ลัทธิคาลวิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

รูปปั้นของวิลเลียม ฟา เรล , จอห์น คาลวิน , ธีโอดอร์เบซา และจอห์น น็อกซ์ที่ศูนย์กลางของอนุสาวรีย์นานาชาติเพื่อการปฏิรูปในเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พวกเขาเป็นหนึ่งในนักศาสนศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่ช่วยพัฒนาประเพณีปฏิรูป

คา ลวิน (เรียกอีกอย่างว่าปฏิรูปประเพณีปฏิรูปโปรเตสแตนต์ปฏิรูปศาสนาคริสต์หรือเพียงปฏิรูป[1] ) เป็นสาขาสำคัญของนิกายโปรเตสแตนต์ที่เป็นไปตามประเพณีเทววิทยา เน้นย้ำถึงอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและอำนาจของพระคัมภีร์ไบเบิล

พวกคาลวินเลิกนับถือนิกายโรมันคาธอลิกในศตวรรษที่ 16 ผู้ นับถือลัทธิคาลวินแตกต่างจากลูเธอรัน (อีกสาขาหนึ่งของการปฏิรูป) เกี่ยวกับการมีอยู่จริงทางวิญญาณของพระคริสต์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำของพระเจ้าทฤษฎีการบูชาจุดประสงค์และความหมายของการรับบัพติศมา และการใช้กฎของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อรวมถึงประเด็นอื่นๆ [2] [3]ป้ายชื่อลัทธิคาลวินอาจทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะประเพณีทางศาสนาบ่งบอกว่ามีความหลากหลายอยู่เสมอ โดยมีอิทธิพลหลากหลายมากกว่าผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม เกือบทั้งหมดดึงเอางานเขียนของออกัสตินแห่งฮิปโป มาอย่างหนักเมื่อ สิบสองร้อยปีก่อนการปฏิรูป[4]

จอห์น คาลวิน นักปฏิรูปชาวฝรั่งเศสชื่อเดียวกันของขบวนการ ยอมรับความเชื่อของโปรเตสแตนต์ในช่วงปลายทศวรรษ 1520 หรือต้นทศวรรษ 1530 เนื่องจากแนวคิดแรกสุดของประเพณีปฏิรูปภายหลังได้รับการสนับสนุนจากHuldrych Zwingliแล้ว การเคลื่อนไหวครั้งแรกเรียกว่าลัทธิคาลวินในช่วงต้นปี 1550 โดยลูเธอรันที่คัดค้าน หลายคนในประเพณีพบว่าเป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือไม่เหมาะสม และชอบคำว่าReformed [5] [1]นักศาสนศาสตร์ที่ได้รับการปฏิรูปที่สำคัญที่สุด ได้แก่ Calvin, Zwingli, Martin Bucer , William Farel , Heinrich Bullinger , Peter Martyr Vermigli , Theodore BezaและJohn Knox. ในศตวรรษที่ 20 Abraham Kuyper , Herman Bavinck , BB Warfield , J. Gresham Machen , Louis Berkhof , Karl Barth , Martyn Lloyd-Jones , Cornelius Van Til , RC SproulและJI Packerมีอิทธิพล นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปร่วม สมัย ได้แก่Albert Mohler , John MacArthur , Tim Keller , John Piper , Joel BeekeและMichael Horton

ประเพณีที่ปฏิรูปส่วนใหญ่แสดงโดยกลุ่มที่ได้รับการปฏิรูปทวีป , เพรสไบทีเรียน , ผู้เผยแพร่ศาสนาแองกลิกัน , ลัทธิ คองกรีเกชันนัลและนิกายแบ๊บติสต์ ที่ปฏิรูป หลายรูปแบบของคณะสงฆ์มีการใช้อำนาจโดยกลุ่มของโบสถ์ปฏิรูป รวมทั้งเพรสไบทีเรียน congregationalist และสังฆราชบางส่วน สมาคมปฏิรูปที่ใหญ่ที่สุดคือWorld Communion of Reformed Churchesโดยมีสมาชิกมากกว่า 100 ล้านคนใน 211 นิกายของสมาชิกทั่วโลก [6] [7]สหพันธ์ปฏิรูปอนุรักษ์นิยมเพิ่มเติม ได้แก่สมาคมปฏิรูปโลกและการประชุมนานาชาติของคริสตจักรปฏิรูป

นิรุกติศาสตร์

ลัทธิคาลวินได้รับการตั้งชื่อตามจอห์น คาลวินและถูกใช้ครั้งแรกโดยนักเทววิทยาลูเธอรันในปี ค.ศ. 1552 แม้ว่าการปฏิบัติทั่วไปของนิกายโรมันคาธอลิกคือการตั้งชื่อสิ่งที่มองว่าเป็นบาปตามผู้ก่อตั้ง คาลวินประณามการแต่งตั้งตัวเอง:

พวกเขาไม่สามารถดูถูกเราได้มากไปกว่าคำนี้ คาลวิน ไม่ยากเลยที่จะเดาได้ว่าความเกลียดชังที่ร้ายแรงเช่นนี้มาจากไหนที่พวกเขายึดถือฉัน

—  จอห์น คาลวินLeçons ou commentaires et expositions sur les révélations du prophète Jeremie , 1565 [8]

แม้จะมีความหมายแฝงในทางลบ การกำหนดนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแยกความแตกต่างของพวกคาลวินจากลูเธอรันและสาขาโปรเตสแตนต์ที่ใหม่กว่าซึ่งเกิดขึ้นในภายหลัง คริสตจักรส่วนใหญ่ที่ตามรอยประวัติศาสตร์ของพวกเขาย้อนกลับไปที่คาลวิน (รวมถึงเพรสไบทีเรียน คริสตจักรคองกรีเกชันนัล และนิกายคาลวินนิสต์อื่นๆ) ไม่ได้ใช้มันเองเพราะการตั้งชื่อว่า "ปฏิรูป" เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการมากกว่า โดยเฉพาะในโลกที่พูดภาษาอังกฤษ คริสตจักรเหล่านี้อ้างว่า—ตามคำพูดของจอห์น คาลวิน—“ได้รับการต่ออายุตามระเบียบที่แท้จริงของพระกิตติคุณ”

นับตั้งแต่เกิดการโต้เถียงกันของชาวอาร์ มีเนีย ประเพณีปฏิรูป—ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของนิกายโปรเตสแตนต์ ที่ แตกต่างจากนิกายลูเธอรัน—แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: อาร์ มีเนียน และคาลวิน [9] [10]อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะเรียก Arminians เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีปฏิรูป กับ Arminians ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นสมาชิกของโบสถ์เมธอดิสต์ โบสถ์แบ๊บติสต์ทั่วไปหรือโบสถ์เพนเทคอสต์ ในขณะที่ประเพณีเทววิทยาปฏิรูปกล่าวถึงหัวข้อดั้งเดิมทั้งหมดของเทววิทยาคริสเตียน คำว่าลัทธิคาลวินบางครั้งใช้เพื่ออ้างถึงความคิดเห็นของลัทธิคาลวินโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถิตวิทยาและพรหมลิขิตซึ่งสรุปไว้บางส่วนโดยห้าประเด็นของลัทธิคาลวิน บางคนยังโต้แย้งว่าลัทธิคาลวินโดยภาพรวมได้เน้นย้ำถึงอำนาจอธิปไตยหรือการปกครองของพระเจ้าในทุกสิ่งรวมถึงความรอด

ประวัติ

คลื่นลูกแรกของนักศาสนศาสตร์ปฏิรูป ได้แก่Huldrych Zwingli (1484 – 1531), Martin Bucer (1491 – 1551), Wolfgang Capito (1478 – 1541), John Oecolampadius (1482 – 1531) และGuillaume Farel (1489 – 1565) แม้จะมาจากภูมิหลังทางวิชาการที่หลากหลาย งานของพวกเขาก็มีประเด็นสำคัญอยู่ในเทววิทยาปฏิรูปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดลำดับความสำคัญของพระคัมภีร์ในฐานะแหล่งที่มาของอำนาจ พระคัมภีร์ยังถูกมองว่าเป็นเอกภาพซึ่งนำไปสู่ ศาสนศาสตร์ แห่งพันธสัญญาของศีลล้างบาปและพระกระยาหารค่ำของพระเจ้าเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ของพันธสัญญาแห่งพระคุณ. อีกมุมมองหนึ่งที่แบ่งปันกันคือการปฏิเสธการ มีอยู่จริงของพระ คริสต์ในศีลมหาสนิท แต่ละคนเข้าใจความรอดโดยพระคุณเพียงอย่างเดียวและยืนยันหลักคำสอนของการเลือกอย่างไม่มีเงื่อนไขคำสอนที่ว่าพระเจ้าเลือกบางคนให้ได้รับความรอด Martin Luther และ Philipp Melanchthonผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นผู้มีอิทธิพลสำคัญต่อนักศาสนศาสตร์เหล่านี้ และผู้ที่ติดตามในวงกว้างนั้น หลักคำสอนเรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสัจธรรม[ 11] เป็นมรดกโดยตรงจากลูเธอร์ (12)

รุ่นที่สองนำเสนอJohn Calvin (1509 – 1564), Heinrich Bullinger (1504 – 1575), Wolfgang Musculus (1497 – 1563), Peter Martyr Vermigli (1500 – 1562) และAndreas Hyperius (1511 – 1564) สถาบันศาสนาคริสต์ของคาลวินเขียนขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1536 ถึง ค.ศ. 1539 เป็นผลงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดงานหนึ่งในยุคนั้น [13]ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 16 ความเชื่อเหล่านี้ได้ก่อตัวเป็นลัทธิ หนึ่งที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะกำหนดนิยามในอนาคตของศรัทธาที่ปฏิรูป 1549 ฉันทามติ Tigurinus ได้ รวม Zwingli และ อนุสรณ์สถานของ Bullinger ไว้ด้วยกันเทววิทยาของศีลมหาสนิท ซึ่งสอนว่าเป็นเพียงการเตือนให้ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ โดยคาลวินมองว่าเป็นหนทางแห่งพระคุณโดยที่พระคริสต์มีอยู่จริง แม้ว่าทางวิญญาณมากกว่าร่างกายตามหลักคำสอนของคาทอลิก เอกสารนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความสามัคคีในเทววิทยาปฏิรูปยุคแรก ทำให้มีความมั่นคงซึ่งทำให้สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วยุโรป สิ่งนี้ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับการโต้เถียงอันขมขื่นที่ Lutherans ประสบก่อน 1579 Formula of Concord [14]

เนื่องจากงานเผยแผ่ศาสนาของคาลวินในฝรั่งเศส โครงการปฏิรูปของเขาจึงไปถึงจังหวัดที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเนเธอร์แลนด์ในที่สุด ลัทธิคาลวินถูกนำมาใช้ในการเลือกตั้งของพาลาทิเนตภายใต้เฟรเดอริคที่ 3ซึ่งนำไปสู่การกำหนดคำสอนของไฮเดลเบิร์กในปี ค.ศ. 1563 สิ่งนี้และคำสารภาพ แห่งเบลเยียม ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานการสารภาพบาปในสภาแรกของคริสตจักรปฏิรูปชาวดัตช์ในปี ค.ศ. 1571 ในปี ค.ศ. 1573 William the Silentเข้าร่วมโบสถ์ Calvinist ลัทธิคาลวินได้รับการประกาศให้เป็นศาสนาอย่างเป็นทางการของราชอาณาจักรนาวาร์โดยราชินีผู้ยิ่งใหญ่Jeanne d'Albretหลังจากการกลับใจของเธอในปี ค.ศ. 1560 เหล่าเทพเจ้าชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือลัทธิคาลวินหรือผู้ที่เห็นอกเห็นใจลัทธิคาลวิน ก็ตั้งรกรากในอังกฤษ รวมทั้งมาร์ติน บูเซอร์ปีเตอร์ มรณสักขีและแจน Łaskiเช่นเดียวกับจอห์น น็อกซ์ในสกอตแลนด์ ในช่วงสงครามกลางเมืองในอังกฤษครั้งที่หนึ่ง ชาว เพรสไบทีเรียนชาวอังกฤษและชาวสก็อตได้ผลิตคำสารภาพของเวสต์มินสเตอร์ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสารภาพสำหรับชาวเพรสไบทีเรียนในโลกที่พูดภาษาอังกฤษ หลังจากที่ได้ก่อตั้งตัวเองขึ้นในยุโรป การเคลื่อนไหวยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆรวมทั้งอเมริกาเหนือแอฟริกาใต้และเกาหลี [15]

ในขณะที่คาลวินไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อดูรากฐานของงานของเขาเติบโตไปสู่ขบวนการระดับนานาชาติ การตายของเขาทำให้ความคิดของเขาแพร่กระจายไปไกลกว่าเมืองกำเนิดและพรมแดนของพวกเขา และสร้างลักษณะเฉพาะของตนเองขึ้น [16]

กระจาย

ลัทธิคาลวินในยุคแรกเป็นที่รู้จักสำหรับโบสถ์ที่เรียบง่ายและไม่มีเครื่องตกแต่ง ดังที่แสดงในภาพวาดภายในของOude Kerk ในปี ค.ศ. 1661 ที่อัมสเตอร์ดัม

แม้ว่างานส่วนใหญ่ของคาลวินจะอยู่ที่เจนีวาแต่สิ่งพิมพ์ของเขาได้เผยแพร่ความคิดของเขาเกี่ยวกับ คริสตจักรที่ปฏิรูป อย่างถูกต้องไปยังส่วนต่างๆ ของยุโรป ในสวิตเซอร์แลนด์ บางรัฐยังคงได้รับการปฏิรูป และบางส่วนเป็นคาทอลิก ลัทธิคาลวินกลายเป็นหลักคำสอนที่โดดเด่นในนิกายเชิร์ชออฟสกอตแลนด์สาธารณรัฐดัตช์ชุมชนบางแห่งในแฟลนเดอร์สและบางส่วนของเยอรมนี โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับเนเธอร์แลนด์ในพาลาทิเนตคาสเซลและลิปเปเผยแพร่โดยโอเลเวียนัสและ แซ คา เรียส เออซินัสท่ามกลางคนอื่น ๆ. ลัทธิคาลวินได้รับการคุ้มครองโดยชนชั้นสูงในท้องถิ่น ลัทธิคาลวินกลายเป็นศาสนาที่สำคัญในฮังการีตะวันออกและพื้นที่ที่พูดภาษาฮังการีของทรานซิลเวเนีย ปัจจุบันมีชาวฮังการีปฏิรูปประมาณ 3.5 ล้านคนทั่วโลก [17]

มันมีอิทธิพลในฝรั่งเศส ลิทัวเนีย และโปแลนด์ ก่อนที่จะถูกลบล้างในระหว่างการปฏิรูปต่อต้าน ในโปแลนด์ กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพี่น้องชาวโปแลนด์ได้แยกตัวออกจากลัทธิคาลวินเมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1556 เมื่อปิโอตร์แห่งโกนิอาดซ์ นักศึกษาชาวโปแลนด์ พูดต่อต้านหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพระหว่างสภาทั่วไปของคริสตจักรปฏิรูปแห่งโปแลนด์ที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน ของเซเซมิ[18]ลัทธิคาลวินได้รับความนิยมในสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวีเดน แต่ถูกปฏิเสธเพื่อสนับสนุนลัทธิลูเธอรันหลังจากเถรแห่งอุปซอลาในปี ค.ศ. 1593 [19]

โบสถ์คาลวินที่ถูกทิ้งร้างในŁapczyna Wolaโปแลนด์

ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปในศตวรรษที่ 17 จำนวนมากในอเมริกาเหนือเป็นลัทธิลัทธินิยมลัทธิ ซึ่งอพยพเนื่องจากข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโครงสร้างโบสถ์ เช่นพ่อผู้แสวงบุญ หรือถูกบังคับให้ลี้ ภัยเช่น ชาวฮูเกอโนต์ ชาวฝรั่งเศส ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวดัตช์และชาวฝรั่งเศสถือลัทธิคาลวินเป็นหนึ่งในผู้ตั้งรกรากชาวยุโรปกลุ่มแรกในแอฟริกาใต้ โดยเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในนามชาวโบเออร์หรือชาวแอฟริกัน

เซียร์ราลีโอนส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมโดยผู้ตั้งถิ่นฐานลัทธิคาลวินจากโนวาสโกเชียซึ่งหลายคนเป็นผู้ภักดีสีดำที่ต่อสู้เพื่อจักรวรรดิอังกฤษในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกา John Marrantได้จัดชุมนุมที่นั่นภายใต้การอุปถัมภ์ของHuntingdon Connection การรวมกลุ่มของลัทธิคาลวินที่ใหญ่ที่สุดบางส่วนเริ่มต้นโดยมิชชันนารี ในศตวรรษ ที่ 19 และ 20 โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซียเกาหลีและไนจีเรีย ในเกาหลีใต้มีเพรสไบทีเรียน 20,000 คนประชาคมที่มีสมาชิกคริสตจักรประมาณ 9-10 ล้านคน กระจัดกระจายในกว่า 100 นิกายเพรสไบทีเรียน ในเกาหลีใต้ ลัทธิ เพรสไบทีเรียนเป็นนิกายคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุด (20)

รายงานปี 2011 ของPew Forum on Religious and Public Life ประเมินว่าสมาชิกของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนหรือคริสตจักรที่ปฏิรูปแล้วคิดเป็น 7% ของประมาณ 801 ล้านคนโปรเตสแตนต์ทั่วโลกหรือประมาณ 56 ล้านคน [21]แม้ว่าศรัทธาที่ได้รับการปฏิรูปในวงกว้างจะมีขนาดใหญ่กว่ามาก เนื่องจากเป็นการรวมตัวของคองกรีเกชันนัล (0.5%) คริสตจักรที่เป็นเอกภาพและรวมกันเป็นหนึ่ง (สหภาพของนิกายต่างๆ) (7.2%) และมีแนวโน้มมากที่สุดของนิกายโปรเตสแตนต์อื่นๆ (38.2) %) ทั้งสามเป็นหมวดหมู่ที่แตกต่างจาก Presbyterian หรือ Reformed (7%) ในรายงานนี้

