การเปรียบเทียบยศทหารของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

From Wikipedia, the free encyclopedia

เทียบชั้นเจ้าหน้าที่อังกฤษและสหรัฐ

อันดับกลุ่ม เจ้าหน้าที่ทั่วไป / เจ้าหน้าที่ธง เจ้าหน้าที่อาวุโส นายทหารชั้นผู้น้อย นายร้อยตำรวจ
รหัสนาโต้ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 ออฟ-2 ออฟ-1 ของ(D) เจ้าหน้าที่นักเรียน
 กองทัพอังกฤษ[1]
จอมพล ทั่วไป พลโท พล.ต พลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี นายร้อยตำรวจ
จอมพล ทั่วไป พลโท พล.ต พลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี นายร้อยตำรวจ


 กองทัพสหรัฐอเมริกา[2]
แม่ทัพภาค ทั่วไป พลโท พล.ต นายพลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี หลากหลาย
แม่ทัพภาค ทั่วไป พลโท พล.ต นายพลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี ผู้สมัคร นายร้อย / เจ้าหน้าที่


อันดับกลุ่ม เจ้าหน้าที่ทั่วไป / เจ้าหน้าที่ธง เจ้าหน้าที่อาวุโส นายทหารชั้นผู้น้อย นายร้อยตำรวจ
รหัสนาโต้ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 ออฟ-2 ออฟ-1 ของ(D) เจ้าหน้าที่นักเรียน
 ราชนาวี[3]
ราชนาวีอังกฤษ OF-10.svg Generic-Navy-13.svg ราชนาวีอังกฤษ OF-9.svg Generic-Navy-12.svg ราชนาวีอังกฤษ OF-8.svg Generic-Navy-11.svg ราชนาวีอังกฤษ OF-7.svg Generic-Navy-10.svg British Royal Navy OF-6 (ใหม่).svg ทั่วไป-กองทัพเรือ-9b.svg Generic-Navy-8.svg Generic-Navy-6.svg Generic-Navy-5.svg Generic-Navy-4.svg Generic-Navy-2.svg UK-กองทัพเรือ-OFD.svg ราชนาวีอังกฤษ OF-Student.svg
พล.ร.อ พล พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา กัปตัน ผู้บัญชาการ นาวาตรี ร้อยโท ร.ต.อ เรือตรี นายร้อย จปร


 กองทัพเรือสหรัฐฯ[4]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O11 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O10 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O9 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O8 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O7 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O6 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O-4 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O3 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O2 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์ O1 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ.svg US Navy OC shoulderboard.svg
(เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ)
พลเรือตรี พล พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือตรี
(ครึ่งล่าง)
กัปตัน ผู้บัญชาการ นาวาตรี ร้อยโท ร้อยโท
(ชั้นต้น)
ธง ผู้สมัคร เรือตรี / เจ้าหน้าที่


อันดับกลุ่ม เจ้าหน้าที่ทั่วไป / เจ้าหน้าที่ธง เจ้าหน้าที่อาวุโส นายทหารชั้นผู้น้อย นายร้อยตำรวจ
รหัสนาโต้ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 ออฟ-2 ออฟ-1 ของ(D) เจ้าหน้าที่นักเรียน
 กองนาวิกโยธิน[5]
จอมพล ทั่วไป พลโท พล.ต พลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี นายร้อยตำรวจ
นาวาเอก
นาวิกโยธิน
ทั่วไป พลโท พล.ต พลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี นายร้อยตำรวจ


 นาวิกโยธินสหรัฐ[6]
US Marine 10 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O9 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O8 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O7 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O6 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O5 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O4 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O3 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O2 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Marine O1 กระดานไหล่แนวตั้ง.svg US Navy OC shoulderboard.svg
(เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ)
ทั่วไป พลโท พล.ต นายพลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี ผู้สมัคร เรือตรี / เจ้าหน้าที่


อันดับกลุ่ม เจ้าหน้าที่ทั่วไป / เจ้าหน้าที่ธง เจ้าหน้าที่อาวุโส นายทหารชั้นผู้น้อย นายร้อยตำรวจ
รหัสนาโต้ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 ออฟ-2 ออฟ-1 ของ(D) เจ้าหน้าที่นักเรียน
 กองทัพอากาศ[7]
สหราชอาณาจักร-กองทัพอากาศ-OF-10-collected.svg สหราชอาณาจักร-กองทัพอากาศ-OF-9-collected.svg สหราชอาณาจักร-กองทัพอากาศ-OF-8-collected.svg สหราชอาณาจักร-กองทัพอากาศ-OF-7-collected.svg สหราชอาณาจักร-กองทัพอากาศ-OF-6-collected.svg RAF ของอังกฤษ OF-5.svg RAF ของอังกฤษ OF-4.svg RAF ของอังกฤษ OF-3.svg RAF ของอังกฤษ OF-2.svg RAF ของอังกฤษ OF-1b.svg RAF ของอังกฤษ OF-1a.svg UK-RAF-OFD.svg
จอมพลแห่งกองทัพอากาศ พลอากาศเอก จอมพลอากาศ รองจอมพลอากาศ แอร์คอมมอดอร์ หัวหน้ากลุ่ม ผู้บัญชาการกองบิน นาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท เจ้าหน้าที่การบิน เจ้าหน้าที่นักบิน
/ รักษาการเจ้าหน้าที่นักบิน
นายร้อยตำรวจ


