หนังสือของบารุค

From Wikipedia, the free encyclopedia

ผ้าโพกศีรษะของหนังสือบารุคโดยฟิลิป เจมส์ เดอ ลูเธอร์บูร์ค.ศ. 1816 แสดงภาพภาชนะศักดิ์สิทธิ์และเครื่องดนตรี (บารุค 1:8–9)

หนังสือของบารุคเป็นหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ deuterocanonicalซึ่งใช้ใน ประเพณี ของชาวคริสต์ ส่วนใหญ่ เช่น โบสถ์คาทอลิกและออร์โธดอกซ์ ในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ถือว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของศีลโดยพระคัมภีร์ของโปรเตสแตนต์ จัดหมวด หมู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ไบเบิล [1]หนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อตามบารุค เบน เนเรียห์ ผู้จดที่รู้จักกันดีของ เยเรมีย์ ซึ่ง กล่าวถึงในบารุค 1:1 และสันนิษฐานว่าเป็นผู้เขียนงานทั้งหมด [2]หนังสือเล่มนี้เป็นภาพสะท้อนของนักเขียนชาวยิวผู้ล่วงลับเกี่ยวกับสถานการณ์การเนรเทศชาวยิวจากบาบิโลนโดยมีการใคร่ครวญเกี่ยวกับเทววิทยาและประวัติศาสตร์ของอิสราเอลการอภิปรายเกี่ยวกับภูมิปัญญา และคำปราศรัยโดยตรงต่อชาวเยรูซาเล็มและผู้พลัดถิ่น นักวิชาการบางคนเสนอว่าเขียนขึ้นในช่วงหรือหลังช่วง Maccabees ไม่นาน [3]

หนังสือของบารุคบางครั้งเรียกว่า1 บารุค[4]เพื่อแยกความแตกต่างจาก2 บารุค , 3 บารุคและ4 บารุ

แม้ว่าต้นฉบับของบารุคที่รู้จักในยุคแรกสุดจะเป็นภาษากรีก แต่ลักษณะทางภาษาของส่วนแรกของบารุค (1:1–3:8) ได้รับการเสนอว่าบ่งชี้การแปลจากภาษากลุ่มเซมิติ[5]

แม้ว่าจะไม่มีอยู่ในฮีบรูไบเบิลแต่ก็มีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ในพระคัมภีร์ไบเบิลออร์โธดอกซ์ของเอริเทรีย/เอธิโอเปียและในฉบับภาษากรีกของTheodotion ด้วย [6]ในพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์ 80 เล่ม หนังสือของบารุคเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ไบเบิล [1] เจอ โรมไม่รวมทั้งหนังสือของบารุคและจดหมายของเยเรมีย์จากพระคัมภีร์ภูมิฐานแต่งานทั้งสองได้รับการแนะนำให้รู้จักกับละตินภูมิฐานพระคัมภีร์เป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เป็นต้นมา; และรวมอยู่ในฉบับSixto-Clementine Vulgate ในภูมิฐานนั้นจัดกลุ่มด้วยหนังสือของผู้เผยพระวจนะ เช่นผู้เผยพระวจนะที่สำคัญ( อิสยาห์เยเรมีย์คร่ำครวญเอเสเคียลดาเนียล ) และ ผู้เผย พระวจนะน้อยสิบสองคน ในVulgate , the King James Bible Apocryphaและฉบับอื่นๆ อีกมากมายจดหมายของ Jeremiahต่อท้าย Book of Baruch เป็นบทที่หก; ใน พระคัมภีร์ ฉบับเซปตัวจินต์และออร์โธดอกซ์บทที่ 6 โดยปกติจะนับเป็นหนังสือแยกต่างหาก เรียกว่าจดหมายหรือสาส์นของเยเรมีย์

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงร่างพื้นฐานของหนังสือบารุค:

 • 1:1–14 บทนำ: "และนี่คือถ้อยคำ...ซึ่งบารุค...เขียนในบาบิโลเนีย....และเมื่อพวกเขาได้ยินก็ร้องไห้ อดอาหาร และอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้า"
 • 1:15–2:10 การสารภาพบาป: "[T] พระเจ้าทรงเฝ้าดูแลเราสำหรับความชั่วร้าย และทรงนำมันมาสู่เรา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรมในพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์.... และเราไม่ได้สดับฟัง เสียงของเขา"....
 • 2:11–3:8 คำอธิษฐานขอความเมตตา: "[F]หรือคนตายซึ่งอยู่ในนรกซึ่งวิญญาณถูกพรากไปจากอุณาโลม จะไม่ถวายสง่าราศีและความยุติธรรมแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า..." (เปรียบเทียบสดุดี 6 :6/5 )
 • 3:9–4:14 บทพูดสำหรับปัญญา: "เจ้านายของบรรดาประชาชาติอยู่ที่ไหน...ที่สะสมเงินและทองไว้ซึ่งคนไว้วางใจ ... พวกเขาถูกตัดขาดและลงนรก ... "
 • 4:5–5:9 บทกวี ปลอบใจของบารุค: [7]ข้อความสำหรับผู้ที่ตกเป็นเชลย สำหรับ "เพื่อนบ้านของไซอัน" และสำหรับเยรูซาเล็ม : "คุณถูกขายให้กับคนต่างชาติ ไม่ใช่เพื่อการทำลายล้างของคุณ แต่เพราะคุณ ยั่วยุพระเจ้าให้พิโรธ.... [F] หรือบาปของลูก ๆ ของฉัน เขา [ชั่วนิรันดร์] ได้นำประชาชาติมาเหนือพวกเขาจากที่ไกล ๆ ... ผู้ซึ่งไม่เคารพคนโบราณหรือเด็กที่น่าสงสาร ... " "ปล่อยให้ ไม่มีใครมองฉัน [เยรูซาเล็ม] ซึ่งเป็นหญิงม่ายที่พลัดพรากจากคนมากมาย เพราะบาปของลูก ฉันถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว เพราะพวกเขาหันเหจากธรรมบัญญัติของพระเจ้า" “เยรูซาเล็มเอ๋ย จงมองไปทางทิศตะวันออก และดูความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้า” [8]
 • บทที่ 6: ดูจดหมายของเยเรมีย์