โบสถ์คาลวินในเซมารังอินโดนีเซีย [ก]

ครอบครัวคริสตจักรที่ปฏิรูปเป็นหนึ่งในนิกายคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุด ตาม advents.com คริสตจักรปฏิรูป / เพรสไบทีเรียน / ชุมนุม / สหเป็นตัวแทนของผู้เชื่อ 75 ล้านคนทั่วโลก [23]

The World Communion of Reformed Churchesซึ่งรวมถึงUnited Churches (ส่วนใหญ่เหล่านี้ได้รับการปฏิรูปเป็นหลัก โปรดดู รายละเอียด Uniting และ united church ) มีผู้เชื่อ 80 ล้านคน [24] WCRC เป็นประชาคมคริสเตียนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากนิกายโรมันคาธอลิกและนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ [23]

คริสตจักรปฏิรูปแบบอนุรักษ์นิยมหลายแห่งซึ่งเป็นกลุ่มลัทธิคาลวินที่แข็งแกร่งได้ก่อตั้งสมาคมปฏิรูปโลกซึ่งมีสมาชิกประมาณ 70 นิกาย ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ World Communion of Reformed Churches เนื่องจากเครื่องแต่งกายที่เป็นสากล การประชุมนานาชาติของคริสตจักรปฏิรูปเป็นอีกหนึ่งสมาคมอนุรักษ์นิยม

คริสตจักรตูวาลู เป็น คริสตจักรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวในประเพณีคาลวินในโลก

เทววิทยา

วิวรณ์และพระคัมภีร์

นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปเชื่อว่าพระเจ้าถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระองค์เองให้ผู้คนผ่านพระวจนะของพระเจ้า ผู้คนไม่สามารถรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าได้เว้นแต่โดยผ่านการเปิดเผยตนเองนี้ (ยกเว้นการเปิดเผยทั่วไปของพระเจ้า "คุณลักษณะที่มองไม่เห็นของพระองค์ ฤทธานุภาพอันเป็นนิรันดร์และพระลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้รับการมองเห็นอย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจโดยสิ่งที่ได้ทรงสร้างไว้ เพื่อพวกเขาจะไม่มีข้อแก้ตัว" (โรม 1:20) การเก็งกำไรเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เปิดเผยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ไม่สมควร ความรู้ที่ผู้คนมีเกี่ยวกับพระเจ้านั้นแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขามีในสิ่งอื่นเพราะพระเจ้าเป็นอนันต์และผู้คนที่จำกัดไม่สามารถเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่าความรู้ที่พระเจ้าเปิดเผยต่อผู้คนไม่เคยผิด แต่ก็ไม่เคยครอบคลุมเช่นกัน [25]

ตราประทับของคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในสหรัฐอเมริกาคริสตจักรเพรสไบทีเรียนอเมริกันยุคแรก

ตามคำกล่าวของนักศาสนศาสตร์ปฏิรูป การเปิดเผยตนเองของพระเจ้ามักจะเกิดขึ้นผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระ บุตรของพระองค์ เพราะพระคริสต์ทรงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพียงคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับผู้คน การเปิดเผยของพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์มาผ่านช่องทางพื้นฐานสองช่องทาง ประการแรกคือการสร้างและความรอบคอบซึ่งเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าและทำงานต่อไปในโลกนี้ การกระทำของพระเจ้านี้ทำให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า แต่ความรู้นี้เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้คนถูกตำหนิสำหรับความบาปของพวกเขา ไม่รวมความรู้เรื่องพระกิตติคุณ ช่องทางที่สองซึ่งพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองคือการไถ่ซึ่งเป็นข่าวประเสริฐแห่งความรอดจากการประณามซึ่งเป็นการลงโทษสำหรับบาป (26)

ในเทววิทยาปฏิรูป พระวจนะของพระเจ้ามีหลายรูปแบบ พระเยซูคริสต์เองเป็นพระวจนะที่จุติมา คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์มีอยู่ในพันธสัญญาเดิมและพันธกิจของอัครสาวกที่เห็นพระองค์และสื่อสารข้อความของพระองค์ก็เป็นพระวจนะของพระเจ้าด้วย นอกจากนี้ การเทศนาของผู้รับใช้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นพระคำของพระเจ้าเพราะถือว่าพระเจ้ากำลังตรัสผ่านทางพวกเขา พระเจ้ายังตรัสผ่านผู้เขียนที่เป็นมนุษย์ในพระคัมภีร์ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับการเปิดเผยตนเอง (27)นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปศาสนาเน้นว่าพระคัมภีร์เป็นวิธีการสำคัญที่พระเจ้าสื่อสารกับผู้คน ผู้คนได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าจากพระคัมภีร์ซึ่งไม่สามารถหาได้จากวิธีอื่นใด(28)

นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปยืนยันว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง แต่ความแตกต่างปรากฏขึ้นในหมู่พวกเขาเหนือความหมายและขอบเขตของความจริงในพระคัมภีร์ [29]สาวกหัวโบราณของนักศาสนศาสตร์ปรินซ์ตันมองว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงและ ไม่ผิด พลาดหรือไม่สามารถผิดพลาดหรือเท็จได้ในทุกที่ [30]ทัศนะนี้คล้ายกับนิกายคาทอลิกออร์ทอดอกซ์เช่นเดียวกับการเผยแผ่ศาสนาสมัยใหม่ [31]อีกมุมมองหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากคำสอนของKarl Barthและneo-orthodoxyพบได้ใน คำสารภาพ ของคริสตจักรเพรสไบทีเรียน (USA) ในปี 1967. ผู้ที่มีมุมมองนี้เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งความรู้เบื้องต้นของเราเกี่ยวกับพระเจ้า แต่บางส่วนของพระคัมภีร์อาจเป็นเท็จ ไม่ใช่พยานถึงพระคริสต์ และไม่ใช่บรรทัดฐานสำหรับคริสตจักรในปัจจุบัน (30)ในมุมมองนี้ พระคริสต์ทรงเป็นการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า และพระคัมภีร์เป็นพยานถึงการเปิดเผยนี้มากกว่าที่จะเป็นการเปิดเผยเอง (32)

เทววิทยาพันธสัญญา

การล่มสลายของมนุษย์โดยJacob Jordaens

นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปใช้แนวคิดเรื่องพันธสัญญาเพื่อบรรยายวิธีที่พระเจ้าเข้าสู่มิตรภาพกับผู้คนในประวัติศาสตร์ [33]แนวความคิดเรื่องพันธสัญญามีความโดดเด่นมากในเทววิทยาปฏิรูปซึ่งบางครั้งเรียกว่า "เทววิทยาปฏิรูปธรรม" [34]อย่างไรก็ตาม นักศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่สิบหกและสิบเจ็ดได้พัฒนาระบบเทววิทยาเฉพาะที่เรียกว่า " เทววิทยาแห่งพันธสัญญา " หรือ "ศาสนศาสตร์ของรัฐบาลกลาง" ซึ่งคริสตจักรปฏิรูปอนุรักษ์นิยมจำนวนมากยังคงยืนยันในวันนี้ [33]กรอบนี้สั่งชีวิตของพระเจ้ากับผู้คนในสองพันธสัญญาหลัก: พันธสัญญาของการงานและพันธสัญญาแห่งพระคุณ [35]

พันธสัญญาของงานทำกับอาดัมและเอวาในสวนเอเดน เงื่อนไขของพันธสัญญาคือพระเจ้าจัดเตรียมชีวิตที่ได้รับพรในสวนโดยมีเงื่อนไขว่าอาดัมและเอวาเชื่อฟังกฎของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอาดัมและเอวาละเมิดพันธสัญญาด้วยการกินผลไม้ต้องห้ามพวกเขาจึงถูกประหารชีวิตและถูกขับออกจากสวน บาปนี้ตกทอดมาถึงมวลมนุษยชาติเพราะว่ากันว่าทุกคนอยู่ในอาดัมในฐานะหัวหน้าแห่งพันธสัญญาหรือ "รัฐบาลกลาง" นักศาสนศาสตร์แห่งสหพันธรัฐมักจะอนุมานว่าอาดัมและเอวาจะได้รับความเป็นอมตะหากพวกเขาเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ (36)

พันธสัญญาที่สองเรียกว่าพันธสัญญาแห่งพระคุณ ได้รับการกล่าวขานว่าเกิดขึ้นทันทีหลังจากความบาปของอาดัมและเอวา ในนั้น พระเจ้าประทานความรอดจากความตายด้วยความกรุณาตามเงื่อนไขของความเชื่อในพระเจ้า พันธสัญญานี้มีการปฏิบัติในลักษณะต่างๆ กันทั่วพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ แต่ยังคงเนื้อหาว่าปราศจากข้อกำหนดของการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ [37]

ด้วยอิทธิพลของคาร์ล บาร์ธ นักศาสนศาสตร์ร่วมสมัยที่ปฏิรูปร่วมสมัยหลายคนได้ละทิ้งพันธสัญญาของงานไปพร้อมกับแนวความคิดอื่นๆ ของเทววิทยาของรัฐบาลกลาง บาร์ธเห็นว่าพันธสัญญาของงานถูกตัดขาดจากพระคริสต์และข่าวประเสริฐ และปฏิเสธแนวคิดที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานกับผู้คนในลักษณะนี้ แต่ Barth กลับโต้แย้งว่าพระเจ้ามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายใต้พันธสัญญาแห่งพระคุณเสมอ และพันธสัญญาแห่งพระคุณนั้นปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เทววิทยาของ Barth และสิ่งที่ติดตามเขาถูกเรียกว่า "monocovenantal" ซึ่งตรงข้ามกับโครงร่าง "bi-covenantal" ของเทววิทยาแบบคลาสสิกของรัฐบาลกลาง [38]นักศาสนศาสตร์ปฏิรูปร่วมสมัยหัวโบราณ เช่นจอห์น เมอร์เรย์ได้ปฏิเสธแนวคิดเรื่องพันธสัญญาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายมากกว่าที่จะเป็นพระคุณ ไมเคิล ฮอร์ตันอย่างไรก็ตาม ได้ปกป้องพันธสัญญาของงานโดยผสมผสานหลักการของกฎหมายและความรักเข้าไว้ด้วยกัน [39]

พระเจ้า

ส่วนใหญ่ ประเพณีปฏิรูปไม่ได้แก้ไขฉันทามติยุคกลางเกี่ยวกับ หลักคำสอน ของพระเจ้า [40]อธิบายลักษณะของพระเจ้าโดยใช้คำคุณศัพท์สามคำเป็นหลัก: นิรันดร์ ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่เปลี่ยนแปลง [41]นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปเช่นShirley Guthrieได้เสนอว่าแทนที่จะให้กำเนิดพระเจ้าในแง่ของคุณลักษณะและเสรีภาพที่จะทำตามที่เขาพอใจ หลักคำสอนของพระเจ้าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของงานของพระเจ้าในประวัติศาสตร์และเสรีภาพที่จะอยู่ด้วยและ ให้อำนาจแก่ผู้คน [42]

" โล่แห่งตรีเอกานุภาพ " เป็นแผนผังหลักคำสอนคลาสสิกของตรีเอกานุภาพ

ตามเนื้อผ้า นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปได้ปฏิบัติตามประเพณีในยุคกลางด้วย โดยย้อนกลับไปก่อนหน้าสภาคริสตจักรยุคแรกๆ ของไนเซียและ คาล เซดอนเกี่ยวกับหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ พระเจ้าได้รับการยืนยันให้เป็นพระเจ้าองค์เดียวในสามบุคคล: พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบุตร (พระคริสต์) ถูกถือกำเนิดมาชั่วนิรันดร์โดยพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาและพระบุตร ชั่วนิรันดร์ [43]อย่างไรก็ตาม นักศาสนศาสตร์ร่วมสมัยได้วิจารณ์แง่มุมต่างๆ ของมุมมองของตะวันตกด้วยเช่นกัน ตาม ประเพณี ตะวันออกนักเทววิทยาที่ปฏิรูปเหล่านี้ได้เสนอ " ลัทธิตรีเอกานุภาพทางสังคม "" ที่ซึ่งบุคคลในตรีเอกานุภาพดำรงอยู่ร่วมกันในฐานะบุคคลในความสัมพันธ์เท่านั้น[43]คำสารภาพที่ได้รับการปฏิรูปร่วมสมัย เช่นคำสารภาพ ของบาร์เมน และคำแถลงสั้นๆ เกี่ยวกับศรัทธาของคริสตจักรเพรสไบทีเรียน (สหรัฐอเมริกา) ได้หลีกเลี่ยงภาษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ พระเจ้าและได้เน้นย้ำถึงงานการปรองดองและการเสริมอำนาจของผู้คน[44]นักเทววิทยาสตรีนิยมเล็ตตี้ รัสเซลล์ใช้ภาพลักษณ์ของการเป็นหุ้นส่วนสำหรับบุคคลในตรีเอกานุภาพ ตามคำกล่าวของรัสเซลล์ การคิดในลักษณะนี้กระตุ้นให้คริสเตียนมีปฏิสัมพันธ์กันในแง่ของการสามัคคีธรรมมากกว่าการตอบแทนซึ่งกันและกัน . [45]นักศาสนศาสตร์ปฏิรูปหัวโบราณ ไมเคิล ฮอร์ตัน ได้โต้แย้งว่าลัทธิตรีเอกานุภาพทางสังคมไม่สามารถป้องกันได้ เพราะมันละทิ้งความเป็นหนึ่งเดียวที่สำคัญของพระเจ้าเพื่อสนับสนุนชุมชนที่แยกจากกัน [46]

พระคริสต์และการชดใช้

นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปยืนยันความเชื่อทางประวัติศาสตร์ของคริสเตียนว่าพระคริสต์ทรงเป็นบุคคลหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์ ที่มีธรรมชาติ อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมนุษย์ คริสเตียนที่ปฏิรูปได้เน้นเป็นพิเศษว่าพระคริสต์ได้กลายมาเป็นมนุษย์ อย่างแท้จริง เพื่อที่ผู้คนจะได้รับความรอด [47]ธรรมชาติของมนุษย์ของพระคริสต์เป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างการปฏิรูปศาสนาคริสต์ นิกาย ลู เธอรันและนิกายลูเธอรัน ตามความเชื่อที่ว่ามนุษย์ที่มีขอบเขตจำกัดไม่สามารถเข้าใจถึงความเป็นพระเจ้าที่ไม่มีขอบเขต นักศาสนศาสตร์ที่ได้รับการปฏิรูปเชื่อว่าร่างกายของพระคริสต์ไม่สามารถอยู่ในหลายตำแหน่งพร้อมกันได้ เพราะลูเธอรันเชื่อว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในศีลมหาสนิทพวกเขาถือกันว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในหลายสถานที่พร้อมๆ กัน สำหรับคริสเตียนที่ปฏิรูปแล้ว ความเชื่อดังกล่าวปฏิเสธว่าพระคริสต์ได้กลายมาเป็นมนุษย์จริงๆ [48] ​​นักเทววิทยาที่ปฏิรูปร่วมสมัยบางคนได้ย้ายออกไปจากภาษาดั้งเดิมของคนคนเดียวในสองลักษณะโดยมองว่าคนร่วมสมัยไม่สามารถเข้าใจได้ นักศาสนศาสตร์มักจะเน้นบริบทและความพิเศษเฉพาะของพระเยซูในฐานะชาวยิวในศตวรรษแรก [49]

เปรียบเทียบกระจกสีดัตช์นี้แสดงให้เห็นว่าพระคริสต์เสด็จขึ้นบนไม้กางเขนพร้อมกับซาตานและคนตายหลายคนบนหลังของเขา ศรัทธาเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้หญิงทางด้านขวาของชายเปลือยกายบนพื้นดินเพื่อขอทางแห่งความรอดของพระคริสต์

จอห์น คาลวินและนักศาสนศาสตร์ปฏิรูปหลายคนที่ติดตามเขาอธิบายถึงงานการไถ่ของพระคริสต์ในแง่ของตำแหน่งสามตำแหน่ง: ผู้เผย พระวจนะนักบวชและกษัตริย์ พระคริสต์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้เผยพระวจนะโดยสอนหลักคำสอนที่สมบูรณ์แบบ พระสงฆ์ในการวิงวอนพระบิดาแทนผู้เชื่อและถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และเป็นกษัตริย์ที่ปกครองคริสตจักรและต่อสู้กับผู้เชื่อ นาม. สำนักงานสามส่วนเชื่อมโยงงานของพระคริสต์กับงานของพระเจ้าในอิสราเอลโบราณ [50]นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปแล้วจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ยังคงใช้ตำแหน่งสามส่วนเป็นกรอบการทำงาน เนื่องจากเน้นที่การเชื่อมโยงงานของพระคริสต์กับอิสราเอล อย่างไรก็ตาม พวกเขามักจะตีความความหมายของสำนักงานแต่ละแห่งซ้ำ [51]ตัวอย่างเช่น Karl Barth ตีความคำทำนายของพระคริสต์ในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในนามของคนยากจน [52]

คริสเตียนเชื่อว่าการสิ้นพระชนม์และ การ ฟื้นคืนพระชนม์ ของพระเยซู ทำให้ผู้เชื่อได้รับการอภัยบาปและการคืนดีกับพระเจ้าผ่านการชดใช้ โปรเตสแตนต์ที่ปฏิรูปมักเห็นด้วยกับมุมมองเฉพาะของการชดใช้ที่เรียกว่าการชดใช้โทษทางอาญาซึ่งอธิบายการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ว่าเป็นการชดใช้ค่าไถ่บาป เชื่อกันว่าพระคริสต์สิ้นพระชนม์แทนผู้เชื่อซึ่งถือว่าชอบธรรมอันเป็นผลมาจากการเสียสละนี้ [53]