 กองทัพอากาศสหรัฐ[4]
ไหล่บอร์ด O11 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ.svg ไหล่บอร์ด O10 ของกองทัพอากาศสหรัฐ.svg ไหล่บอร์ด O9 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ.svg ไหล่บอร์ด O8 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ.svg ไหล่บอร์ด O7 ของกองทัพอากาศสหรัฐ.svg ไหล่บอร์ด O6 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ.svg ไหล่บอร์ด O5 ของกองทัพอากาศสหรัฐ.svg ไหล่บอร์ด O4 ของกองทัพอากาศสหรัฐ.svg ไหล่บอร์ด O3 ของกองทัพอากาศสหรัฐ.svg ไหล่บอร์ด O2 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ.svg ไหล่บอร์ด O1 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ.svg ( เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ )
นายพลแห่งกองทัพอากาศ ทั่วไป พลโท พล.ต นายพลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย / นายทหารฝึกหัด


 กองกำลังอวกาศสหรัฐอเมริกา[4]
US Space-force O10.svg US Space-force O9.svg US Space-force O8.svg US Space-force O7.svg US Space-force O6 (ชั่วคราว).svg US Space-force O5 (ชั่วคราว).svg US Space-force O4 (ชั่วคราว).svg US Space-force O3 (ชั่วคราว).svg US Space-force O2 (ชั่วคราว).svg US Space-force O1 (ชั่วคราว).svg ( เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ )
ทั่วไป พลโท พล.ต นายพลจัตวา พันเอก พันโท วิชาเอก กัปตัน ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย / นายทหารฝึกหัด


รหัสนาโต้ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 ออฟ-2 ออฟ-1 ของ(D) เจ้าหน้าที่นักเรียน

ไม่อยู่ในรายการเป็นเจ้าหน้าที่หมายจับ ของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่หมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ที่สามารถสั่งการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางทหาร และอยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกและเลื่อนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การรับประกันของสหรัฐเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษทางเดียว ซึ่งเริ่มแรกได้รับการแต่งตั้งโดยเลขานุการบริการที่เกี่ยวข้อง เขา / เธอได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อเลื่อนตำแหน่งเป็น Chief Warrant Officer สอง (CW2) [8]

ในสหราชอาณาจักร การแยกระหว่างตำแหน่ง "อื่น ๆ " และตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่" สามารถซึมผ่านได้ในบางโอกาส ภายในกองทัพอังกฤษ ทั้งSir Fitzroy MacleanและEnoch Powellเป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าในอาชีพที่หาได้ยากและรวดเร็วในกองทัพอังกฤษ ทั้งคู่ก้าวขึ้นจากยศส่วนตัวเป็นพลจัตวาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในกองทัพสหรัฐฯ ความก้าวหน้าดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลก บริการทั้งห้ารักษาโปรแกรมที่เลือกทหารเกณฑ์ชายและหญิงที่มีแนวโน้มสำหรับตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร

หมายเหตุตารางด้านบน

 • กองนาวิกโยธินยศเทียบเท่ากองทัพของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เมื่ออยู่ในหนังสือของ HM Ship หรือ Navalการจัดตั้ง นาวิกโยธินจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวินัยทหารเรือ พ.ศ. 2500 ในสถานการณ์เช่นนั้น นายทหารจำนวนมากในราชนาวิกโยธินเคยได้รับสถานะที่สูงกว่า ร้อยตรีเทียบเท่ากับร้อยตรีและตำแหน่งตั้งแต่ร้อยโทถึงพันตรีได้รับการพิจารณาเทียบเท่ากับหนึ่งยศที่สูงขึ้น (OF-2 ถึง OF-4) พันโทได้รับการพิจารณาเทียบเท่ากับร้อยเอกRN ที่มียศน้อยกว่าหกปีและพันเอกเทียบเท่ากับกัปตันที่มีอายุมากกว่าหกปี อันดับที่สูงขึ้นตามความเท่าเทียมกันในตารางด้านบน สถานการณ์นี้สิ้นสุดลงในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เมื่อยศนายทหารนาวิกโยธินอยู่ในแนวเดียวกันกับกองทัพบก
 • ยศสไตล์ RAFยังใช้โดยกองทัพอากาศออสเตรเลีย กองทัพอากาศนิวซีแลนด์กองทัพอากาศไนจีเรียกองทัพอากาศอินเดีย กองทัพอากาศปากีสถานกองทัพอากาศบังคลาเทศกองทัพอากาศกรีกกองทัพอากาศอียิปต์ตรินิแดดและโตเบโก กองทัพอากาศกองทัพอากาศโอมานและกองทัพอากาศศรีลังกา กองทัพอากาศกานาและกองทัพอากาศซิมบับเว (เดิมคือกองทัพอากาศโรดีเซียน) ก็ใช้ระบบพื้นฐานเดียวกันแต่เปลี่ยนนักบินและนายบินเป็นนาวาอากาศตรีและนาวาอากาศตรี กองทัพอากาศไทยก็ใช้ยศกองทัพอากาศเช่นกัน ก่อนหน้านี้ กองทัพอากาศแคนาดาและกองทัพอากาศมาเลเซียก็ใช้ระบบนี้เช่นกัน
 • กองทัพสหรัฐฯ มักจะใช้ O-1 ถึง O-10 เพื่อแสดงถึงเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่รหัสของ NATO OF-1 ถึง OF-10 ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งหมดจัดอยู่ในประเภท OF-1 (O-1 และ O-2 ในสหรัฐอเมริกา ). O-11 บางครั้งใช้สำหรับอันดับ US OF-10 แต่ไม่เป็นทางการ
 • อันดับ OF-10 ในสหรัฐอเมริกาสามารถบรรลุได้ในช่วงสงครามเท่านั้น เจ้าหน้าที่ระดับห้าดาวคนสุดท้ายเสียชีวิตในปี 2524 โดยทั่วไปแล้วกรณีนี้ในสหราชอาณาจักรแม้ว่าจะมีบทบัญญัติให้รางวัลแก่พวกเขาภายใต้สถานการณ์พิเศษในยามสงบก็ตาม (ไม่มีการเลื่อนตำแหน่งเหล่านี้เนื่องจากโดยทั่วไปถูกระงับในปี 2540 ยกเว้นการเลื่อนตำแหน่งกิตติมศักดิ์ของลอร์ดบอยซ์ เป็นพลเรือเอกแห่งกองเรือใน วันเกิดของสมเด็จพระราชินีในปี 2014 ) นาวิกโยธินนายพลเรือเป็นยศพิธีการ โดยปกติจะจัดขึ้นโดยสมาชิกของราชวงศ์ (เช่นเจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่ง ซัสเซ็กซ์จนถึงปี 2021 [9] ). ไม่มีตำแหน่งจอมพลในกองนาวิกโยธิน แม้ว่านายทหารนาวิกโยธินอาจถึงตำแหน่งนายพลเต็มยศ
 • เนื่องจากขนาดที่ทันสมัย ​​ตำแหน่งนายพลและพลโทจึงไม่ใช้ภายในหน่วยคอมมานโด 3 กองพลหรือกองนาวิกโยธินหลัก ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดถือโดยพลตรี นายทหารนาวิกโยธินอาจมียศเป็น พลโท รับราชการในกระทรวงกลาโหมหรือตำแหน่งกองกำลังร่วม นายทหารนาวิกโยธินอาจถึงตำแหน่งเต็มของนายพล ตัวอย่างเช่น นายพลกอร์ดอน ผู้ส่งสาร
 • ในหลาย ๆ ครั้ง (พ.ศ. 2318-2524) ตำแหน่ง O-7 ใน USN ถูกเรียกว่าพลเรือจัตวาและเรียกสั้น ๆ ว่าพลเรือจัตวา จากนั้นเปลี่ยนเป็นพลเรือตรีครึ่งล่าง เนื่องจากกัปตันและผู้บังคับการเรือที่สั่งการมากกว่า 1 ลำหรือกองเรือได้รับยศแต่ไม่ใช่ยศพลเรือจัตวา
 • ยศธงไม่ได้ใช้ในราชนาวิกโยธิน นาวิกโยธินเข้าร่วมเป็นร้อยตรี หลังจากรับราชการสองปี หากการฝึกระยะที่ 2 สำเร็จ พวกเขาจะได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยโท (หากอายุต่ำกว่า 21 ปี ณ เวลาที่เข้าร่วม) หรือกัปตัน (หากอายุ 21 ปีขึ้นไป ณ เวลาที่เข้าร่วม)
 • ยศธงไม่ได้ใช้ในร. ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกับBRNC Dartmouthในฐานะเรือตรีอีกครั้ง เว้นแต่ว่าพวกเขาจะเคยทำหน้าที่ในตำแหน่ง ((อาวุโส) หลาบน) แต่ใช้ตำแหน่งนักเรียนนายร้อย (OCdt) ที่ไม่ใช่สาระสำคัญในช่วงก่อนทะเลเริ่มต้น
 • ชื่อของเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมสำหรับกองทัพเรือสหรัฐฯ นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมการว่าจ้างเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ โรงเรียนนายเรือ , โรงเรียนพาณิชยนาวีและนรต.เป็นเรือตรี (MIDN); United States Coast Guard Academyเป็นนักเรียนนายร้อย US Navy seaman-to-admiral 21 (STA-21) และOfficer Candidate Schoolเป็นผู้สมัครเจ้าหน้าที่ (OC)

เปรียบเทียบ "ทหารเกณฑ์" ของสหรัฐฯ และ "อันดับอื่นๆ" ของอังกฤษ

อันดับในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาจัดอยู่ในระบบรหัสอันดับของ NATO OR-1 ถึง OR-9 อันดับที่มีรหัสเดียวกันไม่จำเป็นต้องเทียบเท่า อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ภายในกองทัพสหรัฐฯ "E-1" ถึง "E-9" เป็นการใช้งานทั่วไป

