หมวดหมู่:0-6-0T ตู้รถไฟ

ตู้รถไฟถังไอน้ำแบบล้อ0-6-0 ในรูปแบบไวท์สัญกรณ์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่

ยู

หน้าในหมวดหมู่ "ตู้รถไฟ 0-6-0T"

มี 127 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 127 หน้า รายการนี้อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

0–9

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:0-6-0T_locomotives&oldid=993139388"