การด้อยค่าของเงินทุน

การด้อยค่าของทุนคือกรณีที่บริษัทสูญเสียสินทรัพย์ดังนั้นสินทรัพย์จึงต่ำกว่าหุ้นของบริษัท วิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการด้อยค่าของเงินทุนคือการลดทุนโดยไม่มีการชดเชยใดๆ

ดูสิ่งนี้ด้วย


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_impairment&oldid=1084683778"