บาป

ในเทววิทยาคริสเตียน ผู้คนถูกสร้างมาในทางที่ดีและตามพระฉายาของพระเจ้า แต่กลับกลายเป็น บาป ที่ เสื่อมทรามลงซึ่งทำให้คนเหล่านั้นไม่สมบูรณ์และสนใจตนเองมากเกินไป ตามประเพณีของออกัสตินแห่งฮิปโป [54]คริสเตียนที่ปฏิรูปตามประเพณีของออกัสตินแห่งฮิปโปเชื่อว่าการทุจริตของธรรมชาติของมนุษย์เกิดจากบาปแรกของอาดัมและเอวา หลักคำสอนที่เรียกว่าบาปดั้งเดิม แม้ว่าผู้เขียนคริสเตียนคนก่อน ๆ จะสอนองค์ประกอบของความตายทางร่างกาย ความอ่อนแอทางศีลธรรม และความชอบในบาปภายในบาปดั้งเดิม ออกัสตินเป็นคริสเตียนคนแรกที่เพิ่มแนวคิดเรื่องความผิดที่ตกทอดมาจากอดัม ซึ่งทารกทุกคนเกิดมาชั่วนิรันดร์และมนุษย์ขาดสิ่งใด ความสามารถที่เหลืออยู่ในการตอบสนองต่อพระเจ้า[55]นักศาสนศาสตร์ปฏิรูปเน้นว่าความบาปนี้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติของบุคคลทั้งหมด รวมทั้งเจตจำนงของพวกเขาด้วย มุมมองที่ว่าความบาปครอบงำผู้คนจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงบาปได้ เรียกว่าความเลวทรามสิ้นเชิง [56]ผลที่ตามมา ลูกหลานของพวกเขาทุกคนได้รับมรดกจากการทุจริตและความเลวทรามต่ำช้า เงื่อนไขนี้โดยกำเนิดของมนุษย์ทุกคนเป็นที่รู้จักในเทววิทยาคริสเตียนว่าเป็นบาปดั้งเดิม. คาลวินคิดว่าบาปดั้งเดิมคือ “ความเสื่อมทรามทางกรรมพันธุ์และความเสื่อมทรามของธรรมชาติของเรา แผ่ขยายไปถึงทุกส่วนของจิตวิญญาณ” คาลวินยืนยันว่าผู้คนบิดเบี้ยวด้วยบาปดั้งเดิมที่ว่า “ทุกสิ่งที่จิตใจของเราคิดขึ้น คิดตรึกตรอง วางแผน และแก้ไข ล้วนแต่ชั่วร้ายเสมอ” สภาพที่เลวทรามของมนุษย์ทุกคนไม่ได้เป็นผลมาจากบาปที่ผู้คนทำในช่วงชีวิตของพวกเขา ก่อนที่เราจะเกิด ในขณะที่เราอยู่ในครรภ์มารดา "เราอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นมลทินและเป็นมลทิน" คาลวินคิดว่าผู้คนถูกลงโทษอย่างยุติธรรมให้ตกนรกเพราะสภาพที่เสื่อมทรามของพวกเขานั้น “เป็นที่เกลียดชังพระเจ้าโดยธรรมชาติ” [57]

ในภาษาอังกฤษที่ใช้พูด คำว่า "total depravity" สามารถเข้าใจผิดได้ง่าย ๆ ซึ่งหมายความว่าผู้คนไม่มีความดีใด ๆ หรือไม่สามารถทำความดีใด ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม คำสอนที่ปฏิรูปเป็นจริงว่าในขณะที่ผู้คนยังคงมีภาพลักษณ์ของพระเจ้าและอาจทำสิ่งที่ดูเหมือนดีจากภายนอก ความตั้งใจในบาปของพวกเขาส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและการกระทำทั้งหมดของพวกเขาเพื่อไม่ให้พระเจ้าพอพระทัย [58]จากทัศนะของลัทธิคาลวิน บุคคลที่ทำบาปถูกกำหนดให้เป็นบาป และไม่ว่าใครจะทำอะไร พวกเขาจะไปสวรรค์หรือนรกตามความตั้งใจนั้น ไม่มีการกลับใจจากบาปเพราะสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดคือการกระทำ ความคิด และคำพูดของคนบาปเอง [59]

นักศาสนศาสตร์ร่วมสมัยบางคนในประเพณีปฏิรูป เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคำสารภาพของ PC(USA) ในปี 1967 ได้เน้นย้ำถึงลักษณะทางสังคมของความบาปของมนุษย์ นักเทววิทยาเหล่านี้พยายามดึงความสนใจไปที่ประเด็นความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองในฐานะพื้นที่ของชีวิตมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากบาป [60]

ความรอด

การกลับมาของบุตร น้อยหลงหาย โดย Rembrandtอิงจากคำอุปมาเรื่องบุตร น้อยหลงหายที่ แสดงให้เห็นถึงการให้อภัย

นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปพร้อมกับโปรเตสแตนต์คนอื่น ๆ เชื่อว่าความรอดจากการลงโทษสำหรับบาปจะต้องมอบให้กับทุกคนที่มีศรัทธาในพระคริสต์ [61]ศรัทธาไม่ใช่ปัญญาล้วนๆ แต่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยให้รอด [62]โปรเตสแตนต์ไม่ได้ถือเอาว่าต้องมีข้อกำหนดอื่นใดสำหรับความรอด แต่ศรัทธาเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว [61]

ความ ชอบธรรมเป็นส่วนหนึ่งของความรอดที่พระเจ้าให้อภัยความบาปของบรรดาผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ถือตามประวัติศาสตร์ว่าเป็นบทความที่สำคัญที่สุดของความเชื่อของคริสเตียน แม้ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ นิกายโปรเตสแตนต์ก็ให้ความสำคัญน้อยลงจากความกังวล ของ ทั่วโลก [63]ผู้คนไม่สามารถกลับใจจากบาปของตนได้อย่างเต็มที่หรือเตรียมตัวที่จะกลับใจเพราะความบาปของพวกเขา ดังนั้น ความชอบธรรมจึงเกิดขึ้นจากการกระทำที่เสรีและพระกรุณาของพระเจ้าเท่านั้น [64]

การ ชำระให้บริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของความรอดที่พระเจ้าทำให้ผู้เชื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ โดยช่วยให้พวกเขาแสดงความรักต่อพระเจ้าและต่อผู้อื่นมากขึ้น [65]ความดีที่สำเร็จโดยผู้เชื่อในขณะที่พวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ถือเป็นงานที่จำเป็นในการช่วยให้รอดของผู้เชื่อ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้ผู้เชื่อได้รับความรอด [62]การชำระให้บริสุทธิ์ก็เหมือนกับการให้เหตุผล โดยความเชื่อ เพราะการทำความดีเป็นเพียงการดำเนินชีวิตอย่างบุตรของพระเจ้า [66]

พรหมลิขิต

นักศาสนศาสตร์ที่ได้รับการปฏิรูปสอนว่าความบาปส่งผลต่อธรรมชาติของมนุษย์จนพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะใช้ศรัทธาในพระคริสต์ตามความประสงค์ของตนเองได้ แม้ว่าผู้คนจะกล่าวว่ารักษาเจตจำนงไว้ ในการที่พวกเขาจงใจทำบาป พวกเขาไม่สามารถทำบาปได้เนื่องจากความเสื่อมทรามของธรรมชาติของพวกเขาอันเนื่องมาจากบาปดั้งเดิม คริสเตียนที่ปฏิรูปเชื่อว่าพระเจ้ากำหนดคนบางคนให้รอดและคนอื่นถูกกำหนดให้ถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร์ [67]การเลือกโดยพระเจ้าเพื่อช่วยบางคนนี้ถือได้ว่าไม่มีเงื่อนไขและไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือการกระทำใด ๆ ในส่วนของบุคคลที่เลือก ทัศนะนี้ตรงกันข้ามกับทัศนะของอาร์ มีเนีย ที่ว่าการเลือกของพระเจ้าที่จะให้รอดนั้นมีเงื่อนไขหรืออยู่บนพื้นฐานของความรู้ล่วงหน้าว่าใครจะตอบสนองในทางบวกต่อพระเจ้า[68]

Karl Barth ได้ตีความหลักคำสอนเรื่องพรหมลิขิตที่ปฏิรูปแล้วใหม่เพื่อใช้กับพระคริสต์เท่านั้น แต่ละคนได้รับการกล่าวขานว่าได้รับเลือกผ่านการดำรงอยู่ในพระคริสต์เท่านั้น [69]นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปตาม Barth รวมทั้งJürgen Moltmann , David Migliore และShirley Guthrieได้แย้งว่าแนวคิดเรื่องพรหมลิขิตที่ปฏิรูปแบบดั้งเดิมเป็นการเก็งกำไรและได้เสนอแบบจำลองทางเลือก นักศาสนศาสตร์เหล่านี้อ้างว่าหลักคำสอนเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพอย่างถูกต้องเน้นถึงเสรีภาพของพระเจ้าที่จะรักทุกคน แทนที่จะเลือกบางอย่างเพื่อความรอดและเรื่องอื่นๆ เพื่อการสาปแช่ง นักเทววิทยาเหล่านี้พูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้าและการประณามคนบาปเนื่องจากความรักที่พระองค์มีต่อพวกเขาและความปรารถนาที่จะคืนดีกับพวกเขาเอง [70]

ห้าจุดของลัทธิคาลวิน

ความสนใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับลัทธิคาลวินมุ่งเน้นไปที่ "ห้าประเด็นของลัทธิคาลวิน" (เรียกอีกอย่างว่าหลักคำสอนแห่งพระคุณ ) [71]ห้าประเด็นได้รับการสรุปภายใต้การโคจร ของ ทิวลิป [72]ห้าประเด็นที่นิยมกล่าวเพื่อสรุปศีลแห่งดอร์ท ; อย่างไรก็ตาม ไม่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างพวกเขา และนักวิชาการบางคนโต้แย้งว่าภาษาของพวกเขาบิดเบือนความหมายของศีล เทววิทยาของคาลวิน และเทววิทยาของนิกายคาลวินในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาของความเลวทรามทั้งหมดและการชดใช้ที่จำกัด [73]ห้าคะแนนได้รับความนิยมมากขึ้นในหนังสือเล่มเล็กปี 1963 The Five Points of Calvinism Defined, Defended, Documentedโดย David N. Steele และ Curtis C. Thomas ต้นกำเนิดของห้าประเด็นและอะครอสติคนั้นไม่แน่นอน แต่ดูเหมือนว่าจะมีการระบุไว้ในCounter Remonstrance ของปี 1611ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของอาร์มีเนียน ซึ่งเขียนขึ้นก่อน Canons of Dort คลีแลนด์ บอยด์ แมคอาฟีใช้โคลงนี้โดยเร็วราวปี ค.ศ. 1905 [75] พิมพ์ ลักษณะที่ปรากฏของอะครอสติ กในยุคแรกพบได้ในหนังสือ 2475 ของลอเรน บอตต์เนอร์ เรื่องThe Reformed Doctrine of Predestination [76]


ความเชื่อโปรเตสแตนต์เกี่ยวกับความรอด
ตารางนี้สรุปมุมมองคลาสสิกของความเชื่อโปรเตสแตนต์สามประการเกี่ยวกับความรอด [77]
หัวข้อ ลัทธิคาลวิน นิกายลูเธอรัน ลัทธิอาร์มิเนียน
เจตจำนงของมนุษย์ ความเลวทรามทั้งหมด : [78]มนุษยชาติมี "เจตจำนงเสรี" [79]แต่ตกเป็นทาสของบาป[80]จนกว่าจะ "เปลี่ยนแปลง" [81] บาปดั้งเดิม : [78]มนุษยชาติมีเจตจำนงเสรีเกี่ยวกับ "สินค้าและทรัพย์สิน" แต่บาปโดยธรรมชาติและไม่สามารถมีส่วนทำให้เกิดความรอดของตนเองได้ [82] [83] [84] ความเลวทรามสิ้นเชิง : มนุษยชาติครอบครองอิสรภาพจากความจำเป็นแต่ไม่ใช่ "อิสรภาพจากบาป" เว้นแต่จะเปิดใช้งานโดย " พระคุณที่เหนือชั้น" [85]
การเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบบ ไม่มีเงื่อนไข การเลือกตั้งแบบ ไม่มีเงื่อนไข [78] [86] การเลือกตั้งแบบมีเงื่อนไขโดยพิจารณาจากความเชื่อที่คาดการณ์ไว้หรือไม่เชื่อ [87]
การให้เหตุผลและการชดใช้ การให้เหตุผลด้วยศรัทธาเพียงอย่างเดียว มุมมองต่างๆ เกี่ยวกับขอบเขตของการชดใช้ [88] เหตุผลสำหรับมนุษย์ทุกคน [ 89]เสร็จสิ้นเมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์และมีผลโดยอาศัยศรัทธาเพียงอย่างเดียว [90] [91] [92] [93] ความ ชอบธรรมเกิดขึ้นได้ผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ แต่จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเลือกศรัทธาในพระเยซูเท่านั้น [94]
การแปลง Monergistic , [95]ผ่านหนทางแห่งพระคุณไม่อาจต้านทานได้ Monergistic , [96] [97]ผ่านหนทางแห่งความสง่างามต้านทานได้ [98] การทำงานร่วมกัน ต้านทานได้เนื่องจากพระคุณทั่วไปของ เจตจำนงเสรี [99] [100]
ความพากเพียรและการละทิ้งความเชื่อ ความพากเพียรของธรรมิกชน : ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนิตย์ในพระคริสต์จะยืนหยัดในศรัทธาอย่างแน่นอน [11] การ ล่มสลายเป็นไปได้[102]แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงรับรอง พระ กิตติคุณ [103] [104] การเก็บรักษามีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับศรัทธาในพระคริสต์อย่างต่อเนื่อง กับความเป็นไปได้ของการละทิ้งความเชื่อครั้ง สุดท้าย [105]

การยืนยันที่สำคัญของทิวลิปคือพระเจ้าช่วยทุกคนที่เขามีความเมตตา และความพยายามของเขาจะไม่หงุดหงิดกับความอธรรมหรือความไร้ความสามารถของมนุษย์

 • ความเลวทรามทั้งหมด (เรียกอีก อย่างว่า การทุจริตอย่างรุนแรง[106]หรือความเลวทรามอย่างแพร่หลาย ) ยืนยันว่าเป็นผลมาจากการตกสู่บาปของมนุษย์ทุกคนตกเป็นทาสของบาป โดยธรรมชาติแล้ว ผู้คนไม่มีแนวโน้มที่จะรักพระเจ้า แต่ต้องการรับใช้ผลประโยชน์ของตนเองและปฏิเสธการปกครองของพระเจ้า ดังนั้น ทุกคนตามความสามารถของตนเองจึงไม่สามารถเลือกที่จะวางใจพระเจ้าในความรอดและได้รับความรอดได้ (คำว่า "ทั้งหมด" ในบริบทนี้หมายถึงความบาปที่ส่งผลต่อทุกส่วนของบุคคล ไม่ใช่ว่าทุกคนชั่วร้ายเหมือนตน อาจจะเป็น). [107]หลักคำสอนนี้มาจากการตีความของคาลวินเกี่ยวกับคำอธิบายของออกัสตินเกี่ยวกับบาปดั้งเดิม [108]ในขณะที่คาลวินใช้วลี "เลวทรามอย่างสิ้นเชิง" และ "วิปริตอย่างสิ้นเชิง" แต่ความหมายก็คือการไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดจากบาปมากกว่าที่จะขาดความดี วลีเช่น "ความเลวทรามโดยสิ้นเชิง" ไม่สามารถพบได้ใน Canons of Dort และ Canons รวมทั้งนักศาสนศาสตร์ออร์โธดอกซ์ที่กลับเนื้อกลับตัวในภายหลังเสนอมุมมองในระดับปานกลางเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยชาติที่ตกสู่บาปมากกว่าคาลวิน [19]
 • การเลือกตั้งแบบไม่มีเงื่อนไข (เรียกอีกอย่างว่าการเลือกตั้งอธิปไตย[110]หรือพระคุณที่ไม่มีเงื่อนไข ) ยืนยันว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกผู้ที่พระองค์จะทรงเลือกจากนิรันดรกาลซึ่งพระองค์จะทรงนำมาสู่พระองค์เองโดยมิได้อาศัยคุณธรรม บุญ หรือศรัทธาที่เล็งเห็นล่วงหน้าในคนเหล่านั้น ค่อนข้าง ทางเลือกของเขามีพื้นฐานอย่างไม่มีเงื่อนไขในความเมตตาของเขาเพียงอย่างเดียว พระเจ้าได้ทรงเลือกจากนิรันดรเพื่อแผ่ความเมตตาไปยังผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้และระงับความเมตตาจากผู้ที่ไม่ได้รับเลือก ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับความรอดโดยทางพระคริสต์เท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกจะได้รับพระพิโรธอันเที่ยงธรรมซึ่งสมควรได้รับโทษต่อบาปของตนต่อพระเจ้า [111]
 • การชดใช้อย่างจำกัด (เรียกอีก อย่างว่า การชดใช้ที่แน่นอน[112]หรือการไถ่โดยเฉพาะ ) ยืนยันว่าการชดใช้แทน ของพระเยซู มีความชัดเจนและแน่นอนในจุดประสงค์และในสิ่งที่ทำสำเร็จ นี่หมายความว่าเฉพาะบาปของผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้นที่ได้รับการชดใช้โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู อย่างไรก็ตาม นักลัทธิคาลวินไม่เชื่อว่าการชดใช้นั้นถูกจำกัดในคุณค่าหรืออำนาจของมัน แต่การชดใช้นั้นจำกัดในแง่ที่ว่ามันมีไว้สำหรับบางคนและไม่ใช่ทั้งหมด นักลัทธิคาลวินบางคนสรุปสิ่งนี้ว่า "การชดใช้ก็เพียงพอสำหรับทุกคนและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ได้รับเลือก" [113]
 • พระคุณที่ไม่อาจต้านทานได้ (เรียกอีก อย่างว่า พระคุณที่ได้ ผล [114] การเรียกที่ได้ผล หรือพระคุณ ที่ทรงประสิทธิภาพ ) ยืนยันว่าพระคุณแห่งความรอดของพระเจ้าถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่พระองค์ทรงตั้งใจจะช่วยให้รอด (ซึ่งก็คือผู้ที่ทรงเลือกไว้) และเอาชนะการต่อต้านของพวกเขาที่จะเชื่อฟัง การเรียกร้องของพระกิตติคุณ นำพวกเขาไปสู่ศรัทธาแห่งความรอด นี่หมายความว่าเมื่อพระเจ้ามุ่งหมายที่จะช่วยใครซักคนโดยอธิปไตย บุคคลนั้นจะได้รับความรอดอย่างแน่นอน หลักคำสอนถือได้ว่าอิทธิพลที่มีจุดประสงค์นี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของพระเจ้าไม่สามารถต้านทานได้ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ "ทรงโปรดให้คนบาปที่ได้รับเลือกให้ร่วมมือ เชื่อ กลับใจ มาอย่างเสรีและเต็มใจมาหาพระคริสต์" นี่ไม่ใช่การปฏิเสธความจริงที่ว่าการเรียกภายนอกของพระวิญญาณ (โดยการประกาศข่าวประเสริฐ) สามารถถูกปฏิเสธโดยคนบาปและบ่อยครั้ง ค่อนข้างเป็นการเรียกภายในที่ไม่สามารถปฏิเสธได้
 • ความพากเพียรของธรรมิกชน (เรียกอีกอย่างว่าการรักษาวิสุทธิชน ; [115] "วิสุทธิชน" คือผู้ที่พระเจ้ากำหนดไว้เพื่อความรอด[b] ) ยืนยันว่าในเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ปกครองและพระประสงค์ของพระองค์ไม่อาจขัดขืนโดยมนุษย์หรือสิ่งอื่นใด ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เข้าร่วมกับพระองค์เองจะคงอยู่ต่อไปในศรัทธาจนถึงที่สุด ผู้ที่เห็นได้ชัดว่าหลงทางไม่เคยมีศรัทธาแท้จริงตั้งแต่แรก (1 ยอห์น 2:19) หรือหากพวกเขาได้รับความรอดแต่ไม่ได้ดำเนินในพระวิญญาณในเวลานี้ พวกเขาจะถูกตีสอนจากสวรรค์ (ฮีบรู 12:5–11) และเจตจำนง กลับใจ (1 ยอห์น 3:6–9) [116]