รหัสนาโต้ OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 กองทัพอังกฤษ[1]
กองทัพอังกฤษ OR-9c.svg กองทัพอังกฤษ OR-9b.svg กองทัพอังกฤษ OR-9a.svg กองทัพอังกฤษ OR-8b.svg กองทัพอังกฤษ OR-8a.svg กองทัพอังกฤษ OR-7.svg กองทัพอังกฤษ OR-6.svg
กองทัพอังกฤษ OR-4.svg กองทัพอังกฤษ OR-3.svg ไม่มีสัญญาณ
เจ้าหน้าที่หมายจับชั้น 1 เจ้าหน้าที่หมายจับชั้น 2 พนักงาน / จ่าสี จ่า สิบโท สิบโทแลนซ์ ส่วนตัว
(หรือเทียบเท่า)
 กองทัพสหรัฐอเมริกา[2]
Army-USA-OR-09-SEAC (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-09a (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-09b (สีเขียวทหาร).svg Army-USA-OR-09c (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-08a (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-08b (สีเขียวทหาร).svg Army-USA-OR-07 (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-06 (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-05 (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-04a (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-04b (สีเขียวทหาร).svg Army-USA-OR-03 (กองทัพสีเขียว).svg Army-USA-OR-02 (กองทัพสีเขียว).svg ไม่มีสัญญาณ
ที่ปรึกษาอาวุโสที่สมัครเป็นประธาน จ่าสิบเอก ทบ จ่าสิบเอก จ่าสิบเอก จ่าสิบเอก จ่าสิบเอก สิบเอกชั้นหนึ่ง จ่าพนักงาน จ่า สิบโท ผู้เชี่ยวชาญ ชั้นหนึ่งส่วนตัว ส่วนตัว ส่วนตัว
บริการเครื่องแบบจ่ายเกรด พิเศษ E-9 E-8 E-7 E-6 E-5 E-4 E-3 อี-2 E-1
รหัสนาโต้ OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 ราชนาวี[3]
ราชนาวีอังกฤษ OR-9.svg ราชนาวีอังกฤษ OR-8.svg ราชนาวีอังกฤษ OR-7.svg ราชนาวีอังกฤษ OR-6.svg
ราชนาวีอังกฤษ OR-4.svg ราชนาวีอังกฤษ OR-2.svg
เจ้าหน้าที่หมายจับชั้น 1 เจ้าหน้าที่หมายจับชั้น 2 ผบ.ตร ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ อัตราชั้นนำ อัตราสามารถ


 กองทัพเรือสหรัฐฯ[4]
กระสอบ
รอการพิสูจน์
เอ็มซีปอน เอฟ.เอ็ม.ซี.พี เอฟ.เอ็ม.ซี.พี E-9 E-8 E-8 E-7 E-6 E-5 E-4 E-3 อี-2 ไม่มีสัญญาณ
ที่ปรึกษาอาวุโสที่สมัครเป็นประธาน ผบ.ทร. ผู้บังคับการเรือ/ผู้บังคับการเรือ ผบ.ตร. ผบ.ตร ผบ.ตร บังคับบัญชา ผบ.ตร ผบ.ตร.อาวุโส ผบ.ตร ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือชั้นหนึ่ง ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือชั้นสอง ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือชั้นตรี นาวิน นักเรียนนายเรือ รับสมัครทหารเรือ
รหัสนาโต้ OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 กองนาวิกโยธิน[5]
จ่าทหารกองพลอังกฤษ พันตรี.svg นาวิกโยธินอังกฤษ OR-9.svg นาวิกโยธินอังกฤษ OR-8.svg นาวิกโยธินอังกฤษ OR-7.svg นาวิกโยธินอังกฤษ OR-6.svg
นาวิกโยธินอังกฤษ OR-4.svg นาวิกโยธินอังกฤษ OR-3.svg ไม่มีสัญญาณ
เจ้าหน้าที่หมายจับชั้น 1 เจ้าหน้าที่หมายจับชั้น 2 จ่าสี จ่า สิบโท สิบโทแลนซ์ มารีน


 นาวิกโยธินสหรัฐ[6]
USMC-E9-SEAC.svg USMC-E9-SGMMC.svg USMC-E9-SGM.svg USMC-E9-MGyS.svg USMC-E8-1SG.svg USMC-E8-MSG.svg USMC-E7.svg USMC-E6.svg USMC-E5.svg USMC-E4.svg USMC-E3.svg USMC-E2.svg ไม่มีสัญญาณ
ที่ปรึกษาอาวุโสที่สมัครเป็นประธาน นาวิกโยธิน นาวิกโยธิน จ่าสิบเอก จ่าสิบเอกพลปืน จ่าสิบเอก จ่าสิบเอก จ่าปืน จ่าพนักงาน จ่า สิบโท สิบโทแลนซ์ ชั้นหนึ่งส่วนตัว ส่วนตัว
รหัสนาโต้ OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 กองทัพอากาศ[7]
British Chief of the Air Staff's Warrant Officer.svg RAF ของอังกฤษ OR-9.svg RAF ของอังกฤษ OR-7b.svg RAF ของอังกฤษ OR-7a.svg RAF ของอังกฤษ OR-6.svg
RAF ของอังกฤษ OR-4.svg RAF ของอังกฤษ OR-3.svg RAF ของอังกฤษ OR-2c.svg RAF ของอังกฤษ OR-2b.svg RAF ของอังกฤษ OR-2a.svg ไม่มีสัญญาณ
เจ้าหน้าที่ออกหมายจับ จ่าอากาศ หัวหน้าช่าง จ่า สิบโท Lance Corporal
( กรมทหารอากาศเท่านั้น)
ช่างอากาศชำนาญการ (ชั้น ๑) ผู้ชำนาญการทางอากาศ (ชั้น ๑) ผู้ชำนาญการทางอากาศ (ชั้น ๒) รับสมัครแอร์
 กองทัพอากาศ[7]
(ลูกเรือ)
RAF ของอังกฤษ (Aircrew) OR-9.svg RAF ของอังกฤษ (Aircrew) OR-7.svg RAF ของอังกฤษ (Aircrew) OR-6.svg
นักบินนายเรือ จ่าฝูงบิน จ่าอากาศ เอก


