หมวดหมู่:การเกิดในค.ศ. 1814

ผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2357 .
ดูเพิ่มเติมที่: การ เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1814