หมวดหมู่:การเกิดใน พ.ศ. 2364

ผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2364 .
ดูเพิ่มเติมที่: การ เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1821