หมวดหมู่:การเสียชีวิต พ.ศ. 2515

บุคคลที่เสียชีวิตในปีพ.ศ. 2515 .
ดูเพิ่มเติมที่: การเกิด พ.ศ. 2515