คริสตจักร

จอห์น คาลวินบนเตียงมรณะกับสมาชิกในโบสถ์

คริสเตียนที่ปฏิรูปมองว่าคริสตจักรคริสเตียนเป็นชุมชนที่พระเจ้าได้ทรงทำพันธสัญญาแห่งพระคุณ พระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์และความสัมพันธ์กับพระเจ้า พันธสัญญานี้ขยายไปถึงผู้ที่อยู่ภายใต้ "พันธสัญญาเดิม" ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกไว้ โดยเริ่มด้วยอับราฮัมและซาราห์ [117]คริสตจักรถูกมองว่าเป็นทั้งมองไม่เห็นและมองเห็นได้ คริสตจักรที่มองไม่เห็นคือร่างกายของผู้เชื่อทั้งหมดที่พระเจ้ารู้จักเท่านั้น คริสตจักรที่มองเห็นได้คือองค์กรเชิงสถาบันซึ่งมีทั้งสมาชิกของคริสตจักรที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกับผู้ที่ดูเหมือนจะมีศรัทธาในพระคริสต์ แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรอย่างแท้จริง [118]

เพื่อระบุคริสตจักรที่มองเห็นได้ นักศาสนศาสตร์ที่ปฏิรูปได้พูดถึงเครื่องหมายบางประการของคริสตจักร สำหรับบางคน เป้าหมายเดียวคือการเทศนาข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างบริสุทธิ์ อื่นๆ รวมทั้งจอห์น คาลวิน ยังรวมถึงการบริหารศีลระลึกอย่างถูกต้อง อื่นๆ เช่นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสารภาพของชาวสก็อตรวมถึงเครื่องหมายที่สามของระเบียบวินัยของคริสตจักร ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หรือการใช้คำตำหนิต่อคนบาปที่ไม่สำนึกผิด เครื่องหมายเหล่านี้อนุญาตให้ปฏิรูประบุคริสตจักรตามความสอดคล้องกับพระคัมภีร์มากกว่าที่จะเป็นMagisteriumหรือประเพณีของคริสตจักร [118]

บูชา

หลักการปฏิบัติบูชา

หนังสือสดุดีอ่าวถูกใช้โดยผู้แสวงบุญ

หลักการกำกับดูแลการนมัสการเป็นคำสอนที่ผู้นับถือลัทธิคาลวินและ อ นาแบปติ สต์บางคนแบ่งปัน เกี่ยวกับวิธีที่พระคัมภีร์สั่งการนมัสการในที่สาธารณะ สาระสำคัญของหลักคำสอนเกี่ยวกับการนมัสการคือพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งในพระคัมภีร์ที่จำเป็นสำหรับการนมัสการในคริสตจักรและห้ามทุกอย่างอื่น เนื่องจากหลักการกำกับดูแลสะท้อนอยู่ในความคิดของคาลวิน จึงมีแรงผลักดันจากความเกลียดชังที่เห็นได้ชัดของเขาที่มีต่อนิกายโรมันคาธอลิกและการนมัสการของนิกายโรมันคาธอลิก และเชื่อมโยงเครื่องดนตรีเข้ากับไอคอนซึ่งเขาถือว่าละเมิด ข้อห้ามของ พระบัญญัติสิบประการของรูปเคารพ [19]

บนพื้นฐานนี้ ผู้ นับถือลัทธิคาลวินในยุคแรก ๆ จำนวนมากยังละทิ้งเครื่องดนตรีและสนับสนุน การ สวดแบบพิเศษเฉพาะในคาเปลลา [ 120]แม้ว่าคาลวินเองจะอนุญาตให้เพลงอื่นๆ คริสตจักรในบางครั้ง พิธีวันพระเจ้าดั้งเดิมที่ออกแบบโดยจอห์น คาลวิน เป็นพิธีทางพิธีกรรมอย่างสูงด้วยลัทธิ ทาน สารภาพ และการอภัยโทษ อาหารค่ำของพระเจ้า Doxologies สวดมนต์ ร้องเพลงสดุดี สวดมนต์ของลอร์ด เบเนดิกชั่น [121]

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คริสตจักรที่ได้รับการปฏิรูปบางแห่งได้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์จากเครื่องดนตรี โดยเชื่อว่าคาลวินและผู้ติดตามในยุคแรก ๆ ของเขาได้ก้าวข้ามข้อกำหนดในพระคัมภีร์[119]และสิ่งเหล่านี้เป็นสถานการณ์ของการนมัสการ ต้องใช้ปัญญาที่หยั่งรากลึกในพระคัมภีร์ มากกว่าคำสั่งที่ชัดเจน แม้จะมีการประท้วงของบรรดาผู้ที่ยึดถือหลักการกำกับดูแลที่เข้มงวด แต่เพลงสวดและเครื่องดนตรีในปัจจุบันก็ถูกนำมาใช้กันทั่วไป เช่นเดียว กับรูปแบบ ดนตรีการบูชาร่วมสมัยที่มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น วง ดนตรีการสักการะ [122]

พระราชพิธี

คำสารภาพแห่งศรัทธาของเวสต์มินสเตอร์จำกัดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้รับบัพติศมาและอาหารค่ำของพระเจ้า ศีลระลึกแสดงเป็น "เครื่องหมายและตราประทับแห่งพันธสัญญาแห่งพระคุณ" [123] Westminster พูดถึง "ความสัมพันธ์ระหว่างศีลระลึกหรือการรวมตัวของศีลระลึกระหว่างเครื่องหมายกับสิ่งที่มีความหมาย ด้วยเหตุนี้ชื่อและผลกระทบของสิ่งหนึ่งจึงมาจากอีกสิ่งหนึ่ง" [124]บัพติศมามีไว้สำหรับเด็กทารกของผู้เชื่อและผู้เชื่อ เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับการปฏิรูปทุกคน ยกเว้นแบ๊บติสต์ และกลุ่มผู้ ชุมนุมบางคน การรับบัพติศมายอมรับการรับบัพติศมาในคริสตจักรที่มองเห็นได้และในนั้น ประโยชน์ทั้งหมดของพระคริสต์จะมอบให้กับผู้ที่รับบัพติศมา [124]ในงานเลี้ยงอาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า เวสต์มินสเตอร์รับตำแหน่งระหว่างสหภาพคริสต์ศาสนิกชนลูเธอรันและอนุสรณ์สถานซวิงเลียน: "พระกระยาหารของพระเจ้าจริง ๆ และแท้จริงแล้ว ไม่ใช่ทางเนื้อหนังและทางร่างกาย แต่ทางวิญญาณ รับและเลี้ยงดูพระคริสต์ที่ถูกตรึงกางเขน และประโยชน์ทั้งหมดของการสิ้นพระชนม์ของพระองค์: ร่างกาย และพระโลหิตของพระคริสต์ในขณะนั้นไม่ได้อยู่ด้วยร่างกายหรือทางเนื้อหนัง กับ หรือภายใต้ขนมปังและเหล้าองุ่น กระนั้นก็ตาม ที่จริงแล้ว แต่ทางจิตวิญญาณ ได้แสดงต่อศรัทธาของผู้เชื่อในศาสนพิธีนั้นตามที่องค์ประกอบต่างๆ เองมีต่อประสาทสัมผัสภายนอกของพวกเขา” [123]

1689 London Baptist Confession of Faithไม่ได้ใช้คำว่า sacrament แต่อธิบายถึงบัพติศมาและอาหารมื้อเย็นของพระเจ้าเป็นศาสนพิธี เช่นเดียวกับ Baptists Calvinist ส่วนใหญ่หรืออย่างอื่น การรับบัพติศมามีไว้สำหรับผู้ที่ "ยอมรับการกลับใจจริงต่อพระเจ้า" เท่านั้น และไม่ใช่สำหรับบุตรของผู้เชื่อ [125]แบ๊บติสต์ยังยืนกรานที่จะจุ่มหรือจุ่มลงในน้ำ ซึ่งขัดแย้งกับคริสเตียนที่ได้รับการปฏิรูปคนอื่นๆ คำ สารภาพของแบ๊บติสต์บรรยายถึงอาหารมื้อเย็นของพระเจ้าว่า "พระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ในขณะนั้นไม่ใช่ทางกายหรือทางเนื้อหนัง แต่นำเสนอฝ่ายวิญญาณต่อความเชื่อของผู้เชื่อในพิธีการนั้น" คล้ายกับคำสารภาพของเวสต์มินสเตอร์ [127]มีละติจูดที่สำคัญในการชุมนุมของแบ๊บติสต์เกี่ยวกับอาหารมื้อเย็นของพระเจ้า และหลายคนมีทัศนะของซวิงเหลียน

ลำดับตรรกะของพระราชกฤษฎีกา

มีสำนักคิดอยู่สองสำนักเกี่ยวกับระเบียบตรรกะของพระราชกฤษฎีกาของพระเจ้าที่จะแต่งตั้งการล่มสลายของมนุษย์: supralapsarianism (จากภาษาละติน : supra , "above" ในที่นี้หมายถึง "ก่อน" + lapsus , "fall") และinfralapsarianism (จากภาษาละติน : infra , "เบื้องล่าง" ในที่นี้หมายถึง "หลัง" + lapsus , "ตก") มุมมองเดิมซึ่งบางครั้งเรียกว่า "ลัทธิคาลวินสูง" ระบุว่าการตกสู่บาปส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้พระประสงค์ของพระเจ้าในการเลือกบุคคลบางคนเพื่อความรอดและบางส่วนเพื่อการสาปแช่ง Infralapsarianism ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "ลัทธิคาลวินต่ำ" เป็นตำแหน่งที่ในขณะที่ฤดูใบไม้ร่วงมีการวางแผนอย่างแท้จริง

ศุภราภัสราเรียนเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลที่จะรอดอย่างมีเหตุมีผลก่อนที่จะตัดสินใจยอมให้การแข่งขันล้มลงและการตกเป็นหนทางในการตระหนักถึงการตัดสินใจก่อนหน้านั้นที่จะส่งคนบางคนไปนรกและคนอื่น ๆ ขึ้นสวรรค์ (นั่นคือมันให้ มูลเหตุแห่งการประณามในการประณามและความจำเป็นในการได้รับความรอดในการเลือก) ในทางตรงกันข้าม infralapsarians เชื่อว่าพระเจ้าวางแผนการแข่งขันให้ล้มลงอย่างมีเหตุมีผลก่อนที่จะตัดสินใจช่วยชีวิตหรือสาปแช่งบุคคลใด ๆ เพราะมีการโต้เถียงกันเพื่อที่จะ "รอด" เราต้องได้รับความรอดจากบางสิ่งบางอย่างและดังนั้นพระราชกฤษฎีกา แห่งการตกสู่บาปต้องมาก่อนพรหมลิขิตไปสู่ความรอดหรือการสาปแช่ง

ทัศนะทั้งสองนี้ขัดแย้งกันเองที่ Synod of Dort ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนของคริสตจักรคริสเตียนคาลวินจากทั่วยุโรป และการตัดสินที่ออกมาจากสภานั้นเข้าข้าง infralapsarianism (Canons of Dort, First Point of Doctrine, Article 7) คำสารภาพแห่งศรัทธาของเวสต์มินสเตอร์ยังสอนด้วย (ในคำพูดของฮ็อดจ์ "เห็นได้ชัดว่าเป็นนัย [ies]") มุมมองของ infralapsarian [128]แต่มีความอ่อนไหวต่อผู้ที่ยึดถือลัทธิเหนือกว่า [129]การโต้เถียงกันของ Lapsarian มีผู้สนับสนุนด้านเสียงอยู่สองสามคนในวันนี้ แต่โดยรวมแล้วมันไม่ได้รับความสนใจมากนักในหมู่นักลัทธิสมัยใหม่

คริสตจักรปฏิรูป

ประเพณีปฏิรูปส่วนใหญ่แสดงโดยกลุ่มครอบครัวนิกาย ปฏิรูปทวีป , เพรสไบทีเรียน , ผู้เผยแพร่ศาสนาแองกลิกัน , ลัทธิ คองกรีเกชันนัลและ กลุ่มนิกาย แบ๊บติสต์ ที่ปฏิรูป

คริสตจักรปฏิรูปทวีป

คริสตจักรปฏิรูปภาคพื้นทวีป ถือกันว่าเป็นผู้ถือศาสนาดั้งเดิมที่เก่าแก่และเก่าแก่ที่สุดของศาสนาปฏิรูป คริสตจักรที่ปฏิรูปทวีปได้สนับสนุนคำสารภาพ แห่งเฮลเวติก และคำสอนของไฮเดลเบิร์กซึ่งนำมาใช้ในซูริกและไฮเดลเบิร์กตามลำดับ [130]ในสหรัฐอเมริกา ผู้อพยพจากคริสตจักรปฏิรูปทวีปได้เข้าร่วมคริสตจักรปฏิรูปชาวดัตช์ที่นั่น เช่นเดียวกับคริสตจักรแองกลิกัน [131]

คริสตจักรร่วม

คริสตจักร Congregational เป็นส่วนหนึ่งของ ประเพณี ปฏิรูปซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้อิทธิพลของลัทธินิวอิงแลนด์ที่เคร่งครัด [132]ปฏิญญาซาวอยเป็นการ สารภาพ ความศรัทธาที่จัดขึ้นโดยคริสตจักรคองกรีเกชันนัล [133]ตัวอย่างของนิกายคริสเตียนที่เป็นของประเพณีคองกรีเกชันนัลคือการประชุมคริสเตียนคอนเซอร์ เวที ฟ

โบสถ์เพรสไบทีเรียน

โบสถ์เพรสไบทีเรียนเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีปฏิรูปและได้รับอิทธิพลจากคำสอนของจอห์น น็อกซ์ ในนิกายเชิร์ ชออฟสกอตแลนด์ ลัทธิเพรสไบทีเรียนสนับสนุนคำสารภาพแห่งศรัทธาของเวสต์มินสเตอร์

นิกายอีแวนเจลิคัล

ประวัติศาสตร์ Anglicanism เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีปฏิรูปในวงกว้าง เนื่องจาก "เอกสารการก่อตั้งโบสถ์ Anglican— the Book of Homilies, the Book of Common Prayer และ the Threety-Nine Articles of Religion—แสดงเทววิทยาที่สอดคล้องกับเทววิทยาที่ได้รับการปฏิรูป ของการปฏิรูปสวิสและเยอรมันใต้” [134]รายได้สูงสุด ปีเตอร์ โรบินสันอธิการของโบสถ์ยูไนเต็ดเอพิสโกพัลแห่งอเมริกาเหนือเขียนว่า: [135]

