หมวดหมู่:การค้นพบทางโบราณคดีในคริสต์ทศวรรษ 1840

หมวดหมู่นี้มีไว้สำหรับการ ค้นพบทางโบราณคดีในช่วงทศวรรษปี 1840เช่นในช่วงปี1840ถึง1849

หน้าในหมวดหมู่ "การค้นพบทางโบราณคดีในคริสต์ทศวรรษ 1840"

มี 10 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 10 หน้ารายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:1840s_archaeological_discoveries&oldid=1109675052"