หลักฐานการใช้ในระยะแรก

ไม่พบการอ้างอิงถึงหนังสือของบารุคใน วรรณกรรม ของแรบบินิกและไม่มีการอ้างถึงข้อความในหนังสือเล่มนี้ [5] [9] มีการขุดพบ ชิ้นส่วนของจดหมายของเยเรมีย์ในภาษากรีกท่ามกลางม้วนหนังสือเดดซีแต่ไม่มีชิ้นส่วนใดที่เหมือนกันในหนังสือของบารุค [10]ไม่มีการอ้างอิง การอ้างอิง หรือพาดพิงถึงหนังสือของบารุคในพันธสัญญาใหม่[5] [11]แม้ว่าอดัมส์จะเสนอความคล้ายคลึงกันโดยทั่วไประหว่างหัวข้อในส่วนหลังของหนังสือกับบางส่วนในพอลลีน Epistlesโดยเฉพาะกาลาเทียและ1 โครินธ์ [12]หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับข้อความในหนังสือของ Baruch คือการอ้างอิงในงานของFathers Christian Church Fathers ; การอ้างอิงที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในLegatio pro Christianis: 9ของAthenagoras แห่งเอเธนส์ลงวันที่ 177 [5]การใช้หนังสือของ Baruch อย่างกว้างขวางที่สุดในวรรณกรรมเกี่ยวกับความรักคือในAdversus Haereses : 5.35.1 (c. 180) ของอิเรเนียสแห่งลียง ; ซึ่งใช้อย่างกว้างขวางในบารุค 4:36 ถึง 5:9 [12]ทั้ง Athenagorus และ Irenaeus อ้างถึงการอ่านเหล่านี้ว่ามาจากหนังสือของ Jeremiah. อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมา บิดาชาวกรีกมีแนวโน้มที่จะอ้างอิงการอ่านจาก 'หนังสือของบารุค' มากขึ้น แม้ว่าบิดาชาวละตินจะคงแนวปฏิบัติเดิมในการอ้างถึงข้อความเหล่านี้จากเยเรมีย์ และที่พวกเขาอ้างถึง 'หนังสือ' ของบารุค' ให้เข้าใจว่าหมายถึงงานสันทราย, 2 บาลุค . [13]

ต้นฉบับ

ทั้งหนังสือของบารุคและจดหมายของเยเรมีย์เป็นหนังสือที่แยกจากกันใน คัมภีร์ไบเบิลภาษากรีก ชุดใหญ่ , Codex Vaticanus (ศตวรรษที่ 4) และCodex Alexandrinus (ศตวรรษที่ 5) ซึ่งพบในลำดับ Jeremiah, Baruch, Lamentations, Letter of Jeremiah . [14]ในCodex Sinaiticus (ศตวรรษที่ 4) คร่ำครวญดังต่อไปนี้โดยตรงหลังจากไม่พบ Jeremiah และ Baruch; แต่ช่องว่างหลังจากการคร่ำครวญขัดขวางการประเมินที่ชัดเจนว่าบารุคอาจรวมอยู่ในที่อื่นในต้นฉบับนี้หรือไม่ ไม่มีพระคัมภีร์ภาษาละติน pandect ยุคแรกทั้งสองที่ยังหลงเหลืออยู่ ( Codex Amiatinus (ศตวรรษที่ 7) และLeon palimpsest(ศตวรรษที่ 7) รวมถึงหนังสือของบารุคหรือจดหมายของเยเรมีย์; [13]พยานภาษาละตินที่เก่าแก่ที่สุดในข้อความคือCodex Cavensis (ศตวรรษที่ 9) และTheodullian Bibles (ศตวรรษที่ 9) บารุคยังเป็นสักขีพยานในต้นฉบับภาษาคอปติก (Bohairic และ Sahidic) และภาษาซีเรีย แต่ไม่พบในพจนานุกรมภาษาคอปติกหรือภาษาซีเรีย [15]