เส้นทางแห่งศรัทธาส่วนตัวของแครนเมอร์ทิ้งร่องรอยไว้ที่นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ในรูปแบบของพิธีสวดที่ยังคงเป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดกับการปฏิบัติของลูเธอรันมากขึ้น แต่พิธีสวดนั้นสอดคล้องกับจุดยืนหลักคำสอนที่กว้างขวาง แต่ได้รับการปฏิรูปอย่างเด็ดขาด ... มาตรา 42 แห่ง 1552 และมาตรา 39แห่ง 1563 ทั้งสองมอบอำนาจให้นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์เป็นพื้นฐานของศรัทธาที่ปฏิรูป บทความทั้งสองชุดยืนยันถึงศูนย์กลางของพระคัมภีร์ และรับ ตำแหน่ง monergistในเรื่องเหตุผล บทความทั้งสองชุดยืนยันว่านิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ยอมรับหลักคำสอนเรื่องพรหมลิขิตและการเลือกตั้งเป็น 'การปลอบโยนผู้ศรัทธา' แต่เตือนว่าอย่าคาดเดามากเกินไปเกี่ยวกับหลักคำสอนนั้น อันที่จริงการอ่านคำสารภาพของ Wurttemburg ในปี ค.ศ. 1551 [136]คำสารภาพแห่งเฮลเวติกครั้งที่สอง คำสารภาพของชาวสก็อตในปี ค.ศ. 1560 และบทความศาสนา XXXIX เปิดเผยว่าจะต้องถูกตัดออกจากผ้าผืนเดียวกัน [135]

คริสตจักรแบ๊บติสต์ปฏิรูป

คริสตจักรแบ๊บติสต์ ที่ปฏิรูป เป็น แบ๊บ ติสต์ (ครอบครัวนิกายในนิกายคริสต์ที่สอนลัทธิ ความเชื่อเรื่องความเชื่อ มากกว่าบัพติศมา ในทารก ) ซึ่งยึดมั่นในเทววิทยาปฏิรูปดังที่อธิบายไว้ใน คำสารภาพของแบ๊ บ ติสต์ใน ปี ค.ศ. 1689 [137]

ตัวแปรในเทววิทยาปฏิรูป

อะไมรัลดีซึม

Moïse Amyrautได้กำหนด Amyraldism ซึ่งเป็นเทววิทยาคาลวินที่ดัดแปลงเกี่ยวกับธรรมชาติของการชดใช้ ของ พระคริสต์ [138] [139]

Amyraldism (หรือบางครั้ง Amyraldianism หรือที่เรียกว่า School of Saumur สมมุติฐานสากลนิยม[140] post redemptionism [141]ลัทธิ Calvinism ปานกลาง[142]หรือ Calvinism สี่จุด) เป็นความเชื่อที่ว่าพระเจ้าก่อนมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ทรงบัญญัติการชดใช้ของพระคริสต์สำหรับทุกคนหากพวกเขาเชื่อ แต่เมื่อเห็นว่าไม่มีใครเชื่อด้วยตัวของพวกเขาเอง เขาจึงเลือกคนที่พระองค์จะทรงทำให้มีศรัทธาในพระคริสต์ดังนั้นจึงรักษาหลักคำสอนของลัทธิถือลัทธิของการเลือกตั้งแบบ ไม่มีเงื่อนไข ประสิทธิภาพของการชดใช้ยังคงจำกัดเฉพาะผู้ที่เชื่อ

ได้รับการตั้งชื่อตามผู้กำหนดสูตรโมเสส อะมีเราต์ หลักคำสอนนี้ยังคงถูกมองว่าเป็นลัทธิคาลวินที่หลากหลาย โดยคงไว้ซึ่งความพิเศษของพระคุณอันสูงสุดในการปรับใช้การชดใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้คัดค้านอย่างBB Warfieldเรียกมันว่า "รูปแบบคาลวินที่ไม่คงที่และไม่เสถียร" [143]

ไฮเปอร์คาลวินนิสม์

Hyper-Calvinism กล่าวถึงมุมมองที่ปรากฏในหมู่ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ ในภาษาอังกฤษในยุคแรกๆ ในศตวรรษที่ 18 ระบบของพวกเขาปฏิเสธว่าการเรียกข่าวประเสริฐให้ " กลับใจและเชื่อ" มุ่งไปที่ทุกคน และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องวางใจในพระคริสต์เพื่อความรอด คำนี้ยังปรากฏเป็นครั้งคราวทั้งใน บริบทเชิง เทววิทยาและฆราวาส ซึ่งมักจะหมายถึงความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับการกำหนดนิยามทางเทววิทยาปลายทางหรือรุ่นของศาสนาคริสต์นิกายอีแวนเจลิคัลหรือลัทธิคาลวินที่นักวิจารณ์มองว่าไม่มีความกระจ่าง รุนแรง หรือ สุดขีด.

คำสารภาพแห่งศรัทธาของเวสต์มินสเตอร์กล่าวว่าพระกิตติคุณจะต้องได้รับการเสนอให้กับคนบาปอย่างเสรี และคำสอนที่ใหญ่กว่าก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระกิตติคุณเสนอให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก [144] [145]

ลัทธิคาลวินใหม่

อับราฮัม ไคเปอร์นายกรัฐมนตรีดัตช์ริเริ่มลัทธิคาลวินใหม่

Neo-Calvinism รูปแบบของ Dutch Calvinism เป็นขบวนการที่ริเริ่มโดยนักศาสนศาสตร์และอดีตนายกรัฐมนตรีดัตช์Abraham Kuyper James Brattได้ระบุประเภทของลัทธิคาลวินชาวดัตช์หลายประเภท: The Seceders—แยกออกเป็นคริสตจักรปฏิรูป "ตะวันตก" และ Confessionalists; และพวกคาลวินนิสม์—ผู้คิดบวกและพวกคาลวินที่ต่อต้านเทวนิยม กลุ่ม Seceders ส่วนใหญ่เป็นพวก infralapsarianและ Neo-Calvinists มักจะเป็นsupralapsarian [146]

ไคเปอร์ต้องการปลุกคริสตจักรจากสิ่งที่เขามองว่าเป็นการหลับใหลของศาสนา เขาประกาศว่า:

ไม่มีส่วนใดในโลกจิตของเราที่จะถูกปิดผนึกจากส่วนที่เหลือ และไม่มีตารางนิ้วในขอบเขตทั้งหมดของการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึ่งพระคริสต์ ผู้ทรงครอบครองเหนือสิ่งอื่นใดไม่ร้องไห้: 'ของฉัน!' [147]

การละเว้นนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกร้องการชุมนุมสำหรับ Neo-Calvinists

คริสต์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Christian Reconstructionism เป็น ลัทธินิกายฟันดาเมนทัล ลิสท์[148] Calvinist theonomic movement ที่ยังค่อนข้างคลุมเครือ [149]ก่อตั้งโดยRJ Rushdoonyขบวนการมีอิทธิพลสำคัญต่อสิทธิของคริสเตียนในสหรัฐอเมริกา [150] [151]การเคลื่อนไหวถึงจุดสูงสุดในปี 1990 [152]อย่างไรก็ตาม มันยังคงอยู่ในนิกายเล็กๆ เช่นคริสตจักรเพรสไบทีเรียนที่ปฏิรูปในสหรัฐอเมริกาและในฐานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยในนิกายอื่นๆ นักปฏิรูปคริสเตียนมักจะเป็นพวกหลัง ยุคมิล เลนเนีย ล และผู้ติดตามของคำขอโทษที่สันนิษฐาน ไว้ก่อน ของคอร์เนลิอุส ฟาน ทิล . พวกเขามักจะสนับสนุนระเบียบทางการเมืองที่กระจายอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดทุนนิยมแบบเสรี [153]

ลัทธิคาลวินใหม่

ลัทธิคาลวินแบบใหม่เป็นมุมมองที่เพิ่มขึ้นภายในลัทธิอีเวนเจลิคัลแบบอนุรักษ์นิยมที่รวบรวมพื้นฐานของลัทธิคาลวินในศตวรรษที่ 16 ในขณะที่พยายามจะมีความเกี่ยวข้องในโลกยุคปัจจุบัน [154]ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 นิตยสาร ไทม์ได้กล่าวถึงลัทธิคาลวินใหม่ว่าเป็นหนึ่งใน "10 แนวคิดที่เปลี่ยนโลก" [155]บุคคลสำคัญบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับลัทธิคาลวินใหม่ ได้แก่จอห์น ไพเพอร์, [154] มาร์ค ดริสคอลล์ , อัล โมห์เลอร์ , [155] มาร์ค เดเวอร์ , [156] ซี.เจ.มาฮานีย์ และทิม เคลเลอร์ [157]นักลัทธิคาลวินคนใหม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้ผสมผสานลัทธิลัทธิคาลวินเข้ากับตำแหน่งอีแวนเจลิคัลที่ได้รับความนิยมในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์และความต่อเนื่องและการปฏิเสธผู้เช่าที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อความเชื่อที่ได้รับการปฏิรูป เช่น การสารภาพบาปและเทววิทยาพันธสัญญา [158]

อิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจ

คาลวินแสดงความคิดเรื่องดอกเบี้ยจ่ายในจดหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อคลอดด์ เดอ ซาชินในปี ค.ศ. 1545 ซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์การใช้ข้อพระคัมภีร์บางข้อที่ผู้คนต่อต้านการคิดดอกเบี้ย เขาตีความข้อความเหล่านี้บางตอนใหม่ และแนะนำว่าข้อความอื่นๆ ไม่ได้มีความหมายโดยเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เขายังปฏิเสธข้อโต้แย้ง (ตามงานเขียนของอริสโตเติล ) ว่าการคิดดอกเบี้ยเป็นเงินเป็นเรื่องผิด เพราะตัวเงินเองก็เป็นหมัน เขาบอกว่าผนังและหลังคาของบ้านก็แห้งแล้งเช่นกัน แต่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินจากบุคคลอื่นที่อนุญาตให้เขาใช้ ในทำนองเดียวกัน เงินก็สามารถทำให้เกิดผลได้ [159]

อย่างไรก็ตาม เขามีคุณสมบัติตามความคิดเห็นของเขา โดยกล่าวว่าควรให้ยืมเงินแก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องหวังดอกเบี้ย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยควรอยู่ที่ 5% ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้รายอื่น [160]

ในThe Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Max Weberเขียนว่าระบบทุนนิยมในยุโรปเหนือมีวิวัฒนาการเมื่อจริยธรรมของโปรเตสแตนต์ (โดยเฉพาะ Calvinist) มีอิทธิพลต่อผู้คนจำนวนมากในการทำงานในโลกฆราวาส พัฒนาวิสาหกิจ ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการค้าและ การสะสมความมั่งคั่งเพื่อการลงทุน กล่าวอีกนัยหนึ่งจริยธรรมการทำงานของโปรเตสแตนต์เป็นกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยม สมัยใหม่โดยไม่ได้วางแผนและไม่พร้อมเพรียง กัน [161]

การเมืองและสังคม

Stephen Bocskayผู้นำกลุ่มCalvinists ของฮังการีในการต่อต้าน Habsburg และเจ้าชายคนแรกของ Calvinist แห่ง Transylvania ( r.  1605–1606 )
โบสถ์ปฏิรูปในKoudekerk aan den Rijn (เนเธอร์แลนด์) ศตวรรษที่ 19

แนวความคิดของคาลวินเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์นำไปสู่แนวคิดที่ค่อย ๆ นำไปปฏิบัติหลังจากที่เขาเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืองและสังคม หลังจากการต่อสู้เพื่อเอกราชจากสเปน (ค.ศ. 1579) เนเธอร์แลนด์ภายใต้การนำของลัทธิคาลวิน ได้อนุญาตให้ลี้ภัยแก่ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา เช่น ชาวอูเกอโนต์ชาวฝรั่งเศสชาวอังกฤษอิสระ ( กลุ่ม Congregationalists ) และชาวยิวจากสเปนและโปรตุเกส บรรพบุรุษของปราชญ์Baruch Spinozaเป็นชาวยิวโปรตุเกส ตระหนักถึงการพิจารณาคดีกับ กา ลิเลโอRené Descartesอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ห่างจากInquisitionตั้งแต่ ค.ศ. 1628 ถึง ค.ศ. 1649 [162] ปิแอร์เบย์ ลชาวฝรั่งเศสที่ปฏิรูปก็รู้สึกปลอดภัยในเนเธอร์แลนด์มากกว่าในประเทศบ้านเกิดของเขา เขาเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงคนแรกที่ต้องการความอดทนต่อพระเจ้า Hugo Grotius (1583-1645) สามารถตีพิมพ์การตีความพระคัมภีร์ไบเบิลที่ค่อนข้างเสรีและแนวคิดของเขาเกี่ยวกับกฎธรรมชาติในเนเธอร์แลนด์ [163] [164]ยิ่งกว่านั้น เจ้าหน้าที่ชาวดัตช์ผู้ถือลัทธิคาลวินอนุญาตให้พิมพ์หนังสือที่ไม่สามารถตีพิมพ์ในที่อื่นได้ เช่น Galileo's Discorsi (1638) [165]

การเผาไหม้ของGuernsey Martyrsระหว่างการกดขี่ของ Marianในปี ค.ศ. 1556

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเสรีนิยมของเนเธอร์แลนด์ ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ยังเพิ่มขึ้นในอังกฤษและอเมริกาเหนือ ในยุคกลาง รัฐและคริสตจักรมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด หลักคำสอนของ มาร์ติน ลูเธอร์เรื่องสองอาณาจักรแยกรัฐและคริสตจักรในหลักการ [166]หลักคำสอนเรื่องฐานะปุโรหิตของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดยกฆราวาสให้อยู่ในระดับเดียวกับคณะสงฆ์ [167] ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง คาล วินรวมฆราวาสที่มาจากการเลือกตั้ง The Huguenots เพิ่มsynodsซึ่งสมาชิกได้รับเลือกจากที่ประชุมด้วย คริสตจักรที่ได้รับการปฏิรูปอื่น ๆ เข้ายึดครองระบบการปกครองตนเองของคริสตจักรนี้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน [168] Baptists , QuakersและMethodistsถูกจัดระเบียบในลักษณะเดียวกัน นิกายเหล่านี้และนิกายแองกลิกันได้รับอิทธิพลจากเทววิทยาของคาลวินในระดับต่างๆ [169] [170]

ในอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยในโลกแองโกล-อเมริกัน คาลวินสนับสนุนให้ระบอบประชาธิปไตยและชนชั้นสูงเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด (รัฐบาลผสม ) เขาชื่นชมข้อดีของระบอบประชาธิปไตย [171]ความคิดทางการเมืองของเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของชายและหญิงธรรมดา เพื่อลดการใช้อำนาจทางการเมืองในทางที่ผิด เขาแนะนำให้แบ่งมันออกเป็นหลายสถาบันในระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล ( การแยกอำนาจ ) [ ต้องการอ้างอิง ]ในที่สุด คาลวินสอนว่าถ้าผู้ปกครองทางโลกลุกขึ้นต่อต้านพระเจ้า พวกเขาควรจะถูกไล่ออก ด้วยวิธีนี้เขาและผู้ติดตามของเขายืนอยู่ในแนวหน้าของการต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทางการเมืองและสืบสานสาเหตุของประชาธิปไตย [172] Congregationalistsผู้ก่อตั้งPlymouth Colony (1620) และMassachusetts Bay Colony (1628) เชื่อว่ารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า [173] [174]เพลิดเพลินกับการปกครองตนเอง พวกเขาฝึกการแยกอำนาจ [175] [176] โรดไอแลนด์คอนเนตทิคัตและเพนซิลเวเนียก่อตั้งโดยโรเจอร์ วิลเลียมส์โธมัส ฮุกเกอร์ และวิลเลียม เพนน์ตามลำดับ รวมรัฐบาลประชาธิปไตยกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา ที่จำกัดที่ไม่ขยายไปถึงชาวคาทอลิก (Congregationalism เป็นศาสนาที่จัดตั้งขึ้นและได้รับการสนับสนุนด้านภาษีในคอนเนตทิคัต[177]อาณานิคมเหล่านี้กลายเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยสำหรับชนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่ถูกข่มเหงรวมถึงชาวยิวด้วย[178] [179] [180] )

Grote Kerkในฮาร์เลมสาธารณรัฐดัตช์ค. 1665

ในอังกฤษ แบ๊บติสต์โธมัส เฮลวิส ( ราวค.ศ. 1575 - ค.ศ. 1616) และจอห์น สมิธ ( ค.ศ. 1554 - ค.ศ.   1612 ) มีอิทธิพลต่อแนวคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมของกวีและนักการเมืองชาวเพรสไบทีเรียนจอห์น มิลตัน (ค.ศ. 1608–ค.ศ. 1674) และนักปรัชญาจอห์น ล็อค (ค.ศ. 1632–1704) [ ต้องการอ้างอิง ]ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาทางการเมืองในประเทศบ้านเกิดของตน ( สงครามกลางเมืองในอังกฤษค.ศ. 1642–1651, การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี ค.ศ. 1688) เช่นเดียวกับในอเมริกาเหนือ [181] [182]รากฐานทางอุดมการณ์ของAmerican Revolutionส่วนใหญ่มาจากกลุ่มหัวรุนแรงWhigsซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Milton, Locke, James Harrington (1611–1677), Algernon Sidney (1623–1683) และนักคิดคนอื่นๆ การรับรู้ทางการเมืองของ The Whigs ดึงดูดการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในอเมริกา เพราะพวกเขาฟื้นความกังวลดั้งเดิมของนิกายโปรเตสแตนต์ที่มักจะหมิ่นประมาทในศาสนาที่เคร่งครัด อยู่ เสมอ [183] ​​ปฏิญญาอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา , รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและ (อเมริกัน) บิลสิทธิได้ริเริ่มประเพณีของสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองที่ดำเนินต่อไปในปฏิญญาฝรั่งเศสว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมืองและรัฐธรรมนูญของหลายประเทศทั่วโลก เช่น ละตินอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย เยอรมนี และประเทศอื่นๆ ในยุโรป นอกจากนี้ยังสะท้อนอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน [184]

