การผูกมัดของอิสอัค

โมเสก "การเสียสละของอิสอัค" – มหาวิหาร San Vitale (ค.ศ. 547)

การผูกมัดของอิสอัค ( ภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล : עֲקֵידַת יִצְחַק ‎ , อักษรโรมัน:  ʿAqēḏaṯ Yīṣḥaq ) หรือเรียกง่ายๆ ว่า " การผูกมัด " ( הָעֲקֵידָה ‎ , hāʿAqēḏā brew ) [1]เป็นเรื่องราวจาก พระคัมภีร์ ปฐมกาล 2 ของฮีบรู ในเรื่องเล่าในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกให้อับราฮัมเสียสละลูกชายของเขาอิสอัคที่มอไรอาห์ เมื่ออับราฮัมเริ่มปฏิบัติตาม เมื่อมัดอิสอัคไว้กับแท่นบูชา ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็หยุดเขา; แกะผู้ตัวหนึ่งปรากฏขึ้นและถูกสังหารแทนไอแซค ในขณะที่พระเจ้าทรงยกย่องการเชื่อฟังที่เคร่งศาสนาของอับราฮัม

นอกเหนือจากการกล่าวถึงโดยนักวิชาการสมัยใหม่แล้ว ตอนในพระคัมภีร์นี้ยังเป็นจุดสนใจของบทวิจารณ์จำนวนมากในแหล่งที่มาดั้งเดิมของศาสนายู ดายศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

เรื่องเล่าในพระคัมภีร์

ตามพระคัมภีร์ฮีบรูพระเจ้าสั่งให้อับราฮัมถวายอิสอัคลูกชายของเขาเป็นเครื่องบูชา [2]หลังจากที่อิสอัคถูกมัดไว้กับแท่นบูชาแล้วผู้ส่งสารจากพระเจ้าได้หยุดอับราฮัมก่อนที่การสังเวยบูชาจะเสร็จสิ้น โดยกล่าวว่า "บัดนี้ ฉันรู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า" อับราฮัมเงยหน้าขึ้นและเห็นแกะผู้ตัวหนึ่งและบูชามันแทนอิสอัค

ข้อความระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ "ภูเขาของพระยาห์เวห์ " [3]ใน "ดินแดนโมไรยาห์" [4] 2 พงศาวดาร 3:1 [5]หมายถึง "ภูเขาโมริยาห์" ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารของโซโลมอนในขณะที่สดุดี 24:3, [6] อิสยาห์ 2:3 [7]และ 30:29, [8]และเศคาริยาห์ 8:3 [9]ใช้คำว่า "ภูเขาของพระเยโฮวาห์ " เพื่อหมายถึงที่ตั้งพระวิหารของโซโลมอนในกรุงเยรูซาเล็มสถานที่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นภูเขาพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ในสมาริตันปัญจปาฏิโมกข์, ปฐมกาล 22:14, วลีYHWH yirehหมายถึง "พระเจ้าทรงเห็นอยู่บนภูเขา" ภูเขานั้นคือภูเขาเกริซิม [10]

มุมมองของชาวยิว

โมเสกบนพื้นเบธอัลฟาวาดภาพอาเคดาห์

ในThe Binding of Isaac, Religious Murders & Kabbalah , Lippman Bodoff ให้เหตุผลว่าอับราฮัมไม่เคยตั้งใจที่จะสังเวยลูกชายของเขาจริง ๆ และเขาเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์ให้เขาทำเช่นนั้น [11] Rabbi Ari Kahn อธิบายมุมมองนี้อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ Orthodox Union ดังนี้:

ความตายของไอแซคไม่เคยเป็นไปได้ – ไม่ใช่เรื่องของอับราฮัม และไม่เกินเรื่องพระเจ้า คำสั่งของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมนั้นเฉพาะเจาะจงมาก และอับราฮัมเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า อิสอัคจะต้องถูก "ยกขึ้นเป็นเครื่องบูชา" และพระเจ้าจะใช้โอกาสนี้สอนมวลมนุษยชาติ การเสียสละของมนุษย์ การบูชายัญเด็กคือ ไม่ยอมรับ. นี่คือวิธีที่นักปราชญ์แห่งลมุด ( Taanit 4a) เข้าใจ Akedah อย่างแม่นยำ การอ้างถึงคำแนะนำของผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ให้ต่อต้านการบูชายัญเด็ก (บทที่ 19) พวกเขากล่าวอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมดังกล่าว "ไม่เคยข้ามพระดำริของพระเจ้า" โดยอ้างถึงการสังหารบูชายัญของอิสอัคเป็นการเฉพาะ แม้ว่าผู้อ่าน Parashahนี้ตลอดหลายชั่วอายุคนถูกก่อกวน ถึงกับทำให้ตกใจกลัวโดย Akedah ไม่มีการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัม ความคิดที่จะฆ่าไอแซคไม่เคยอยู่ในความคิดของพวกเขา [12]