หนังสือของบารุคและหนังสือของเยเรมีย์

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในหมู่นักทำนายคริสเตียนยุคแรกว่าการอ่านใดควรอ้างอิงจาก 'บารุค' หรือ 'เยเรมีย์' โดยทั่วไปถือว่าเกี่ยวข้องกับข้อความที่แตกต่างกันมากในหนังสือของเยเรมีย์ซึ่งพบตามลำดับในต้นฉบับภาษากรีกและ พระคัมภีร์ภาษาฮีบรู [5]เวอร์ชันของเยเรมีย์ในตำราภาษากรีกSeptuagint (Vaticanus, Alexandrinus) สั้นกว่าในข้อความ Hebrew Masoretic เจ็ดเท่าหรือละตินภูมิฐาน; และลำดับของบทก็แตกต่างกันมาก โดยตอนกลางของหนังสือในฉบับเซปตัวจินต์ (คำทำนายต่อต้านประชาชาติ) จะอยู่ท้ายเล่มในข้อความ Masoretic และภูมิฐาน เนื่องจากมีการพบเศษชิ้นส่วนภาษาฮีบรูในม้วนหนังสือเดดซีที่สอดคล้องกับคำสั่งของทั้งฉบับเซปตัวจินต์และฉบับมาโซเรติก จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าทั้งสองฉบับมาจากประเพณีภาษาฮีบรูที่แตกต่างกันสองแบบ และรูปแบบฉบับเซปตัวจินต์ของข้อความน่าจะเก่ากว่า [5] เบเนดิกตินนักวิชาการปิแอร์-มอริส โบแกร์ตเสนอว่า หากผนวกหนังสือบารุคเข้ากับเยเรมีย์ฉบับเซปตัวจินต์ ความต่อเนื่องที่สมเหตุสมผลของการเล่าเรื่องเซปตัวจินต์ (บทที่ 51: 31-35 ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ ซึ่งสอดคล้องกับบทที่ 45 ที่ถูกตัดทอน ในข้อความมาโซเรติก) [13]ข้อสรุปที่คล้ายกันนี้เสนอโดยเอ็มมานูเอล ทอฟผู้ซึ่งบันทึกลักษณะของการแก้ไขซ้ำที่สอดคล้องกันของข้อความฉบับเซปตัวจินต์ของเยเรมีย์ตั้งแต่บทที่ 29 เป็นต้นไป (แก้ไขการอ่านตามภาษาฮีบรู) ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ส่งต่อไปยังข้อความภาษากรีกของ บารุค 1:1 ถึง 3:8 บอกเป็นนัยว่าครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อตัวเป็นข้อความต่อเนื่องกัน [16]ดังนั้น Bogaert จึงเสนอว่าการรวบรวมส่วนต่างๆ จากปลาย Septuagint Jeremiah ลงในหนังสือ 'Baruch' ที่แตกต่างกันเป็นนวัตกรรมของการปฏิบัติในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนในคริสตจักรกรีกตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 เป็นต้นไป; แต่ฉบับของเยเรมีย์ในคัมภีร์ไบเบิลภาษาละตินเก่ามีแนวทางปฏิบัตินี้มาก่อน และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้กำหนดให้หนังสือของบารุคเป็นงานพระคัมภีร์ที่แตกต่าง แต่รวมข้อความไว้ในหนังสือของเยเรมีย์ [13]ข้อความของเยเรมีย์ภาษาละตินเก่าไม่มีที่ไหนรอดในรูปแบบที่เพียงพอสำหรับการคาดเดานี้ที่จะได้รับการยืนยัน แต่ Bogaert เสนอว่าลักษณะเฉพาะของมันอาจได้รับการยอมรับในข้อความของ Baruch ในพระคัมภีร์ Theodullian Vulgate ยุคแรก ๆ โดยสังเกตว่าบารุคในต้นฉบับเหล่านี้มีความต่อเนื่องกับเยเรมีย์ และตอนท้ายของบทที่ 5:9 ถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนในรูปแบบภาษาละตินเก่า โดยระบุว่า "Hieremiae Prophetae ที่ชัดเจน" [13]

ผู้แต่งและวันที่

บารุค 1:1–14 เล่าเรื่องเหตุการณ์หนึ่งเมื่อบารุค เบน เนริยาห์อ่านหนังสือ 'คำเหล่านี้' ต่อหน้าชาวอิสราเอลในบาบิโลน แล้วส่งหนังสือเล่มนั้น (พร้อมกับเงินที่รวบรวมได้) ไปอ่านในกรุงเยรูซาเล็ม ในที่ซึ่งถือว่าหนังสือของบารุคเป็นงานพระคัมภีร์ที่เด่นชัด โดยทั่วไปมักระบุว่าเป็นหนังสือที่บารุคอ่าน และด้วยเหตุนี้บารุคเองจึงได้รับเครดิตตามธรรมเนียมในฐานะผู้ประพันธ์ผลงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รูปแบบของวากยสัมพันธ์ของบารุคบทที่ 1 นั้นค่อนข้างจะเป็นนัยว่า 'คำเหล่านี้' สอดคล้องกับข้อความก่อนหน้า - ซึ่งอาจถูกระบุด้วยเพลงคร่ำครวญหรือหนังสือเยเรมีย์; ซึ่งในกรณีนี้อาจมีการเปรียบเทียบกับคำบอกกล่าวที่สอดคล้องกันของบารุคที่เขียนอ่านคำพยากรณ์ของเยเรมีย์ ซึ่งบันทึกไว้ในเยเรมีย์บทที่ 36 [13]การพิจารณาเหล่านี้สนับสนุนประเพณีทางเลือก (เช่นในออกัสติน ) ซึ่งงานทั้งสี่ (หนังสือของเยเรมีย์, บารุค, คร่ำครวญ, จดหมายของเยเรมีย์) ให้เครดิตเยเรมีย์ในฐานะผู้เขียน

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการที่มีวิจารณญาณคือพร้อมใจกันปฏิเสธบารุคหรือเยเรมีย์ในฐานะผู้แต่งหนังสือบารุค หรือออกเดทกับผลงานในช่วงเวลาที่มีบริบทอ้างอิง; การเนรเทศชาวบาบิโลน . แต่พวกเขาได้เห็นความคล้ายคลึงกันทางใจความและภาษาศาสตร์ที่ชัดเจนกับผลงานในยุคต่อมา หนังสือของดาเนียลและหนังสือของ Sirach นักวิชาการหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการฟื้นฟูการนมัสการในพระวิหารเยรูซาเล็มหลังจากมลพิษโดยAntiochus Epiphanesอาจให้บริบททางประวัติศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งการเล่าเรื่องของ Baruch อาจได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยเหตุนี้จึงมีการเสนอวันที่ในช่วง 200 ก่อนคริสตศักราช-100 ก่อนคริสตศักราช [5]

