฟ2-8-0

ด้านหน้าหัวรถจักรด้านซ้าย

หัวรถจักรจัดประเภท2-8-0ภายใต้สัญลักษณ์ Whyteของการจัดเพลาหัวรถจักร

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "ตู้รถไฟ 2-8-0"

มี 143 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 143 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

0–9

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:2-8-0_locomotives&oldid=992555254"