หมวดหมู่:การเกิดในค.ศ. 1815

ผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2358 .
ดูเพิ่มเติมที่: การเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1815