ภาษา

Baruch เวอร์ชันภาษาละติน ซีเรียค คอปติก อาร์เมเนีย อาหรับ โบแฮร์ริก และเอธิโอปิกล้วนแปลโดยตรงจากภาษากรีก [5]ข้อความที่ยังคงอยู่ใน Vaticanus และ Alexandrinus และมีความสอดคล้องกันอย่างมาก [17]เจอโรม (ศตวรรษที่ 5) กล่าวว่าไม่มีข้อความภาษาฮีบรูอยู่[18]และ Origen (ศตวรรษที่ 3) ดูเหมือนจะไม่มีข้อความภาษาฮีบรูในการเตรียมข้อความของบารุคในพันธสัญญาเดิมของเฮกซาพลา อย่างไรก็ตาม มีการอ่านจำนวนหนึ่งในส่วนก่อนหน้าของบารุค (1:1 ถึง 3:8) ซึ่งการอ่านที่ผิดปกติในภาษากรีกดูเหมือนจะบ่งบอกถึงการแปลที่ผิดของแหล่งข้อมูลภาษาฮีบรูหรือภาษาอราเมอิก ดังที่บทที่ 3:4 ซึ่ง 'จงฟังคำอธิษฐานของคนตายในอิสราเอล' ( מֵתֵייִשְׂרָאֵל) สันนิษฐานว่าเป็นการแปลผิดของ 'จงฟังคำอธิษฐานของชายชาวอิสราเอล' [5] ( מְתֵי יִשְׂרָאֵל, จากคำพหูพจน์ מְתִים 'ผู้ชาย' เช่นเดียวกับสำนวนในพระคัมภีร์ไบเบิลเช่น מְתֵי אָה ֳלִי 'ชาวเต็นท์ของฉัน' [19] מ ְ ת ֵ י ש ָ ׁ ו ְ א 'ผู้ชายไร้สาระ' [20]หรือ מ ְ ת ֵ י מ ִ ס ְ פ ָ ּ ר ' ผู้ชาย [จำนวน] น้อย' [21] ). ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 นักวิชาการด้านวิพากษ์ได้ถือว่าต้นฉบับภาษาเซมิติกสำหรับส่วนก่อนหน้านี้ของหนังสือ และงานศึกษาจำนวนหนึ่ง เช่น งานของทอฟ[22] [23]ได้พยายามที่จะเปลี่ยนจากแหล่งภาษากรีกไปเป็นแหล่งข้อมูลฮีบรูที่น่าเชื่อถือ ข้อความ. ในขณะที่ในรุ่นมาตรฐานที่แก้ไข(1957) ของพระคัมภีร์ ข้อความภาษาอังกฤษของบารุคตามหลังภาษากรีกอย่างต่อเนื่องในการอ่านเหล่านี้ ในฉบับมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ (1989) การอ่านค่าเหล่านี้ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับการจำลองแบบเชิงคาดเดาของต้นฉบับภาษาฮีบรูที่คาดคะเน

อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดของบารุค เช่น การศึกษาของอดัมส์และโบแกร์ต ยึดข้อความภาษากรีกเป็นต้นฉบับ [24] [13]อดัมส์ยืนยันว่าข้อความส่วนใหญ่ของบารุคขึ้นอยู่กับหนังสืออื่น ๆ ของพระคัมภีร์; และแน่นอนว่า Tov มีลักษณะเฉพาะว่าเป็น "ภาพโมเสกของข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนแรกเหล่านี้ [23]ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจากข้อความภาษาฮีบรูตามตัวอักษรอาจพบทางตรงไปยังเวอร์ชันภาษากรีกที่อ้างอิงได้โดยตรง โดยไม่ต้องเข้าใจว่าเป็นขั้นกลางของชาวเซมิติก ยิ่งกว่านั้น อดัมส์ใช้ประเด็นเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานที่อยู่เบื้องหลังการย้อนกลับเชิงคาดเดาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อความภาษาฮีบรูที่ควรจะเป็น ว่าผู้เขียนบารุคเข้าใจหลักการแปลตามตัวอักษร และปรารถนาที่จะปฏิบัติตามหลักการนั้น และยังทำไม่สำเร็จอย่างน่าเสียดาย [25]

ความมีหลักการ

ในกรีกตะวันออกAthanasius (ค.ศ. 367), [26] ซีริลแห่งเยรูซาเล็ม ( ประมาณ ค.ศ.  350 ), [27]และEpiphanius of Salamis ( ประมาณ ค.ศ.  385 ) [28]ระบุว่าหนังสือของบารุคเป็นที่ยอมรับ Athanasius กล่าวว่า "เยเรมีย์กับบารุค คร่ำครวญ และสาส์น"; พ่อคนอื่น ๆ เสนอสูตรที่คล้ายกัน