 กองทัพอากาศสหรัฐ[4]
USAF SEAC.svg E9d USAF CMSAF.svg ที่ปรึกษาการเกณฑ์อาวุโสของ USAF สำหรับ National Guard Bureau.svg E9c USAF CCMS.svg E9b USAF 1STSGT3.svg E9a USAF CMSGT.svg E8b USAF 1STSGT2.svg E8a USAF SMSGT.svg E7b USAF 1STSGT1.svg E7a USAF MSGT.svg E6 USAF TSGT.svg E5 USAF SSGT.svg E4 USAF SAM.svg E3 USAF AM1.svg E2 USAF AM.svg ไม่มีสัญญาณ
ที่ปรึกษาอาวุโสที่สมัครเป็นประธาน จ่าอากาศเอก กองทัพอากาศ ที่ปรึกษาอาวุโสของหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ชาติ กองบัญชาการ จ่าสิบเอก จ่าสิบเอก จ่าสิบเอก จ่าสิบเอก จ่าสิบเอกอาวุโส จ่าสิบเอก จ่าสิบเอก จ่าเทคนิค จ่าพนักงาน นักบินอาวุโส นักบินอากาศชั้นหนึ่ง นักบิน พื้นฐานนักบิน


 กองทัพอวกาศสหรัฐอเมริกา[10]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่รอดำเนินการ USSF CMSSF Flat.svg USSF CMSgt Flat.svg USSF SMSgt Flat.svg USSF MSgt Flat.svg USSF TSgt Flat.svg USSF Sgt Flat.svg ผู้เชี่ยวชาญ USSF 4.svg ผู้เชี่ยวชาญ USSF 3 Flat.svg ผู้เชี่ยวชาญ USSF 2 Flat.svg ผู้เชี่ยวชาญ USSF 1 Flat.svg
ที่ปรึกษาอาวุโสที่สมัครเป็นประธาน จ่าสิบเอกแห่งกองทัพอวกาศ จ่าสิบเอก จ่าสิบเอกอาวุโส จ่าสิบเอก จ่าเทคนิค จ่า ผู้เชี่ยวชาญ 4 ผู้เชี่ยวชาญ 3 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 1
รหัสนาโต้ OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
บริการเครื่องแบบจ่ายเกรด พิเศษ E-9 E-8 E-7 E-6 E-5 E-4 E-3 อี-2 E-1

หมายเหตุเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ:

 • ในกองทัพสหรัฐ OR-1 ถึง OR-4 (ผู้เชี่ยวชาญ) เป็นทหารเกณฑ์รุ่นเยาว์ OR-4 (สิบโท) ถึง OR-6 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นประทวน (NCOs) และ OR-7 ถึง OR-9 เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่ใช่ นายทหารสัญญาบัตร (สนช.)
 • ใน USAF OR-1 ถึง OR-4 เป็นทหารเกณฑ์รุ่นเยาว์ OR-5 ถึง OR-6 เป็น NCO และ OR-7 ถึง OR-9 เป็น SNCO
 • ใน USMC OR-1 ถึง OR-3 เป็นทหารเกณฑ์รุ่นเยาว์ OR-4 ถึง OR-5 เป็น NCOs และ OR-6 ถึง OR-9 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นประทวน
 • ในกองทัพเรือและหน่วยยามฝั่งของสหรัฐฯ OR-1 ถึง OR-3 หรือ "ชายที่ไม่ได้ให้คะแนน (wo)" เป็นทหารเกณฑ์รุ่นเยาว์ OR-4 ถึง OR-6 หรือผู้บังคับการเรือคือ NCO และ OR-7 ถึง OR-9 หรือหัวหน้า ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือเป็น SNCO
 • ในกองทัพอังกฤษ OR-1 ถึง OR-2 เป็นทหารเกณฑ์รุ่นเยาว์ OR-3 ถึง OR-4 เป็นทหารรุ่นเยาว์ของ NCO และ OR-5 ถึง OR-9 เป็นทหารเกณฑ์ของ SNCO
 • โดยทั่วไปแล้ว RN จะถือว่ามีอันดับเพิ่มขึ้นแม้ว่ารหัสของ NATO จะยังเหมือนเดิมก็ตาม ตัวอย่างเช่น LH เปรียบได้กับ PO2 หรือ PO1 ใน USN มากกว่า
 • ในขณะที่อยู่ในกองทัพอังกฤษ สิบโทเป็นลำดับถัดไปจากพลทหาร ซึ่งแตกต่างจากกองทัพสหรัฐฯ พวกเขาถูกพิจารณาว่าเป็นทหารน้อยของ NCO และมีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาที่คล้ายกันกับจ่าสิบเอกกองทัพสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สิบโทจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยศสิบเอกของกองทัพสหรัฐฯ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองกำลังสหรัฐฯ
 • ในขณะที่มีเกรดการจ่ายที่แตกต่างกันสำหรับทหารเอกชน (และทหารเกณฑ์อื่น ๆ ) ในกองทัพอังกฤษ แต่สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับบทบาทงาน (MOS) มากกว่าเวลาในการให้บริการ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเลื่อนระดับจากคลาส 4 ไพรเวตเป็นคลาส 3 ไพรเวต และไม่มีตรายศที่แตกต่างกัน