ในศตวรรษที่ 19 คริสตจักรที่มีพื้นฐานหรือได้รับอิทธิพลจากเทววิทยาของคาลวินได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการปฏิรูปสังคม เช่น การเลิกทาส ( วิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ซ , แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์ , อับราฮัม ลินคอล์นและอื่นๆ) การลงคะแนนเสียงของสตรีและการปฏิรูปเรือนจำ [185] [186]สมาชิกของคริสตจักรเหล่านี้ได้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือมวลชนที่ยากจน [187]ผู้ก่อตั้งขบวนการกาชาดรวมทั้งHenry Dunantเป็นคริสเตียนที่ปฏิรูป การเคลื่อนไหวของพวกเขายังได้ริเริ่มอนุสัญญาเจนีวา [188][189] [190]คนอื่นๆ มองว่าอิทธิพลของลัทธิคาลวินไม่ได้เป็นเพียงแง่บวกเสมอไป ชาว คาลวิน ชาวโบเออร์และชาวแอฟริกันผสมผสานแนวคิดจากลัทธิคาลวินและ เทววิทยา Kuyperianเพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมของการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ [191]ดึกแค่ไหนก็ได้ที่ 1974 คริสตจักรปฏิรูปชาวดัตช์ส่วนใหญ่ในแอฟริกาใต้เชื่อว่าจุดยืนทางศาสนศาสตร์ของพวกเขา (รวมถึงเรื่องราวของหอคอยบาเบล) สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการแบ่งแยกสีผิว [192]ในปี 1990 เอกสารคริสตจักรปฏิรูปดัตช์ คริสตจักรและสังคมยืนยันว่าแม้ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องการแบ่งแยกสีผิว พวกเขาเชื่อว่าภายในการแบ่งแยกสีผิวและภายใต้การชี้นำของอธิปไตยของพระเจ้า "...ทุกอย่างไม่ได้ไร้ความหมาย แต่เป็นการรับใช้อาณาจักรของพระเจ้า" [193]ทัศนะเหล่านี้ไม่เป็นสากลและถูกประณามจากผู้นับถือลัทธินอกประเทศแอฟริกาใต้ แรงกดดันจากทั้งภายนอกและภายในโบสถ์ Dutch Reformed Calvinist ช่วยต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ [ ต้องการการอ้างอิง ]

คริสตจักรปฏิรูปทั่วโลกดำเนินการโรงพยาบาล บ้านสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ และสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ตัวอย่างเช่น American Congregationalists ก่อตั้งHarvard (1636), Yale (1701) และวิทยาลัยอื่น ๆ อีกประมาณโหล [194]กระแสอิทธิพลของลัทธิคาลวินโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับศิลปะ ทัศนศิลป์ประสานสังคมในรัฐชาติสมัยใหม่แห่งแรก เนเธอร์แลนด์ และลัทธิคาลวินแบบนีโอคาลวิน (Neo-Calvinism) ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตในด้านนี้อย่างมาก Hans Rookmaakerเป็นตัวอย่างที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ในวรรณคดี เรานึกถึง มาริลี โรบินสัน ในสารคดีของเธอ เธอแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของความคิดของคาลวินอย่างทรงพลัง โดยเรียกเขาว่านักวิชาการด้านมนุษยนิยม (หน้า 174, ความตายของอดัม)

ดูเพิ่มเติม

ลัทธิ

ที่เกี่ยวข้อง

 • Boer Calvinists : Boere-Afrikanersที่ยึดถือเทววิทยาปฏิรูป
 • Huguenots : สาวกลัทธิคาลวินในฝรั่งเศส กำเนิดในศตวรรษที่ 16 และ 17
 • ผู้แสวงบุญ : ผู้แบ่งแยกดินแดนชาวอังกฤษที่ออกจากยุโรปเพื่ออเมริกาเพื่อค้นหาความอดทนทางศาสนา ในที่สุดก็ตั้งรกรากในนิวอิงแลนด์
 • เพรสไบทีเรียน : นักลัทธิคาลวินในสกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ และอังกฤษ
 • นิกายแบ๊ปทิสต์ : โปรเตสแตนต์อังกฤษที่ต้องการชำระคริสตจักรแห่งอังกฤษ
 • คริสตจักรปฏิรูปทวีป : คริสตจักรคาลวินที่มีต้นกำเนิดในทวีปยุโรป
 • Waldensians : โปรเตสแตนต์อิตาลี ก่อนคาลวิน แต่ปัจจุบันระบุด้วยเทววิทยาปฏิรูป

กลุ่มที่คล้ายกันในประเพณีอื่น ๆ

 • Ājīvika , ศาสนาอินเดียโบราณที่มีมุมมองที่กำหนดไว้ในทำนองเดียวกันของชะตากรรม
 • Crypto-Calvinism : โปรเตสแตนต์เยอรมันกล่าวหาว่าถือลัทธิเอียงภายในโบสถ์ลูเธอรันในปลายศตวรรษที่ 16
 • Jansenism : โรงเรียนออกัสติเนียนนิกายโรมันคาธอลิกที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยมีลักษณะเด่นด้านหลักคำสอนบางอย่างคล้ายกับลัทธิคาลวิน
 • ผู้นับถือลัทธิเมธอดิสต์

มุมมองที่ขัดแย้ง

หมายเหตุ

 1. นิกายโปรเตสแตนต์ในอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความพยายามของมิชชันนารีคาลวินและลูเธอรันในช่วงยุคอาณานิคม [22]
 2. ^ ดู โรม 1:7; 8:29–30 อีเอสวี.