ในภาษาลาติน West Pope Innocent I (405 AD) ระบุผู้เผยพระวจนะสิบหกคน (หลักสี่คน บวกรองลงมาอีก 12 คน) ตามแบบบัญญัติ แต่ไม่ได้กล่าวถึงบารุคเป็นพิเศษว่าเกี่ยวข้องกับเยเรมีย์ [29]เช่นเดียวกับกรณีของศีลของเถรสมาคมแห่งฮิปโป (ใน 393), [30]ตามด้วยสภาคาร์เธจ (397)และสภาคาร์เธจ (419 ) [31]รายชื่อศีลทั้งหมดเหล่านี้รวมถึงหนังสือพันธสัญญาเดิมเล่มอื่น ๆ ซึ่งต่อมาจะจัดประเภทเป็น ต่อมาออกัสตินแห่งฮิปโป ( ประมาณ ค.ศ.  397 ) จะยืนยันในหนังสือเรื่องหลักคำสอนของคริสเตียน(เล่ม II, บทที่ 8) ความเป็นที่ยอมรับของหนังสือของเยเรมีย์โดยไม่มีการอ้างอิงถึงบารุค; แต่ในงานของเขาThe City of God 18:33 เขากล่าวถึงข้อความของ Baruch 3:36–38 โดยสังเกตว่ามีการอ้างถึง Baruch และ Jeremiah ที่หลากหลาย; ความชอบของเขาเป็นอย่างหลัง [32]ในคำสั่งของสภาฟลอเรนซ์ (1442) [33]และสภาเทรนต์ (1546), [34] "Jeremias with Baruch" ระบุว่าเป็นที่ยอมรับ; แต่ไม่ได้ระบุจดหมายของเยเรมีย์ ถูกรวมเป็นบทที่หกของบารุคในพระคัมภีร์ภูมิฐานยุคกลางตอนปลาย

Decretum Gelasianumซึ่งเป็นงานที่เขียนโดยนักวิชาการชาวละตินนิรนามระหว่างปี ค.ศ. 519 ถึง 553 มีรายชื่อหนังสือพระคัมภีร์ที่นำเสนอว่าได้รับการประกาศให้เป็นมาตรฐานโดยสภาแห่งโรม (ค.ศ. 382) รายการนี้ยืนยันถึงความเป็นคริสเตียนของเยเรมีย์อีกครั้งโดยไม่มีการอ้างอิงถึงบารุค [35]กฤษฎีกาเถรสมาคมในยุคแรก ๆ ที่อาจกล่าวถึงบารุคคือ The Synod of Laodicea (c. 364); โดยที่รายชื่อหนังสือตามบัญญัติถูกผนวกเข้ากับศีล 59 อย่างหลากหลาย ซึ่งในนั้นเยเรมีย์และบารุค การคร่ำครวญ และสาส์นถูกระบุว่าเป็นบัญญัติ แม้ว่ารายการศีลนี้จะไม่รวมถึงผลงานจากดิวเทอโรบัญญัติอื่นๆ [36]รายชื่อนี้มีอยู่ในบทสรุปของพระราชกฤษฎีกาของเลาดีเซียที่เผยแพร่ในคริสตจักรเอธิโอปิก และในบทสรุปภาษากรีกทั้งหมดในภายหลัง แต่ไม่มีอยู่ในบทสรุปคู่ของเลาดีเซียที่เผยแพร่ในคริสตจักรละติน, คอปติกและซีเรีย; เช่นเดียวกับจากบทสรุปภาษากรีกก่อนหน้านี้

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการไม่กล่าวถึงบารุคอย่างเฉพาะเจาะจงในรายการบัญญัติที่เผยแพร่ทางตะวันตกไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการยืนยันว่าหนังสือของบารุคไม่เป็นที่ยอมรับ แม้ว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีสันทรายบารุคปลอม( 2 Baruch , 3 Baruch , 4 Baruch ) ซึ่งมักจัดอยู่ในกลุ่มภาษาละตินว่าไม่มีหลักฐาน นักเขียนคริสเตียนคนแรกที่ปฏิเสธหนังสือบารุคใน พระคัมภีร์ไบเบิลทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นงานแยกต่างหากหรือเป็นส่วนหนึ่งของเยเรมีย์) คือเจอโรม [5]ต่อจากนั้น เนื่องจากข้อความภูมิฐานของเยเรมีย์ซึ่งต่อจากเจอโรม บัดนี้ขาดทั้งบารุคและจดหมายของเยเรมีย์ บิดาชาวละตินเหล่านั้นที่ชื่นชอบภูมิฐาน - เกรกอรี่มหาราช อิซิดอร์แห่งเซบียาและเบ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้อ้างอิงข้อความจากทั้งสองอย่างนี้ หนังสือเป็นคัมภีร์ และดูเหมือนจะไม่ถือว่าเป็นที่ยอมรับ [13]Bogaert บันทึกคำนำของข้อความภูมิฐานของ Jeremiah ซึ่งน่าจะสืบมาจากศตวรรษที่ 5 ซึ่งมีการกล่าวถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของข้อความภูมิฐานและภาษาละตินเก่า ในคำนำนี้มีการยืนยันว่าเนื้อหาของทั้งภาษาละตินเก่า Jeremiah (จาก Septuagint) และ Jeremiah ภูมิฐาน (จากภาษาฮีบรู) มีอำนาจในการเผยแพร่ศาสนาและควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นที่ยอมรับภายในบริบทของตนเอง แต่ควรประณามเยเรมีย์ที่มีองค์ประกอบของทั้งสองอย่าง [13]

การใช้พิธีกรรม

ภาคตะวันตก

การใช้ภาษาคาทอลิก

ในคริสตจักรคาทอลิกบารุค 3:9–38 ถูกใช้ในพิธีสวดวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงPassiontideในพจนานุกรม แบบดั้งเดิม ของการอ่านพระคัมภีร์ในพิธีมิสซา การเลือกที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นระหว่างพิธีสวดที่แก้ไขแล้วสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ [37]