ภาคผนวก: ในกองทัพสหรัฐฯ (แต่ไม่ใช่ USMC) คำว่า "trooper/(troop)" อาจใช้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับหน่วยทหารม้า หน่วยสอดแนม หน่วยจู่โจมทางอากาศ หน่วยจู่โจมทางอากาศ หน่วยเรนเจอร์ และกองกำลังพิเศษ พร้อมกับการใช้เป็นครั้งคราว สำหรับทหารใด ๆ โดยเฉพาะทหารราบที่ลงจากหลังม้า คำจำกัดความเฉพาะของ "กองทหาร" คือหน่วยทหารม้าขนาดเท่ากองร้อย ซึ่งเทียบเท่ากับ "กองแบตเตอรี่" ในหน่วยปืนใหญ่ [11]

หมายเหตุตารางด้านบน

 • เจ้าหน้าที่หมายจับในการให้บริการของสหราชอาณาจักรเป็นระดับชั้นประทวนอาวุโสซึ่งเทียบไม่ได้กับเจ้าหน้าที่หมายจับระดับต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะถือหมายศาลของสมเด็จพระราชินีและมีสิทธิพิเศษบางอย่างที่คล้ายคลึงกับเจ้าหน้าที่ ใน กองทัพ บก และนาวิกโยธิน จะเรียกตามการแต่งตั้งซึ่งมีอยู่มากมาย อันดับของสหรัฐฯ จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพแบบทางเดียว (อันดับระหว่างทหารเกณฑ์และร้อยตรี) และไม่มีอะไรเทียบเท่ากับ NATO เจ้าหน้าที่หมายจับ RN ชั้น 1 รวมตำแหน่งอดีตหัวหน้าผู้บังคับการเรือเดินสมุทร ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารซึ่งแสดงถึง WO1 อาวุโสบนเรือและสถานประกอบการชายฝั่ง [12] [13]นายทหารบังคับบัญชาถูกปลดออกภายใต้โครงการปฏิรูปหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน [14] WO1 ของ Royal Navy ที่อาวุโสที่สุดคือ Warrant Officer of the Naval Service (WONS) [15]การจัดอันดับของ WO2 ใน Royal Navy ถูกลบออกในปี 2014 แต่ได้รับการคืนสถานะในปี 2021 [16] [17]หมายจับอาวุโสล่าสุด นายทหารแห่งกองทัพบกอังกฤษเป็น "จ่าสิบเอกกองทัพบก" [18]ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีการสร้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ/OR สูงสุด ได้แก่ ที่ปรึกษาอาวุโสที่ สมัครเป็นสมาชิกของคณะกรรมการหัวหน้าเจ้าหน้าที่ [19]
 • จ่าฝูงบิน RAF: แม้ว่าในทางเทคนิคจะเทียบเท่ากับจ่าสิบเอกของกองทัพบกอังกฤษ แต่สิ่งนี้ไม่เท่ากับเวลาที่ได้รับใช้หรือประสบการณ์ เนื่องจากกองทัพอากาศไม่มียศ WO2
 • RN ได้สร้างอัตราของ Warrant Officer Class 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 ก่อนหน้านี้มีอัตราของ Chief Chief Petty Officer ซึ่งมักจะอยู่ในอันดับ OR-7 แม้ว่าจะสูงกว่า CPO อื่น ๆ Charge Chief Artificer (CCPO ด้านเทคนิคที่มีคุณสมบัติสูง) สามารถได้รับสถานะ NATO OR-8 แต่ยังคงอยู่ในอันดับต่ำกว่า WO2 ในกองทัพบกและนาวิกโยธิน ในการสร้าง WO2 CCPO ทั้งหมดได้รับการอัปเกรดเป็นอัตรานี้ [20]
 • ในระบบ "OR #" ของสหรัฐฯ NCO มาจาก OR4 เป็นต้นไป ดังนั้นชื่ออันดับที่เทียบเท่าจึงไม่ตรงกันทุกประการ ในกองทัพสหรัฐฯ สิบโทถือเป็น NCO แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่
 • จ่าอังกฤษ/ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือถูกมองว่าเท่ากับ E5 และ E6 แม้ว่าสิบโทและจ่าอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทางการ OR-5 (เช่น E-5) บทบาททางทหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 การจัดระดับความสามารถและระดับสามัญของกองทัพเรือได้รวมเข้าด้วยกันและเรียกว่าการจัดระดับความสามารถ เกรดของนาวิกโยธินชั้นที่ 1 และนาวิกโยธินชั้นที่ 2 ของนาวิกโยธินรวมเข้าด้วยกัน และเกรดจูเนียร์และนาวิกโยธินจูเนียร์ถูกยกเลิก
 • การค้าทางเทคนิคและนักดนตรีเท่านั้น การเลื่อนตำแหน่งเป็นช่างเทคนิครุ่นเยาว์ยุติลงในปี 2548 และจะถูกแทนที่ด้วยช่างอากาศยานอาวุโส (ช่างเทคนิค) ในเวลาต่อมาไม่นาน