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น มุลเลอร์ 2004 , พี. 130.
 2. ^ ชาฟฟ์, ฟิลิป. "โปรเตสแตนต์" . สารานุกรมความรู้ทางศาสนาใหม่ของชาฟฟ์-เฮอร์ซ็อก ฉบับที่ ทรงเครื่อง น. 297–299.
 3. มุลเลอร์, ริชาร์ด เอ. (2006). พจนานุกรมศัพท์ภาษาละตินและศาสนศาสตร์กรีก: ดึงมาจากหลักเทววิทยาของนักวิชาการโปรเตสแตนต์ (ฉบับที่ 1) บ้านหนังสือเบเกอร์. หน้า 320–321. ISBN 978-0801020643.
 4. ^ ฮิลล์, เกรแฮม. อิทธิพลของออกัสตินที่มีต่อคาลวิน ลูเธอร์ และสวิงลี่ โครงการคริสตจักรทั่วโลก เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 สิงหาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ3 ธันวาคม 2019 .
 5. แฮกลุนด์, เบงต์ (2007). Teologis Historia [ ประวัติศาสตร์เทววิทยา ] (ในภาษาเยอรมัน). แปลโดย Gene J. Lund (แก้ไขครั้งที่สี่) เซนต์หลุยส์: สำนักพิมพ์คอนคอร์เดีย.
 6. ^ "เทววิทยาและการมีส่วนร่วม" . Wcrc.ch. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 20 ธันวาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 .
 7. ^ "สมาชิกคริสตจักร" . Wcrc.ch. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 เมษายน 2557 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 .
 8. เบอร์นาร์ด คอตต์เรต (22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546) คาลวิน, ชีวประวัติ . เอ แอนด์ ซี แบล็ค หน้า 239. ISBN 978-0-567-53035-6.
 9. ^ "คริสตจักรปฏิรูป" . คริสเตียนไซโค ลพีเดีย .
 10. กอนซาเลซ, Justo L. The Story of Christianity, Vol. สอง: การปฏิรูปสู่ยุคปัจจุบัน (นิวยอร์ก: HarperCollins, 1985; พิมพ์ซ้ำ - Peabody: Prince Press, 2008) 180
 11. ^ "Sola Fide" . การปฏิรูปลูเธอรัน . 16 มิถุนายน 2559 . สืบค้นเมื่อ6 ตุลาคม 2020 .
 12. ^ มุลเลอร์ 2004 , pp. 131–132.
 13. ^ มุลเลอร์ 2004 , p. 132.
 14. ^ มุลเลอร์ 2004 , p. 135.
 15. ^ ผู้ถือ 2004 , หน้า 246–256; McGrath 1990 , pp. 198–199
 16. เพ็ตเตกรี 2004 , p. 222
 17. ^ "คริสตจักรปฏิรูป" . คริสตจักรปฏิรูปฮังการีแห่งออสเตรเลีย เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2557 . สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2557 .
 18. ฮิวเวตต์, ฟิลลิป (2004). Racovia: ชุมชนศาสนาเสรีนิยมในยุคแรก รุ่นแบล็คสโตน น. 21–22. ISBN 978-0972501750.
 19. ^ "การปฏิรูปในเยอรมนีและสแกนดิเนเวีย" . Vlib.iue.it _ สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 .
 20. ^ คริส มีฮาน (4 ตุลาคม 2010) "สัมผัสความจงรักภักดีในเกาหลีใต้" . คริสตจักรปฏิรูปคริสเตียน เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 กรกฎาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 .
 21. ^ Pew Research Center 's Forum on Religion and Public Life (19 ธันวาคม 2011), Global Christianity (PDF) , pp. 21, 70, archived from the original (PDF) on 23 กรกฎาคม 2013 , ดึงข้อมูล20 พฤศจิกายน 2015
 22. โกห์, ร็อบบี้ บีเอช (2005). ศาสนาคริสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา. หน้า 80. ISBN 981-230-297-2.
 23. อรรถa "สาขาสำคัญของศาสนา" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 สิงหาคม 2542{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
 24. ^ "ประวัติศาสตร์ WCRC" . ประชาคมโลกของคริสตจักรปฏิรูป . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 กรกฎาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ7 กรกฎาคม 2011 . World Alliance of Reformed Churches (WARC) และ Reformed Ecumenical Council (REC) ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างร่างใหม่ที่เป็นตัวแทนของคริสเตียนที่ปฏิรูปมากกว่า 80 ล้านคนทั่วโลก
 25. อัลเลน 2010 , น. 18–20.
 26. ^ อัลเลน 2010 , หน้า 22–23.
 27. ^ อัลเลน 2010 , pp. 24–25.
 28. ^ McKim 2001 , พี. 12.
 29. ^ อัลเลน 2010 , พี. 28.
 30. อรรถเป็น อัลเลน 2010 , พี. 31.
 31. ^ ฟาร์ลีย์ & ฮอดจ์สัน 1994 , p. 77.
 32. ^ McKim 2001 , พี. 20.
 33. ^ a b Allen 2010 , pp. 34–35.
 34. ^ McKim 2001 , พี. 230 น. 28.
 35. ^ อัลเลน 2010 , พี. 44.
 36. ^ อัลเลน 2010 , หน้า 41–42.
 37. ^ อัลเลน 2010 , พี. 43.
 38. ^ อัลเลน 2010 , พี. 48.
 39. ^ ฮอร์ตัน 2011a , pp. 420–421.
 40. ^ อัลเลน 2010 , พี. 54.
 41. ^ อัลเลน 2010 , พี. 55.
 42. ^ อัลเลน 2010 , pp. 57–58.
 43. a b Allen 2010 , pp. 61–62.
 44. ^ กูทรี 2008 , หน้า 32–33.
 45. ^ McKim 2001 , พี. 29.
 46. ^ ฮอร์ตัน 2011a , pp. 298–299.
 47. ^ McKim 2001 , พี. 82.
 48. ^ อัลเลน 2010 , หน้า 65–66.
 49. ^ สโต รพ 1993 , p. 142.
 50. ^ McKim 2001 , พี. 94.
 51. ^ สโต รพ 1993 , p. 156–157.
 52. ^ สโต รพ 1993 , p. 164.
 53. ^ McKim 2001 , พี. 93.
 54. ^ McKim 2001 , พี. 66.
 55. วิลสัน, เคนเนธ (2018). การเปลี่ยนแปลงของออกัสตินจากทางเลือกฟรีแบบดั้งเดิมเป็นเจตจำนงเสรี 'ไม่เสียค่าธรรมเนียม': ระเบียบวิธีที่ครอบคลุม ทูบิงเงน: มอร์ ซีเบค หน้า 35, 37, 93, 127, 140, 146, 150, 153, 221, 231-233, 279–280, 295 . 9783161557538.
 56. ^ McKim 2001 , pp. 71–72.
 57. ^ คาลวิน, จอห์น (1989). สถาบันศาสนาคริสต์ . แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: Wm. B. บริษัท สำนักพิมพ์ Eerdmans น. 1:214–220, 1:244.
 58. มุลเลอร์, ริชาร์ด เอ. (2012). คาลวินกับประเพณีปฏิรูป (Ebook ed.) แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: Baker Academic . หน้า 51.
 59. ^ "บาป – มุมมองของผู้ถือลัทธิ" . เรียนรู้เทววิทยา สืบค้นเมื่อ7 ธันวาคม 2020 .
 60. ^ McKim 2001 , พี. 73.
 61. a b Allen 2010 , pp. 77–78.
 62. อรรถเป็น McKim 2001 , พี. 114.
 63. ^ อัลเลน 2010 , พี. 80.
 64. ^ McKim 2001 , พี. 113.
 65. ^ อัลเลน 2010 , พี. 84.
 66. ^ อัลเลน 2010 , พี. 85.
 67. ^ คาลวิน จอห์น (1994). สถาบันศาสนาคริสต์ . เอิร์ดแมน. หน้า 2206.
 68. ^ อัลเลน 2010 , pp. 100–101.
 69. ^ McKim 2001 , pp. 229–230.
 70. กูทรี 2008 , หน้า 47–49.
 71. ลอว์สัน, สตีเวน (18 มีนาคม 2019). "ทิวลิปกับหลักคำสอนแห่งพระคุณ" . กระทรวงลิโกเนียร์. เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 21 มกราคม 2021 สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคมพ.ศ. 2564 . อันที่จริง หลักคำสอนแห่งพระคุณทั้งห้านี้ประกอบขึ้นเป็นร่างความจริงอันครอบคลุมเกี่ยวกับความรอด
 72. ^ Sproul, RC (2016). เทววิทยาปฏิรูปคืออะไร: การทำความเข้าใจพื้นฐาน แกรนด์แรพิดส์ มิชิแกน: Baker Books หน้า 32. ISBN 978-0-8010-1846-6.
 73. มุลเลอร์, ริชาร์ด เอ. (2012). คาลวินกับประเพณีปฏิรูป (Ebook ed.) แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: Baker Academic น. 50–51.
 74. ↑ เอกสารแปลใน DeJong , Peter Y. (1968) วิกฤตการณ์ในคริสตจักรที่ปฏิรูป: บทความเพื่อรำลึกถึงสภาเถรแห่งดอร์ท (ค.ศ. 1618–1619 ) Grand Rapids, Michigan: Reformed Fellowship, Inc. หน้า 52–58.
 75. ^ วิลเลียม เอช. ไหว (1913). ห้าประเด็นของลัทธิคาลวินที่พิจารณาในอดีตThe New Outlook 104 (1913 )
 76. ^ บอตต์เนอร์, ลอเรน. "หลักคำสอนของพรหมลิขิตปฏิรูป" (PDF) . Bloomingtonrpchurch.org. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 27 พฤษภาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 . ห้าคะแนนอาจจะจำได้ง่ายกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคำว่า TULIP; T, ไร้ความสามารถทั้งหมด; U, การเลือกตั้งแบบไม่มีเงื่อนไข; L, การชดใช้ที่จำกัด; ฉัน, ไม่อาจต้านทาน (มีประสิทธิภาพ) เกรซ; และ P ความเพียรของนักบุญ
 77. ^ ตารางที่ดึงมาจาก แม้ว่าจะไม่ได้คัดลอก มาจาก Lange, Lyle W. God So Loved the World: A Study of Christian Doctrine มิลวอกี: Northwestern Publishing House, 2006. p. 448.
 78. อรรถa b c "คาลวินและลูเธอรันเปรียบเทียบ" . คำถาม & คำตอบเฉพาะ ของWELS วิสคอนซินEvangelical Lutheran Synod เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2552 . สืบค้นเมื่อ26 มกราคม 2558 . ทั้ง (ลูเธอรันและคาลวิน) ต่างเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับธรรมชาติที่ทำลายล้างของการล่มสลาย และโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์นั้นไม่มีอำนาจที่จะช่วยเหลือในการกลับใจใหม่ของเขา...และการเลือกเพื่อความรอดนั้นเกิดจากพระคุณ ในลัทธิลูเธอรัน ศัพท์ภาษาเยอรมันสำหรับการเลือกตั้งคือ กนา เดนวาห์ล การเลือกตั้งโดยพระคุณ ไม่มีรูปแบบอื่นใด
 79. จอห์น คาลวินสถาบันศาสนาคริสต์ทรานส์. เฮนรี เบเวอริดจ์ III.23.2
 80. จอห์น คาลวินสถาบันศาสนาคริสต์ทรานส์. เฮนรี เบเวอริดจ์ II.3.5
 81. จอห์น คาลวินสถาบันศาสนาคริสต์ทรานส์. เฮนรี เบเวอริดจ์ III.3.6
 82. ^ "WELS vs การชุมนุมของพระเจ้า" . คำถาม & คำตอบเฉพาะ ของWELS [P]โดยธรรมชาติแล้วคนตายในการละเมิดและบาปของพวกเขา ดังนั้นจึงไม่มีความสามารถในการตัดสินเรื่องพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:1, 5) เราไม่ได้เลือกพระคริสต์ แต่พระองค์ทรงเลือกเรา (ยอห์น 15:16) เราเชื่อว่ามนุษย์นั้นเฉยเมยในการกลับใจใหม่
 83. ^ Augsburg Confessional, Article XVIII, Of Free Will , กล่าวว่า: "(M)an's will มีอิสระในการเลือกความชอบธรรมของพลเมืองและทำงานภายใต้เหตุผล แต่ไม่มีอำนาจโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำงานความชอบธรรม ของพระเจ้า นั่นคือความชอบธรรมฝ่ายวิญญาณ เนื่องจากมนุษย์ปุถุชนไม่ได้รับสิ่งที่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้า (1 คร. 2:14) แต่ความชอบธรรมนี้เกิดขึ้นในใจเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระคำ”
 84. Henry Cole, trans., Martin Luther on the Bondage of the Will (ลอนดอน, ที. เบนสลีย์, 1823), 66. คำว่าเสรีนิยมที่เป็นข้อโต้แย้งได้รับการแปลเป็น "เจตจำนงเสรี" โดยโคล อย่างไรก็ตาม Ernest Gordon Ruppและ Philip Saville Watson, Luther and Erasmus: Free Will and Salvation (Westminster, 1969) เลือก "ทางเลือกอิสระ" เป็นคำแปล
 85. ^ สตางลิน คีธ ดี.; แมคคอล, โธมัส เอช. (15 พฤศจิกายน 2555) จาค็อบ อาร์มิเนียส: นักศาสนศาสตร์แห่งเกรซ . นิวยอร์ก: OUP สหรัฐอเมริกา หน้า 157–158.
 86. The Book of Concord : คำสารภาพของคริสตจักรลูเธอรัน , XI. การเลือกตั้ง. "พรหมลิขิต" หมายถึง "การบรรพชาของพระเจ้าเพื่อความรอด"
 87. โอลสัน, โรเจอร์ อี. (2009). เทววิทยาอาร์มีเนีย: ตำนานและความเป็นจริง . Downers Grove: สำนักพิมพ์ InterVarsity หน้า 63. Arminians ยอมรับการเลือกตั้งจากสวรรค์ [แต่] พวกเขาเชื่อว่าเป็นเงื่อนไข
 88. The Westminster Confession , III:6 กล่าวว่า เฉพาะผู้ที่ "ได้รับเลือก" เท่านั้นที่ "ได้รับการเรียกอย่างมีประสิทธิผล ถูกทำให้ชอบธรรม รับเป็นบุตรบุญธรรม ชำระให้บริสุทธิ์ และได้รับความรอด" อย่างไรก็ตาม ใน Calvin and the Reformed Tradition (Baker, 2012), 45, Richard A. Muller ตั้งข้อสังเกตว่า "วรรณกรรมขนาดใหญ่ตีความ Calvin ว่าเป็นการสอน "การชดเชยที่จำกัด" แต่ "ร่างกายที่ใหญ่พอๆ กัน" . . [แปล] คาลวินสอนว่า "การชดใช้ไม่จำกัด"
 89. ^ "การให้เหตุผล / ความรอด" . คำถาม & คำตอบเฉพาะ ของWELS วิสคอนซินEvangelical Lutheran Synod เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 กันยายน 2552 . สืบค้นเมื่อ29 มกราคม 2558 . โรม 3:23-24, 5:9, 18 เป็นข้อความอื่นๆ ที่ทำให้เรากล่าวว่าเหมาะสมและถูกต้องที่สุดที่จะบอกว่าการให้เหตุผลแบบสากลเป็นความจริงที่เสร็จสิ้นแล้ว พระเจ้าได้ทรงอภัยบาปของคนทั้งโลกไม่ว่าผู้คนจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม เขาได้ทำมากกว่า "ทำให้การให้อภัยเป็นไปได้" ทั้งหมดนี้มีขึ้นเพื่องานทดแทนที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์
 90. ^ "IV. การให้เหตุผลโดยพระคุณด้วยศรัทธา" . นี้เราเชื่อ วิสคอนซินEvangelical Lutheran Synod สืบค้นเมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2558 .เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้คนบาปทุกคนได้รับความชอบธรรม กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงประกาศว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ นี่คือข้อความศูนย์กลางของพระคัมภีร์ซึ่งการดำรงอยู่ของคริสตจักรขึ้นอยู่กับ เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทุกเวลาและทุกสถานที่ ทุกเชื้อชาติและระดับสังคมว่า "ผลของการล่วงละเมิดเพียงครั้งเดียวคือการประณามสำหรับทุกคน" (โรม 5:18]) ทุกคนต้องการการอภัยบาปต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า และพระคัมภีร์ประกาศว่าทุกคนได้รับความชอบธรรมแล้ว เพราะ "ผลของความชอบธรรมเพียงครั้งเดียวคือการให้เหตุผลอันเป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนมีชีวิต" (โรม 5:18) เราเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนได้รับของประทานแห่งการอภัยโทษโดยไม่คิดมูลค่านี้ ไม่ได้มาจากการงานของตนเอง แต่โดยทางศรัทธาเท่านั้น (เอเฟซัส 2:8–9) ... ในทางกลับกัน แม้ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน พระคัมภีร์กล่าวว่า "
 91. เบกเกอร์, ซิกเบิร์ต ดับเบิลยู. "การให้เหตุผลตามวัตถุประสงค์" (PDF ) วิทยาลัยวิสคอนซิน ลูเธอรัน . หน้า 1 . สืบค้นเมื่อ26 มกราคม 2558 .
 92. ^ "เหตุผลสากล" . คำถาม & คำตอบเฉพาะ ของWELS วิสคอนซินEvangelical Lutheran Synod เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 กันยายน 2552 . สืบค้นเมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2558 . พระคริสต์ทรงชดใช้ความบาปทั้งหมดของเรา พระเจ้าพระบิดาทรงให้อภัยพวกเขาแล้ว แต่การจะได้รับประโยชน์จากคำตัดสินนี้ เราต้องรับฟังและไว้วางใจในคำตัดสินดังกล่าว ถ้าฉันฝากเงินในธนาคารเพื่อคุณ คุณต้องรู้เกี่ยวกับมันและใช้มันให้ได้ประโยชน์จากมัน พระคริสต์ทรงชดใช้ความบาปของคุณ แต่หากต้องการได้รับประโยชน์จากบาป คุณต้องได้ยินเกี่ยวกับมันและเชื่อในบาป เราจำเป็นต้องมีศรัทธาแต่เราไม่ควรคิดว่าศรัทธาเป็นผลงานของเรา เป็นของขวัญจากพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในเรา
 93. ^ คำสารภาพ ของเอาก์สบวร์ก , บทความ V, เหตุผล. ผู้คน "ไม่สามารถถูกทำให้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยกำลัง บุญ หรือผลงานของตนเอง แต่ได้รับการพิสูจน์อย่างเสรีเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ผ่านทางศรัทธา เมื่อพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้รับความโปรดปราน และบาปของพวกเขาได้รับการอภัยเพราะเห็นแก่พระคริสต์ .. ."
 94. ^ สตางลิน คีธ ดี.; แมคคอล, โธมัส เอช. (15 พฤศจิกายน 2555) จาค็อบ อาร์มิเนียส: นักศาสนศาสตร์แห่งเกรซ . นิวยอร์ก: OUP สหรัฐอเมริกา หน้า 136. ศรัทธาเป็นเงื่อนไขของการให้เหตุผล
 95. ↑ Paul ChulHong Kang, Justification: The Imputation of Christ's Righteousness from Reformation Theology to the American Great Awakening and the Korean Revivals ( Peter Lang , 2006), 70, note 171. คาลวินมักปกป้อง "ทัศนะเชิงลัทธินิยม" ของออกัสติน
 96. Diehl, Walter A. "ยุคแห่งความรับผิดชอบ" . วิทยาลัยวิสคอนซิน ลูเธอรัน. สืบค้นเมื่อ10 กุมภาพันธ์ 2558 . สอดคล้องกับพระคัมภีร์ คำสารภาพของลูเธอรันสอนเรื่องลัทธินอกรีต “ในลักษณะนี้เช่นกัน พระไตรปิฎกกำหนดให้การกลับใจใหม่ ความเชื่อในพระคริสต์ การบังเกิดใหม่ การขึ้นใหม่ และทั้งหมดเป็นของการเริ่มต้นและการสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ไม่ใช่อำนาจของมนุษย์ตามเจตจำนงเสรีตามธรรมชาติ ไม่ว่าทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง หรือใน ใด ๆ แม้แต่ส่วนที่น้อยที่สุดหรือน้อยที่สุด แต่ในส่วนที่เป็นของแข็ง นั่นคือทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียว ต่อการทำงานอันศักดิ์สิทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์" (Trigl. 891, FC, Sol. Decl., II, 25)
 97. ^ ลัทธินิยมนิยม ; thefreedictionary.com
 98. ^ "เปรียบเทียบลัทธิคาลวินและลูเธอรัน" . คำถาม & คำตอบเฉพาะ ของWELS วิสคอนซินEvangelical Lutheran Synod เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2552 . สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2558 .
 99. โอลสัน, โรเจอร์ อี. (2009). เทววิทยาอาร์มีเนีย: ตำนานและความเป็นจริง . Downers Grove: สำนักพิมพ์ InterVarsity หน้า 18. การทำงานร่วมกันของอาร์มีเนีย" หมายถึง "การทำงานร่วมกันของพระเยซูซึ่งยืนยันถึงความสง่างามของพระคุณ
 100. โอลสัน, โรเจอร์ อี. (2009). เทววิทยาอาร์มีเนีย: ตำนานและความเป็นจริง . Downers Grove: สำนักพิมพ์ InterVarsity หน้า 165. [อาร์มิเนียส]' การทำงานร่วมกันของผู้สอนศาสนาสำรองพลัง ความสามารถ และประสิทธิภาพทั้งหมดในความรอดให้เป็นพระคุณ แต่ช่วยให้มนุษย์มีความสามารถที่พระเจ้าประทานให้สามารถต้านทานหรือไม่ต่อต้านมัน "ผลงาน" เพียงอย่างเดียวที่มนุษย์สร้างขึ้นคือการไม่ต่อต้านพระคุณ
 101. คำสารภาพของเวสต์มินสเตอร์ , Ch XVII, "ความเพียรของนักบุญ"
 102. ^ "เมื่อบันทึกแล้วจะบันทึกเสมอ" . คำถาม & คำตอบเฉพาะ ของWELS วิสคอนซินEvangelical Lutheran Synod เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 กันยายน 2552 . สืบค้นเมื่อ7 กุมภาพันธ์ 2558 .ผู้คนสามารถหลุดพ้นจากความศรัทธา พระคัมภีร์เตือนว่า "ถ้าท่านคิดว่าท่านมั่นคง จงระวังอย่าล้ม" (1 โครินธ์ 10:12) ชาวกาลาเทียบางคนเชื่อมาระยะหนึ่งแล้ว แต่กลับตกอยู่ในความหลงผิดที่ทำลายจิตวิญญาณ เปาโลเตือนพวกเขาว่า “ท่านที่พยายามจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติได้เหินห่างจากพระคริสต์แล้ว ท่านได้หลุดพ้นจากพระคุณแล้ว” (กาลาเทีย 5:4) พระเยซูตรัสอธิบายคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชว่า "ผู้ที่อยู่บนศิลาคือผู้ที่ได้รับพระวจนะด้วยความยินดีเมื่อได้ยินแต่ไม่มีราก เชื่ออยู่ครู่หนึ่ง แต่ขณะทดลอง ถอยไป" (ลูกา 8:13) ตามพระเยซู บุคคลสามารถเชื่อได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วหลุดพ้น ขณะที่พวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีความรอดนิรันดร์ แต่เมื่อพวกเขาตกจากศรัทธา พวกเขาสูญเสียของขวัญอันทรงพระกรุณาจากพระเจ้า
 103. ^ "ความเพียรของวิสุทธิชน (ครั้งหนึ่งเคยช่วยไว้เสมอ)" . คำถาม & คำตอบเฉพาะ ของWELS วิสคอนซินEvangelical Lutheran Synod เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 กันยายน 2552 . สืบค้นเมื่อ7 กุมภาพันธ์ 2558 . เราไม่สามารถมีส่วนทำให้เกิดความรอดของเราได้ แต่ด้วยความเย่อหยิ่งหรือความประมาทของเราเอง เราสามารถโยนมันทิ้งไปได้ ดังนั้น พระคัมภีร์จึงกระตุ้นเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ต่อสู้ด้วยศรัทธาที่ดี (เช่น เอเฟซัส 6 และ 2 ทิโมธี 4) บาปของฉันคุกคามและทำให้ศรัทธาของฉันอ่อนแอลง แต่พระวิญญาณผ่านพระวจนะและศีลระลึกโดยพระกิตติคุณทำให้ศรัทธาของฉันเข้มแข็งขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่ Lutherans มักพูดถึงการรักษาศรัทธาของพระเจ้าไม่ใช่ความเพียรของธรรมิกชน ที่สำคัญคือไม่ใช่ความพากเพียรของเรา แต่เป็นการรักษาพระวิญญาณ
