หมวดหมู่:ตู้รถไฟ2-4-0

ด้านหน้าหัวรถจักรด้านซ้าย

หัวรถจักรจัดประเภท2-4-0ภายใต้สัญลักษณ์ Whyteของการจัดเพลาหัวรถจักร

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "ตู้รถไฟ 2-4-0"

มี 115 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 115 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:2-4-0_locomotives&oldid=992553408"