บารุค 1:14 – 2:5; 3:1–8 เป็นบทอ่านประกอบ พิธีกรรม ภายในฉบับย่อ ของนิกายโรมันคาทอลิกฉบับแก้ไข[38]สำหรับสัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดาสำนักงานการอ่านวันศุกร์ หัวข้อคือการอธิษฐานและการสารภาพบาปของผู้คนที่สำนึกผิด :

ความยุติธรรมอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ของเรา ; และทุกวันนี้เราชาว ยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มรู้สึกละอายใจ ที่เรากับกษัตริย์และผู้ปกครอง ปุโรหิตและ ผู้เผยพระวจนะ และบรรพบุรุษของเรา ได้ทำบาปในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์ ... และพระเจ้าทรงปฏิบัติตามคำเตือนที่เขากล่าวกับเรา.... ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ... ขอทรงฟัง... และทรงเมตตาต่อเราผู้ทำบาปต่อท่าน... (บารุค 1:15–18; 2:1; 3:1–2)

ภาพสะท้อน ของนักบุญออกัสตินซึ่งจับคู่กับบทอ่านนี้ ในโอกาสนี้พูดถึงการอธิษฐาน : "[S] เนื่องจากสิ่งนี้ [ที่เราอธิษฐานขอ] คือความสงบสุขที่อยู่เหนือความเข้าใจทั้งหมด แม้ว่าเราจะขอด้วยการอธิษฐานเราก็ไม่ รู้จักอธิษฐานในสิ่งที่ถูกต้อง..."; จากนั้นเขาอธิบายว่าพระ วิญญาณบริสุทธิ์วิงวอนเพื่อวิสุทธิชน หมายความว่าอย่างไร

บารุค 3:9–15, 24–4:4 เป็นบทอ่านประกอบพิธีกรรมสำหรับวันเสาร์ในสัปดาห์เดียวกัน หัวข้อคือความรอดของอิสราเอลตั้งอยู่บนสติปัญญา : "จงเรียนรู้ว่าความรอบคอบอยู่ที่ไหน ... เพื่อคุณจะได้รู้ว่าวันเวลายาวนานและชีวิตอยู่ที่ไหน แสงที่ตาสว่าง และสันติสุขอยู่ที่ไหน ใครได้พบสถานที่นั้น ของปัญญาใครเข้าไปในคลังของเธอ ... เธอคือหนังสือแห่งข้อบังคับของพระเจ้า ... ทุกคนที่ยึดติดกับเธอจะมีชีวิต... โอยาโคบ จงหันกลับและรับเธอ: ... อย่าให้ ความรุ่งโรจน์ของคุณต่อผู้อื่น สิทธิพิเศษของคุณต่อเผ่าพันธุ์ต่างดาว" ในวันเดียวกันนี้ มีบทอ่านจากนักบุญเปโตร คริโซโลกุสซึ่ง เสียชีวิตในปี ค.ศ. 450ซึ่งกล่าวถึงเปาโลอัครสาวกว่า [40]

การใช้ภาษาอังกฤษ

บารุคมีรายชื่ออยู่ในข้อที่ 6ของ39 Articlesของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ [41]ในDaily Office Lectionary for Christmas Eveอ่าน Baruch 4:21–29; ใน วัน คริสต์มาสบารุค 4:30–5:9; ทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นคำพยากรณ์ของพระเมสสิยานิกในประเพณีของชาวอังกฤษ [42]

ในหนังสือคำอธิษฐานทั่วไปของอเมริกาปี 1928 พจนานุกรมสำนักงานรายวันมีหนังสือของบารุคสำหรับบทเรียนแรกในหลายโอกาส: บารุค 4:21–30 ในวันอาทิตย์ที่สองหลังอีสเตอร์ บารุค 3:14–15, 29–37 สำหรับวันอาทิตย์ที่ 21 หลังตรีเอกานุภาพ; และบารุค 5 สำหรับวันอาทิตย์ที่ 22 หลังตรีเอกานุภาพ [43]ใน American Book of Common Prayer (1979) Baruch 5:1-9 เป็นการอ่านพันธสัญญาเดิมสำหรับ Advent II (ปี C); และในสำนักงานประจำวัน (ปี 2) บารุค 4:21-29 กำหนดไว้สำหรับการจุติ 4 และบารุค 4:36-5:9 สำหรับวันที่ 24 ธันวาคม [หนังสือสวดมนต์และเพลงสวด ประกอบด้วยหนังสือคำอธิษฐานทั่วไปและเพลงสวด 1982, ตามการใช้ของ The Episcopal Church, The Church Hymnal Corporation New York, 1986]

ภาคตะวันออก

ในนิกายอีสเติร์นออร์ทอดอกซ์และนิกายอีส เติร์นออร์ทอดอกซ์ ซึ่งปฏิบัติตามพิธีกรรมไบแซนไทน์การเลือกจากบารุค (ซึ่งถือเป็นส่วนขยายของหนังสือเยเรมีย์ และประกาศในงานบริการว่า "เยเรมีย์") ถูกอ่านว่าเป็นหนึ่งในแปดParoemia ( การอ่านในพันธสัญญาเดิม ) ระหว่างพิธีสวดVesperal Divine Liturgyในวันคริสต์มาสอี