 104. Demarest, บรูซ เอ. (1997). กางเขนและความรอด: หลักคำสอนแห่งความรอด หนังสือทางแยก. หน้า 437–438.
 105. Demarest, บรูซ เอ. (1997). กางเขนและความรอด: หลักคำสอนแห่งความรอด หนังสือทางแยก. หน้า 35. ชาวอาร์มีเนียหลายคนปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องความอุตสาหะของธรรมิกชน
 106. ^ Sproul, RC (25 มีนาคม 2017). "ทิวลิปกับเทววิทยาปฏิรูป: ความเลวทรามทั้งหมด" . กระทรวงลิโกเนียร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 สิงหาคม2564 สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคมพ.ศ. 2564 . ฉันชอบที่จะแทนที่คำว่าความเลวทรามทั้งหมดด้วยการกำหนดที่ฉันชอบซึ่งเป็นการทุจริต ที่ รุนแรง แดกดัน คำว่าRadicalมีรากมาจากคำภาษาละตินว่า "root" ซึ่งเป็นradixและสามารถแปลrootหรือcoreได้
 107. ^ สตีล เดวิด; โธมัส, เคอร์ติส (1963). ห้าประเด็นของลัทธิคาลวินที่กำหนด ปกป้อง จัดทำเป็นเอกสาร หน้า 25 . ISBN 9780875524443. คำคุณศัพท์ 'ผลรวม' ไม่ได้หมายความว่าคนบาปแต่ละคนจะทุจริตในการกระทำและความคิดของเขาทั้งหมดหรือทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับเขา แต่คำว่า 'ทั้งหมด' ใช้เพื่อระบุว่า "ทั้งหมด" ของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากบาป
 108. ^ ลิฟวิงสโตน, เอลิซาเบธ เอ. (2005). "บาปดั้งเดิม". พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของคริสตจักรคริสเตียน (ฉบับที่ 3) อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ISBN 9780192802903.
 109. มุลเลอร์, ริชาร์ด เอ. (2012). “คาลวินเป็นคาลวินหรือเปล่า” คาลวินกับประเพณีปฏิรูป (Ebook ed.) แกรนด์ ราปิดส์ มิชิแกน: Baker Academic หน้า 51. ISBN 978-1-4412-4254-9.
 110. ^ Sproul, RC (1 เมษายน 2017). "ทิวลิปกับเทววิทยาปฏิรูป: การเลือกตั้งแบบไม่มีเงื่อนไข" . กระทรวงลิโกเนียร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 สิงหาคม2564 สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคมพ.ศ. 2564 . การเลือกตั้งแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นอีกคำหนึ่งที่ฉันคิดว่าอาจทำให้เข้าใจผิดได้เล็กน้อย ดังนั้นฉันจึงชอบที่จะใช้คำว่า การเลือกตั้ง แบบอธิปไตย
 111. ^ WCF 1646 .
 112. ^ Sproul, RC (8 เมษายน 2017). "ทิวลิปกับเทววิทยาปฏิรูป: การชดใช้อย่างจำกัด" . กระทรวงลิโกเนียร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 สิงหาคม2021 สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคมพ.ศ. 2564 . ฉันไม่ต้องการใช้คำว่าจำกัดการชดใช้เพราะมันทำให้เข้าใจผิด ข้าพเจ้าขอพูดถึงการไถ่ ที่แน่นอน หรือการชดใช้ ที่แน่ชัด ซึ่งสื่อว่าพระเจ้าพระบิดาทรงออกแบบงานแห่งการไถ่โดยเฉพาะเพื่อให้ได้รับความรอดสำหรับผู้ที่ทรงเลือกสรร และพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อแกะของพระองค์และสละพระชนม์ชีพเพื่อผู้ที่พระบิดาประทานให้ ให้เขา.
 113. ^ "ห้าประเด็นของลัทธิคาลวิน ทิวลิป" . Calvinistcorner.com. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 มีนาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 .
 114. ^ Sproul, RC (15 เมษายน 2017). "ทิวลิปกับเทววิทยาปฏิรูป: พระคุณที่ไม่อาจต้านทานได้" . กระทรวงลิโกเนียร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 สิงหาคม2564 สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคมพ.ศ. 2564 . ฉันมีปัญหาเล็กน้อยในการใช้คำว่าพระคุณที่ไม่อาจต้านทานได้ ไม่ใช่เพราะฉันไม่เชื่อหลักคำสอนแบบคลาสสิกนี้ แต่เพราะมันทำให้หลายคนเข้าใจผิด ดังนั้น ฉันชอบคำว่าeffectual graceเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ไม่อาจต้านทานได้ส่งผลต่อสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
 115. ^ Sproul, RC (22 เมษายน 2017). "ทิวลิปกับเทววิทยาปฏิรูป: ความเพียรของวิสุทธิชน" . กระทรวงลิโกเนียร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 สิงหาคม2021 สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคมพ.ศ. 2564 . ฉันคิดว่าบทกลอนสั้นๆ นี้ความอุตสาหะของธรรมิกชนเป็นการหลอกลวงอย่างอันตราย มันแสดงให้เห็นว่าความพากเพียรเป็นสิ่งที่เราทำ บางทีในตัวของเราเอง ... ดังนั้นฉันจึงชอบคำว่าการรักษาธรรมิกชนเพราะกระบวนการที่เราอยู่ในสภาวะแห่งพระหรรษทานเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำให้สำเร็จ 
 116. ^ ลอเรน โบตต์เนอร์ . "ความเพียรของนักบุญ" . หลักคำสอนของพรหมลิขิตที่ปฏิรูป .
 117. ^ McKim 2001 , พี. 125.
 118. อรรถเป็น McKim 2001 , พี. 126.
 119. อรรถเป็น c จอห์น บาร์เบอร์ (25 มิถุนายน 2549) "ลูเธอร์กับคาลวินเรื่องดนตรีและการนมัสการ" . นิตยสารมุมมองปฏิรูป . 8 (26) . สืบค้นเมื่อ6 พฤษภาคม 2551 .
 120. ไบรอัน ชเวิร์ตลีย์ (1998). "เครื่องดนตรีในการนมัสการพระเจ้า" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 มกราคม 2556 . สืบค้นเมื่อ16 พฤศจิกายน 2550 .
 121. แมกซ์เวลล์, วิลเลียม ดี. (1936). โครงร่างของการนมัสการของคริสเตียน: การพัฒนาและรูปแบบ ลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 122. ^ จอห์น เฟรม (1996). นมัสการในจิตวิญญาณและความจริง ฟิลลิปส์เบิร์ก, นิวเจอร์ซี: P&R Pub. ISBN 0-87552-242-4.
 123. อรรถเป็น WCF 1646 , XXVII.I .
 124. อรรถเป็น WCF 1646 , XXVII.II .
 125. ^ 1689 คำสารภาพของแบ๊บติส ต์แห่งศรัทธา ช. 28 วินาที 2 – ผ่านWikisource 
 126. ^ 1689 คำสารภาพของแบ๊บติส ต์แห่งศรัทธา ช. 28 วินาที 4 – ผ่านWikisource 
 127. ^ WCF 1646 , XXIX.VII .
 128. ^ ฮอดจ์ ชาร์ลส์ (1871) "เทววิทยาเชิงระบบ – เล่ม 2 – ลัทธิเหนือพระบารมี" . ห้องสมุดคริสเตียนคลาสสิกไม่มีตัวตน สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2550 .
 129. ^ ฮอดจ์ ชาร์ลส์ (1871) "เทววิทยาเชิงระบบ – เล่ม 2 – ลัทธิอินฟราแลปส์เรี่ยน" . ห้องสมุดคริสเตียนคลาสสิกไม่มีตัวตน สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2550 .
 130. ^ ชาฟฟ์ ฟิลิป (1898) ประวัติของคริสตจักรคริสเตียน: ศาสนาคริสต์สมัยใหม่; การปฏิรูปประเทศสวิส 2d ed., rev . ค. สคริปเนอร์ หน้า 222.
 131. ^ คอนกิ้น, พอล คีธ (1995). The Uneasy Center: ปฏิรูปศาสนาคริสต์ใน Antebellum America สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา . ISBN 978-0-8078-4492-2. ส่วนหนึ่งเนื่องจากรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่กระจัดกระจายและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และภาษาที่เข้มข้น การชุมนุมของชาวเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการปฏิรูปจึงต่อต้านการดูดกลืน แม้ว่าคริสเตียนชาวดัตช์ปฏิรูปชาวดัตช์จำนวนมากในหุบเขาฮัดสันได้เข้าร่วมชุมนุมของแองกลิกัน
 132. ควีน เอ็ดเวิร์ด แอล.; โพรเทโร, สตีเฟน อาร์.; Shattuck, การ์ดิเนอร์ เอช. (1 มกราคม 2552). สารานุกรมประวัติศาสตร์ศาสนาอเมริกัน . สำนักพิมพ์อินโฟเบส หน้า 818. ISBN 9780816066605. สืบค้นเมื่อ31 ตุลาคม 2555 . ถัดไปในขนาดและความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ United Church of Christ ซึ่งเป็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ของโบสถ์ Congregational ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้อิทธิพลของ New England Puritanism คริสตจักรรวมแห่งพระคริสต์ยังรวมเอากลุ่มปฏิรูปหลักกลุ่มที่สาม ได้แก่ การปฏิรูปเยอรมัน ซึ่ง (ซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันในชื่อคริสตจักรอีแวนเจลิคัลและคริสตจักรปฏิรูป) ได้รวมเข้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมในปี 2500
 133. นิกายแบ๊ปทิสต์และนิกายแบ๊ปทิสต์ในยุโรปและอเมริกา . เอบีซี-คลีโอ 2549. หน้า. 534. ISBN 9781576076781.
 134. เจนเซ่น, ไมเคิล พี. (7 มกราคม 2558). "9 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Anglicanism จริงๆ" . กลุ่มข่าวประเสริฐ. สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2020 .
 135. a b Robinson, Peter (2 สิงหาคม 2012). "โฉมหน้าของนิกายแองกลิกัน" . เฒ่าเฒ่าเฒ่า. สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2020 .
 136. ^ ครอส & ลิฟวิงสโตน 2005 , p. 751.
 137. ฮิกส์, ทอม (30 มีนาคม 2017). “อะไรคือแบ๊บติสต์กลับเนื้อกลับตัว” . ผู้ก่อตั้งกระทรวง. สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2020 .
 138. อิอุสติเทีย เดย: ประวัติความเป็นมาของหลักคำสอนของคริสเตียนเรื่องความชอบธรรม. หน้า 269 Alister E. McGrath – 2005 "ความสำคัญของโครงการสามประการนี้เกิดขึ้นจากการยอมรับโดย Moses Amyraut เป็นพื้นฐานของเทววิทยาที่โดดเด่นของเขา211 'ลัทธิสากลนิยมเชิงสมมุติ' ของ Amyraut และหลักคำสอนของเขาเกี่ยวกับพันธสัญญาสามประการระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติคือ . .."
 139. Hubert Cunliffe-Jones, A History of Christian Doctrineน. 436 2549 "การแต่งตั้งจอห์น คาเมรอน นักวิชาการชาวสก๊อตนอกรอบ เป็นศาสตราจารย์ในสถาบันการศึกษาในปี ค.ศ. 1618 ได้แนะนำให้ครูผู้กระตุ้นเข้ามาในที่เกิดเหตุ และเมื่อในปี ค.ศ. 1626 โมเสส อะมีเราต์ (อมีราลดัส) ลูกศิษย์ของเขาได้รับเรียกให้เป็นรัฐมนตรี ... "
 140. ^ "เทววิทยาเชิงระบบ – เล่ม 2 – ห้องสมุดคริสเตียนคลาสสิกแบบไม่มีตัวตน" . Ccel.org 21 กรกฎาคม 2548 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 .
 141. เบนจามิน บี. วอร์ฟิลด์ , Works vol. V, Calvin and Calvinism , pp. 364–365 และฉบับที่. VI, The Westminster Assembly and its Work , pp. 138–144.
 142. ^ Michael Hortonใน J. Matthew Pinson (ed.), Four Views on Eternal Security , 113.
 143. Warfield, BB ,แผนแห่งความรอด (Grand Rapids: Eerdmans, 1973)
 144. ^ WCF 1646 , VII.III .
 145. ^ Westminster ปุจฉาวิสัชนา ที่ใหญ่ กว่า. คำถามที่ 68 – ผ่านWikisource 
 146. เจมส์ แบรตต์,ลัทธิคาลวินชาวดัตช์ในอเมริกาสมัยใหม่. Wipf และสต็อก; Eerdmans ดั้งเดิม (1984)
 147. James E. McGoldrick, Abraham Kuyper: God's Renaissance Man. (เวลลิน สหราชอาณาจักร: Evangelical Press, 2000).
 148. Duncan, J. Ligon, III (15 ตุลาคม 1994) กฎของโมเสสสำหรับรัฐบาลสมัยใหม่ การประชุมประจำปีของสมาคมประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ แอตแลนต้า. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555 . สืบค้นเมื่อ23 สิงหาคม 2556 .
 149. ^ อิงเกอร์ซอลล์, จูลี่ (2013). "ความรุนแรงที่เกิดจากแรงจูงใจทางศาสนาในการอภิปรายเรื่องการทำแท้ง". ในJuergensmeyer มาร์ค ; คิตส์, มาร์โก; เจอร์รีสัน, ไมเคิล (สหพันธ์). คู่มือศาสนาและความรุนแรงของอ็อกซ์ฟอร์นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด น. 316–317. ดอย : 10.1093/oxfordhb/9780199759996.013.0020 . ISBN 978-0199759996.
 150. คลาร์กสัน, เฟรเดอริค (1995). "คริสต์ศาสนิกชนสร้างใหม่" . ในBerlet, Chip (ed.) ตาถูก!: ท้าทายฟันเฟือง ของปีกขวา บอสตัน: เซาท์เอนด์กด. หน้า 73. ISBN 9780896085237.
 151. อิงเกอร์ซอลล์, จูลี่ (2009). "ระดมผู้เผยแพร่ศาสนา: คริสต์ศาสนิกชนฟื้นฟูและรากเหง้าของสิทธิทางศาสนา" . ในบรินท์ สตีเวน; ชโรเดล, ฌอง รีธ (สหพันธ์). ผู้เผยแพร่ศาสนาและประชาธิปไตยในอเมริกา: ศาสนาและการเมือง . ฉบับที่ 2. นิวยอร์ก: มูลนิธิรัสเซลเซจ หน้า 180. ISBN 9780871540683.
 152. ^ เวิร์ทเธน มอลลี่ (2008) "ปัญหา Chalcedon: Rousas John Rushdoony และต้นกำเนิดของคริสต์ศาสนาฟื้นฟู" ประวัติคริสตจักร . 77 (2): 399–437. ดอย : 10.1017/S0009640708000590 . S2CID 153625926 . 
 153. ^ เหนือ แกรี่; เดอมาร์, แกรี่ (1991). การฟื้นฟูคริสเตียน: มันคืออะไร ไม่ใช่อะไร Tyler, TX: สถาบันเศรษฐศาสตร์คริสเตียน หน้า 81.
 154. อรรถเป็น คอลลิน (22 กันยายน 2549) "หนุ่ม กระสับกระส่าย ปฏิรูป" . ศาสนาคริสต์วันนี้ . สืบค้นเมื่อ13 มีนาคม 2552 .
 155. a b เดวิด ฟาน บีมา (2009). "10 ไอเดียเปลี่ยนโลกตอนนี้: ลัทธิคาลวินใหม่" . เวลา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 มีนาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ13 มีนาคม 2552 .
 156. ^ Burek, Josh (27 มีนาคม 2010). "ศรัทธาคริสเตียน: ลัทธิคาลวินกลับมาแล้ว" . การตรวจสอบ วิทยาศาสตร์คริสเตียน สืบค้นเมื่อ16 มีนาคม 2554 .
 157. ^ ชิว เดวิด (มิถุนายน 2010). "ทิม เคลเลอร์ กับแนวคิดใหม่ของลัทธิ "พระวรสารนิเวศ"" . Christian Research Network เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 11 ตุลาคม 2554
 158. ^ คลาร์ก อาร์. สก็อตต์ (15 มีนาคม 2552) "คาลวินนิยมเก่าและใหม่"" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 กรกฎาคม 2015.
 159. จดหมายมีการอ้างอิงถึง Le Van Baumer, Franklin, ed. (1978). กระแสหลักของความคิดตะวันตก: การอ่านในยุโรปตะวันตก ประวัติศาสตร์ทางปัญญาตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน นิวเฮเวน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. ISBN 0-2300-02233-6.
 160. ดูฮาส, Guenther H. (1997). แนวคิดเรื่องความเสมอภาคในจรรยาบรรณของคาลวิน . Waterloo, Ont., แคนาดา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier น. 117 อฟ. ISBN 0-88920-285-0.
 161. แมคคินนอน, น. (2010). "ความสัมพันธ์แบบเลือกได้ของจริยธรรมโปรเตสแตนต์: เวเบอร์กับเคมีของระบบทุนนิยม" (PDF) . ทฤษฎีสังคมวิทยา . 28 (1): 108–126. ดอย : 10.1111/j.1467-9558.2009.01367.x . hdl : 2164/3035 . S2CID 144579790 .  
 162. Carl Friedrich von Weizsäcker, Descartes, René , ใน Die Religion ใน Geschichte und Gegenwart , 3. Auflage, Band II, col. 88
 163. ↑ Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte , 11. Auflage (1956), Tübingen (เยอรมนี), p. 396-397
 164. ↑ H. Knittermeyer, Bayle , Pierre , in Die Religion in Geschichte und Gegenwart , 3. Auflage, Band I, col. 947
 165. Bertolt Brecht ,เลเบน เดส์ กาลิเลอี , Bild 15
 166. ↑ Heinrich Bornkamm, Toleranz ,ใน Die Religion ใน Geschichte und Gegenwart , 3. Auflage, Band VI, col. 941
 167. B. Lohse, Priestertum , ใน Die Religion ใน Geschichte und Gegenwart , 3. Auflage, Band V, col. 579–580
 168. ↑ คาร์ล ฮอสซี, Kompendium der Kirchengeschichte , p. 325
 169. ↑ Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte , pp. 329–330, 382, ​​422–424
 170. เอวิส, พอล เดวิด ลูป, เอ็ด. (1989). "ศตวรรษที่สิบเจ็ดและสิบแปด: Anglicanism Erastian หรือ Apostolic? An Anglican Consensus: Calvinist Episcopalians" Anglicanism and the Christian Church: Theological Resources ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ (2 ed.). ลอนดอน: T & T Clark (เผยแพร่ในปี 2545) หน้า 67. ISBN  9780567087454. สืบค้นเมื่อ29 มกราคม 2020 . มีความสัมพันธ์ทางเทววิทยาที่แท้จริงระหว่างนิกายแองกลิกันและเทววิทยาภาคพื้นทวีป แม้ว่าจะไม่ใช่สลาฟก็ตาม ทัศนะของลัทธิคาลวินในระดับปานกลางเกี่ยวกับ 'หลักคำสอนแห่งพระคุณ' (ลำดับที่เชื่อมโยงกันของโชคชะตา การเลือกตั้ง การให้เหตุผล การชำระให้บริสุทธิ์ ความพากเพียรสุดท้าย การยกย่อง) ถือเป็นเรื่องปกติ
 171. ↑ Jan Weerda, Calvin ,ใน Evangelisches Soziallexikon , 3. Auflage (1958), Stuttgart (Germany), col. 210
 172. คลิฟตัน อี. โอล์มสเตด (1960), History of Religion in the United States , Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, p. 10
 173. M. Schmidt, Pilgerväter , ใน Die Religion ใน Geschichte und Gegenwart , 3. Auflage, Band V, col. 384
 174. Clifton E. Olmstead, History of Religion in the United States , พี. 18
 175. ^ "โครงสร้างกฎหมายอาณานิคมพลีมัธ" . Histarch.uiuc.edu. 14 ธันวาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ5 ธันวาคม 2556 .
 176. ^ ไวน์สไตน์ อัลเลน ; รูเบล, เดวิด (2002). เรื่องราวของอเมริกา: อิสรภาพและวิกฤตจากการตั้งถิ่นฐานสู่มหาอำนาจ New York, NY: DK Publishing , Inc. หน้า  56–62 ISBN 0-2894-8903-1.
 177. ↑ CATHOLIC ENCYCLOPEDIA : Connecticut". www.newadvent.org. สืบค้นเมื่อ 2017-07-07
 178. คลิฟตัน อี. โอล์มสเตด, History of Religion in America , pp. 74–76, 99–117
 179. ↑ Hans Fantel (1974), William Penn: Apostle of Dissent , William Morrow and Co. นิวยอร์ก นิวยอร์ก
 180. Edwin S. Gaustad (1999),เสรีภาพแห่งมโนธรรม: Roger Williams in America , Judson Press, Valley Forge
 181. ↑ G. Müller-Schwefe, Milton , John , ใน Die Religion ใน Geschichte und Gegenwart , 3. Auflage, Band IV, col. 954–955
 182. ↑ คาร์ล ฮอสซี, Kompendium der Kirchengeschichte , p. 398
 183. มิดเดิลคอฟฟ์, โรเบิร์ต (2005). The Glorious Cause: The American Revolution, 1763–1789 (แก้ไขและขยาย ed.) นิวยอร์ก นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 52, 136. ISBN 978-0-19-531588-2.
 184. ดักลาส เค. สตีเวนสัน (1987), American Life and Institutions , Stuttgart (Germany), p. 34
 185. คลิฟตัน อี. โอล์มสเตด, History of Religion in the United States , pp. 353–375
 186. M. Schmidt, Kongregationalismus , ใน Die Religion in Geschichte und Gegenwart , 3. Auflage, Band III, col. 1769–1771
 187. ↑ วิลเฮล์ม ดีทริช, Genossenschaften , ใน Evangelisches Soziallexikon , 3. Auflage (1958), col. 411–412
 188. ↑ Ulrich Scheuner, Genfer Konventionen , ใน Evangelisches Soziallexikon , 3. Auflage, col. 407–408
 189. ^ R. Pfister, Schweiz , ใน Die Religion ใน Geschichte und Gegenwart , 3. Auflage, Band V, col. 1614–1615
 190. ^ Dromi, Shai M. (2020). เหนือการต่อสู้: กาชาดและการสร้างภาค NGO ด้านมนุษยธรรม ชิคาโก: ม. ของสำนักพิมพ์ชิคาโก หน้า 45. ISBN 9780226680101.
 191. ^ สวอต, อิกเนเชียส (2012). สวัสดิการ ศาสนา และเพศในแอฟริกาใต้หลังการแบ่งแยกสีผิว: การสร้างบทสนทนาใต้-เหนือ สื่ออาทิตย์แอฟริกา หน้า 326. ISBN 9781920338688. สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2559 .
 192. Weisse & Anthonissen 2004 , pp. 124–126.
 193. ไวส์เซ่ & แอนโธนิสเซ่น 2004 , p. 131.
 194. Clifton E. Olmstead, History of Religion in the United States , หน้า 80, 89, 257.

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

0.15268111228943