หมวดหมู่:การเกิดในค.ศ. 1835

ผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2378 . ดูเพิ่มเติม ที่
: การเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1835