ใช้โดยนักศาสนศาสตร์ บิดาของคริสตจักร สภาวาติกันที่สอง

ในSumma Theologiae III 4 4 นายแพทย์แห่งศาสนจักร Thomas Aquinasอ้างถึง Baruch 3:37 (3:38 ใน Vulgate) เพื่อยืนยันว่า " พระบุตรของพระเจ้าสมมติธรรมชาติของมนุษย์เพื่อแสดงพระองค์เองต่อสายตามนุษย์ ตาม Baruch 3: 38: หลังจากนั้นพระองค์ทรงถูกพบเห็นบนโลกและทรงสนทนากับมนุษย์ข้อความนี้แปลได้ถูกต้องกว่าเมื่อภายหลังพระองค์ทรงปรากฏบนโลกและอาศัยอยู่กับมวลมนุษยชาติเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายเรื่อง "โหมดของการรวมกันในส่วนของธรรมชาติมนุษย์" III 4เขาอ้างอิงข้อความเดียวกันของ Baruch ในIII 40 1เพื่อช่วยตอบ "ว่าพระคริสต์ควรจะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์หรือดำเนินชีวิตอย่างสันโดษ" III 40. ด้วยการเปลี่ยนเพศของคำสรรพนาม การอ่านนี้ซึ่งกล่าวถึงภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ อย่างถูกต้อง จึงถูกตีความใหม่อย่างกว้างขวางในวาทกรรมของคริสเตียนว่าเป็นคำทำนายถึงการกลับชาติมาเกิดของพระเยซูคริสต์

โบสถ์เซนต์ คลีเมนต์แห่งอเล็กซานเดรีย , [44]ง. ค.ศ. 217 อ้างบารุค3:16–19โดยอ้างถึงข้อความดังนี้: "พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กล่าวถึงผู้ที่รักตัวเองและผู้โอ้อวด " (ดูตัวอย่าง "Paean for Wisdom" infra ) (Jurgens §410a)

นักบุญฮิลลารีแห่งปัวตีเย [ 45]ง. ค.ศ. 368 ซึ่งเป็นบิดาของศาสนจักรอ้างข้อความเดียวกันกับนักบุญโธมัสเหนือกว่า ( 3:36–38 ) โดยอ้างถึง " เยเรมีย์ " ซึ่งเจอร์เก้นกล่าวว่า: "บารุคเป็นเลขานุการของเยเรมีย์ และถูกอ้างถึงโดยบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ชื่อของเยเรมีย์" (§864n) นักบุญฮิลารีกล่าวว่า: "นอกจากโมเสสและอิสยาห์แล้ว จงฟังเป็นครั้งที่สาม และจงฟังเยเรมีย์ผู้สอนในสิ่งเดียวกัน เมื่อพระองค์ตรัสว่า:..." (Jurgens §864)

บารุค 3:38(37) ถูกอ้างถึงในธรรมนูญดันทุรังว่าด้วยการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ของสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง [46]

ใช้ในคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกในปัจจุบัน

บารุค 6 ถูกอ้างถึงใน คำ สอนของคริสตจักรคาทอลิก[47]ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงตนต่อต้านการบูชารูปเคารพ ในช่วงพลัดถิ่นชาวยิวคร่ำครวญถึงการเลิกบูชารูปเคารพ และการกลับใจของพวกเขาถูกบันทึกไว้ในหนังสือของบารุค

