หมวดหมู่:ผู้ปกครองสตรีในคริสต์ศตวรรษที่ 12

หมวดหมู่นี้รวมถึงผู้ปกครองสตรีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือผู้สำเร็จ ราชการ แทน พระองค์ หรือ หัวหน้ารัฐบาลหญิง สำหรับผู้หญิงที่ปกครองด้วยสิทธิของตนเองในฐานะพระมหากษัตริย์ ให้ไปที่หมวดหมู่ย่อยของพระมหากษัตริย์ สำหรับผู้หญิงที่ปกครองเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้ไปที่หมวดหมู่ย่อยของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:12th-century_women_rulers&oldid=1188799018"