 • WO1s ที่อาวุโสที่สุด ได้แก่ จ่าสิบเอกกองทัพบก , ผู้ควบคุม (Cdr) ของRoyal Logistic Corps , Royal Artillery Sergeant Major, Royal Artillery, Academy Sergeant Major (AcSM) และGarrison Sergeant Major (GSM ) ของเขตลอนดอน
 • WO1 ของกองทัพอังกฤษประกอบด้วยRegimental Sergeant Major (RSM), Garrison Sergeant Major (GSM) และHousehold Cavalry Regimental Corporal Major (RCM) การนัดหมายเหล่านี้มีหน้าที่คล้ายกับอันดับเทียบเท่าของสหรัฐฯ ที่ระบุ แต่จะมีอันดับเท่ากันกับการนัดหมาย WO1 อื่นๆ
 • WO2 ของกองทัพอังกฤษ ได้แก่กองร้อยจ่าสิบเอก (CSM), จ่าสิบเอกกองร้อย (SSM), จ่าสิบเอกกองร้อย ทหาร ปืน ใหญ่ (BSM), กองพันทหารม้าที่ใช้ในครัวเรือน (SCM) และจ่าสิบเอก การนัดหมายเหล่านี้มีหน้าที่คล้ายกับอันดับเทียบเท่าของสหรัฐฯ ที่ระบุ แต่จะมีอันดับเท่ากันกับการนัดหมาย WO2 อื่นๆ
 • จ่าสิบเอกของกองทัพอังกฤษยังสามารถได้รับการแต่งตั้งอื่นๆ เช่นจ่ากองร้อยพลาธิการ
 • ไม่มียศจ่าหรือการแต่งตั้ง (สิบเอก จ่าสี และจ่าสิบเอก) ในกองทหารม้าในครัวเรือน มี สิบโทที่แตกต่างกันแทน เช่นสิบโทม้าหรือเสนาธิการ
 • ไม่มีสิบโทหรือสิบโทในRoyal Artilleryแต่มีตำแหน่งเทียบเท่ากันในรูปแบบของBombardier และ Lance Bombardier
 • เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 กรมทหารอากาศได้แนะนำยศสิบโทให้กับ SAC ปัจจุบันซึ่งรับบทบาทเป็นรองผู้บัญชาการหน่วย/ผู้บัญชาการทีมดับเพลิง สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีอำนาจมากขึ้นบนพื้นดินรวมถึงแถบการจ่ายเงินที่ดีขึ้น การย้ายเพื่อแนะนำยศพลโทนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากกรมทหารอากาศมีบทบาทเป็นทหารราบผู้เชี่ยวชาญ นักบินที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์จำนวนมากได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการส่วนที่สองในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพ นาวิกโยธิน และต่างประเทศ หน่วย การแนะนำยศ L/Cpl ทำให้สิ่งนี้มีฐานรากที่เป็นทางการมากขึ้น และทำให้จิตใจของทหารเกณฑ์จำนวนมากจากหน่วยอื่นๆ
 • ในBrigade of Guards ในการเลื่อนตำแหน่ง เป็นสิบโท ทหารได้รับการแต่งตั้งและเรียกว่าLance Sergeants
 • ในThe Riflesทุกตำแหน่งหรือตำแหน่งจ่าสิบเอก (จ่าสิบเอก สีจ่าสิบเอก และจ่าสิบเอก) จะสะกดโดยใช้การสะกดแบบโบราณ "จ่าสิบเอก"
 • ทางเลือกสำหรับยศส่วนตัวในกองทัพอังกฤษและนาวิกโยธินมีดังนี้:
 • ในกองทัพสหรัฐฯ จ่าสิบเอกถือเป็นผู้อาวุโสและได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากจ่าสิบเอกเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นจ่าสิบเอกที่หนึ่ง โดยทั่วไปแล้วคือ NCO อาวุโสในกองร้อย (กองร้อย, กองร้อยแบตเตอรี่) เมื่อมอบหมายใหม่ 1SG จะกลับไปใช้ MSG อันดับก่อนหน้า ใน USMC อันดับ OR-8 นั้นเทียบเท่ากัน แต่ในเส้นทางอาชีพที่แยกจากกันเช่นเดียวกับอันดับ OR-9 กล่าวคือ จ่าสิบเอก (OR-7) ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นจ่าสิบเอกหรือจ่าสิบเอก ขึ้นอยู่กับความชอบที่ระบุไว้สำหรับคำสั่ง/ บิลเล็ตที่ปรึกษาเกณฑ์อาวุโสหรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค จ่าสิบเอกได้รับการเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอกและจ่าสิบเอกเป็นจ่าสิบเอก
 • ทางเลือกอื่นสำหรับยศนาวิกโยธินในกองทัพเรือสหรัฐฯ มีดังนี้:
 • NCO ที่อาวุโสที่สุดในแต่ละหน่วยบริการจะมีตำแหน่งเฉพาะ และในหน่วยบริการของสหรัฐฯ จะมีชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันดับ/อันดับที่ไม่ซ้ำกัน