ในวัฒนธรรมสมัยนิยม

The Book of Baruch by the Gnostic Justinเป็นลำดับของบทกวี 270 บทโดยกวีชาวอังกฤษGeoffrey Hillซึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดในปี 2019 [48]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น Apocrypha-KJV-รีดเดอร์ สำนักพิมพ์เฮนดริกสัน 2552. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59856-464-8.
 2. ^ ซีพี เยเรมีย์ 36:9–10และบารุค 1: 1–5
 3. ^ เรจินัลด์ ซี. ฟุลเลอร์ , ed. (2518) [2496]. อรรถกถาคาทอลิกฉบับใหม่เกี่ยวกับพระไตรปิฎก โทมัส เนลสัน.,§504h. นอกจากนี้ "บาบิโลนตอนปลาย"; "ดูเหมือนพาดพิงถึงใน2 Mac 2:1–3 " ในThe Jerusalem Bible , 1966, p. 1128.
 4. Bible Society, Baruch , Bible Book Club, เข้าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2019
 5. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน j จอห์นบาร์ตัน; จอห์น มัดดิมาน (25 มกราคม 2550) คำอธิบายพระคัมภีร์อ็อกซ์ฟอร์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 699. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-927718-6.
 6. "Baruch" โดย PP Saydon, แก้ไขโดย T. Hanlon, ใน A New Catholic Commentary on Holy Scripture , ed. Reginald C. Fuller , Thomas Nelson, Inc. สำนักพิมพ์, 1953, 1975, §504j. แหล่งข่าวเดียวกันระบุว่า "[t]นี่คือหลักฐานเช่นกันว่าบารุคถูกอ่านในธรรมศาลาของชาวยิวในบางเทศกาลในช่วงศตวรรษต้นๆ ของคริสต์ศักราช (Thackeray, 107-11)" เช่น Henry St. John Thackeray, The Septuagintและ การนมัสการของชาวยิว 2466
 7. ^ New American Bible (ฉบับปรับปรุง)หัวข้อย่อยที่ Baruch 4:5
 8. ^ ใบเสนอราคามาจากฉบับมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่
 9. อดัมส์, ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 18.
 10. อดัมส์, ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 19.
 11. อดัมส์, ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 16.
 12. อรรถa b อดัมส์ ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 17.
 13. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน Bogaert ปิแอร์-มอริซ (2548) "หนังสือของบารุคในต้นฉบับพระคัมภีร์ภาษาละติน การหายไปและการกลับคืนสู่สภาพเดิม" บทวิจารณ์เบเนดิกติ115 (2): 286–342. ดอย : 10.1484/J.RB.5.100598 .
 14. อดัมส์, ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 1.
 15. อดัมส์, ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 3.
 16. ทอฟ, เอ็มมานูเอล (1976). งานแปลฉบับเซปตัวจินต์ของเยเรมีย์และบารุค: การอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขเยเรมีย์ 29–52 และบารุค 1:1–3:8 ในช่วงแรก นักวิชาการกด.
 17. อดัมส์, ฌอน. เอ. (2557). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 12.
 18. อดัมส์, ฌอน. เอ. (2557). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 2.
 19. ^ โยบ 31:31
 20. ^ โยบ 11:11หรือสดุดี 26:4
 21. ^ ปฐมกาล 34:30หรือเฉลยธรรมบัญญัติ 4:27
 22. อดัมส์, ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 2.
 23. อรรถเป็น ทอฟ เอ็มมานูเอล (2518) หนังสือของ Baruch เรียกอีกอย่างว่า I Baruch (กรีกและฮีบรู ) นักวิชาการกด.
 24. อดัมส์, ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 4.
 25. อดัมส์, ฌอน เอ. (2014). บารุคและสาส์นของเยเรมีย์ สดใส หน้า 8.
 26. อเล็กซานเดรีย อาธานาซีอุส. บิดาของคริสตจักร: จดหมาย 39 (อาธานาซีอุส) . จุติใหม่. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2559 .
 27. แห่งเยรูซาเล็ม, ซีริล. คำสอนคำสอน 4 บทที่ 35 . จุติใหม่. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 .
 28. ^ วิลเลียมส์ แปลโดยแฟรงก์ (1987) Panarion of Epiphanius of Salamis 8:6:1-3 (2. ความประทับใจ เอ็ด) ไลเดน: อีเจ บริลล์ ไอเอสบีเอ็น 9004079262. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 6 กันยายน2558 สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2559 .
 29. เวสต์คอตต์, บรู๊ค ฟอสส์ (2548). การสำรวจทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศีลของพันธสัญญาใหม่ หน้า 570 (ฉบับที่ 6) ยูจีน ออริกอน: Wipf & Stock ไอเอสบีเอ็น 1597522392.
 30. ^ "Canon XXIV. (กรีก xxvii.)" , The Canons of the 217 Blessed Fathers ที่มารวมตัวกันที่ Carthage , Christian Classics Ethereal Library
 31. ^ สภาคาร์เทจ (ค.ศ. 419) ศีล 24
 32. ^ ของฮิปโป ออกัสติน ในหนังสือหลักคำสอนของคริสเตียน II บทที่ 8:2 . จุติใหม่. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 .
 33. สภาเอกคิวเมนิคอลแห่งฟลอเรนซ์และสภาแห่งบาเซิล เซสชัน 11—4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1442 อื่นสืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2559 .
 34. ^ ช่วงที่ 4 เฉลิมฉลองในวันที่แปดของเดือนเมษายน ค.ศ. 1546 ภายใต้พระสันตปาปาปอลที่ 3
 35. ^ กฤษฎีกาเจลาเซียน
 36. ^ แห่งเมืองเลาดีเซีย สังฆสภา สังฆสภาเลาดีเซีย ศีล 60 จุติใหม่. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 .
 37. ^ ปฏิทินคาทอลิก เก็บถาวร 7 มกราคม 2016 ที่หน้าเว็บ Wayback Machine
 38. Laudis canticum -ข้อความภาษาละติน - Paul VI , 1 พฤศจิกายน 1970
 39. Crossroads Initiative, Adam and Christ – Peter Chrysologusเข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2019
 40. ^ 1 โครินธ์ 15:49
 41. ^ "สามสิบเก้าข้อ" . แองกลิกันออนไลน์ 15 เมษายน 2550. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 23 พฤษภาคม2550 สืบค้นเมื่อ25 สิงหาคม 2557 .
 42. ^ "Lectionary สำหรับนิกายแองกลิกันที่" . Bcponline.org. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 15 ตุลาคม2551 สืบค้นเมื่อ25 สิงหาคม 2557 .
 43. ^ "เพลงสดุดีและบทเรียนสำหรับปีคริสตชน หนังสือคำอธิษฐานทั่วไป พ.ศ. 2471 หน้า xxii–xxxviii" ( PDF) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 2495 . สืบค้นเมื่อ12 เมษายน 2561 .
 44. ^ [1] สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ที่ Wayback Machine
 45. ^ [2] สืบค้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2547 ที่ Wayback Machine
 46. ^ "หลักธรรมบัญญัติว่าด้วยการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ – Dei verbum " . วาติกัน.va. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 31 พฤษภาคม2014 สืบค้นเมื่อ25 สิงหาคม 2557 .
 47. ^ "§2112" . วาติกัน.va . สืบค้นเมื่อ25 สิงหาคม 2557 .
 48. ^ "หนังสือของบารุคโดยผู้รอบรู้จัสติน" . global.oup.com . สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 .

ลิงค์ภายนอก

ดิวเทอโรแคนนอน


นำหน้าด้วย R. หนังสือคาทอลิก
ของพระคัมภีร์
Baruchรวมถึงจดหมายของเยเรมีย์
ประสบความสำเร็จโดย
หนังสือพระคัมภีร์ออร์โธดอกซ์ตะวันออก
ประสบความสำเร็จโดย