หมวดหมู่:การเกิดในค.ศ. 1809

ผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2352 .
ดูเพิ่มเติมที่: การ เสียชีวิตในปี 1809