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น "โครงสร้างอันดับ" . กองทัพ.mod.uk . กองทัพอังกฤษ. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 .
 2. อรรถเป็น "กองทัพสหรัฐอันดับ" . กองทัพ. mil กองทัพสหรัฐอเมริกา. สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 .
 3. อรรถเป็น "กำหนดอาชีพของคุณ" . Royalnavy.mod.uk . ราชนาวี. สืบค้นเมื่อ24 กันยายน 2564 .
 4. อรรถเป็น ดี อี "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ยศทหารสหรัฐ " กลาโหม . gov กระทรวงกลาโหม. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565 .
 5. อรรถเป็น "เจ้าหน้าที่ RM & อันดับอื่น ๆ ตรายศ" เว็บไซต์กองทัพเรือ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 7 ตุลาคม2551 สืบค้นเมื่อ5 ตุลาคม 2551 .
 6. อรรถเป็น "อันดับ" . นาวิกโยธิน.ล้าน นาวิกโยธินสหรัฐ. สืบค้นเมื่อ13 มิถุนายน 2564 .
 7. อรรถเป็น " RAF อันดับ" raf.mod.uk/ . กองทัพอากาศ. สืบค้นเมื่อ21 กันยายน 2564 .
 8. ^ ระเบียบกองทัพ (AR) 135-100 เก็บถาวร 2004-10-18 ที่ Wayback Machine , US Department of the Army Pamphlet (DA Pam) 600-11 and US Army Field Manual (FM) 22-100 (para A-3) เก็บเมื่อ 2004-12-06 ที่ Wayback Machine
 9. ^ "แฮร์รี่และเมแกนไม่กลับมาในฐานะสมาชิกราชวงศ์ที่ทำงาน" บีบีซีนิวส์ . สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2566
 10. แฮดลีย์, เกร็ก (20 กันยายน 2564). “กองทัพอวกาศเปิดเผยเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับทหารเกณฑ์” . airforcemag.com . นิตยสารกองทัพอากาศ. สืบค้นเมื่อ21 กันยายน 2564 .
 11. ^ ที่มา: กองทัพสหรัฐฯ [ คลุมเครือ ]
 12. ^ เจ้าหน้าที่บริหารการรับประกัน
 13. ^ "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม2013 สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2556 . {{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
 14. ^ "ผู้บัญชาการทหารเรือ" (PDF) . whatdotheyknow.comv . พวกเขารู้อะไร 18 สิงหาคม 2563 . สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 . ฉันสามารถยืนยันได้ว่าจะไม่มีตำแหน่งผู้บังคับการหมายบังคับบัญชาอีกต่อไป นอกจากผู้บังคับการหมายของกองทัพเรือ ผู้บังคับการกองเรือ และเสนาบดีหมายนาวิกโยธินคนที่สอง v
 15. ^ "นายทหารชั้นผู้น้อย | ราชนาวี" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 15 ธันวาคม2556 สืบค้นเมื่อ17 กรกฎาคม 2556 .
 16. ^ "การเปลี่ยนเป็นอัตราเจ้าหน้าที่ใบสำคัญแสดงสิทธิเดี่ยว - NFF " เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 เมษายน2559 สืบค้นเมื่อ 17 มกราคม 2559 .
 17. ^ @WO1MickTurnbull (2 กุมภาพันธ์ 2021) "สวัสดีตอนบ่าย อันดับ WO2 ยังคงอยู่ในบริการสำหรับวิศวกรของ Royal Marines และ Submariner อย่างไรก็ตาม ในฐานะส่วนหนึ่งของ Royal Navy Transformation อันดับ WO2 ได้รับการแนะนำทั่วทั้งบริการแล้ว ผู้รับรายแรกได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 21 และคนอื่นๆ ได้รับการแจ้งเตือนแล้ว เลือก" (ทวีต ) – ผ่านTwitter
 18. ^ ทหาร ก.พ. 2558
 19. ^ "WO1 Glenn Haughton OBE ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสคนแรกของคณะกรรมการเสนาธิการ (SEAC) " GOV.UK . กระทรวงกลาโหม. 1 พฤศจิกายน 2561 . สืบค้นเมื่อ5 พฤศจิกายน 2561 .
 20. ^ NFF – สหพันธ์ครอบครัวทหารเรือ

ลิงค์ภายนอก