ในThe Guide for the Perplexed , Maimonidesให้เหตุผลว่าเรื่องราวของการผูกมัดของ Isaac มี "ความคิดที่ยิ่งใหญ่" สองประการ ประการแรก ความเต็มใจของอับราฮัมที่จะเสียสละอิสอัคแสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดความสามารถของมนุษยชาติในการรักและยำเกรงพระเจ้า ประการที่สอง เนื่องจากอับราฮัมทำตามนิมิตเชิงพยากรณ์ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงขอให้เขาทำ เรื่องราวจึงเป็นตัวอย่างว่าการเปิดเผยเชิงพยากรณ์มีค่าความจริงเท่ากับข้อโต้แย้งทางปรัชญาอย่างไร และด้วยเหตุนี้จึงมีความแน่นอนเท่ากัน แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่ามันมาในความฝันหรือนิมิตก็ตาม [13]

ในGlory and Agony: Isaac's Sacrifice and National Narrative , Yael Feldmanให้เหตุผลว่าเรื่องราวของการผูกมัดของ Isaac ทั้งในฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลและฉบับหลังพระคัมภีร์ ( รวม พันธสัญญาใหม่ ) มีผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะนิสัยของผู้เห็นแก่ผู้อื่นความกล้าหาญและตนเอง - การเสียสละในวัฒนธรรมประจำชาติฮีบรูสมัยใหม่ จากการศึกษาของเธอแสดงให้เห็นว่าในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา "การผูกมัดของไอแซค" ได้แปรเปลี่ยนเป็น "การเสียสละของไอแซค" ซึ่งสื่อถึงทั้งความรุ่งโรจน์และความเจ็บปวดของการเสียชีวิตอย่างกล้าหาญในสนามรบ [14]

ในตำนานของชาวยิว แรบไบLouis Ginzbergระบุว่าการผูกมัดของอิสอัคเป็นวิธีที่พระเจ้าจะทดสอบการอ้างสิทธิ์ของอิสอัคต่ออิชมาเอล และเพื่อปิดเสียงการประท้วงของซาตานเกี่ยวกับอับราฮัมที่ไม่ได้นำเสนอเครื่องบูชาใด ๆ แด่พระเจ้าหลังจากอิสอัคเกิด [15 ] ]เพื่อแสดงหลักฐานให้โลกเห็นว่าอับราฮัมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าที่แท้จริงซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใดๆ ของพระเจ้า แม้กระทั่งเสียสละลูกชายของเขาเอง:

เมื่อพระเจ้าทรงบัญชาบิดาให้ละเว้นจากการถวายอิสอัคเครื่องบูชา อับราฮัมกล่าวว่า "คนหนึ่งล่อลวงอีกคนหนึ่ง เพราะเขาไม่รู้ว่าในใจของเพื่อนบ้านเป็นอย่างไร

พระเจ้า: "เป็นที่ประจักษ์แก่เรา และเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่า เจ้าจะไม่หวงแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเจ้าจากเรา"

อับราฮัม: "แล้วทำไมท่านจึงข่มเหงข้าพเจ้าเช่นนี้"

พระเจ้า: "เป็นความปรารถนาของเราที่จะให้โลกรู้จักคุณ และควรรู้ว่าไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่เราได้เลือกคุณจากทุกประชาชาติ

—  ตำนานของชาวยิว[15]

Jacob Howland ได้ชี้ให้เห็นว่า "งานของ Ginzberg ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากโครงการของเขาสร้างเรื่องเล่าที่เป็นเอกภาพจากหลายแหล่ง ย่อมทำให้ประเพณีการวิจารณ์ของพวกแรบไบดูไม่น่าเชื่อถือมากกว่าที่เป็นจริง" งานของกินซ์เบิร์กไม่ได้ครอบคลุมถึงวิธีการที่มิดแรชบน 'อาเคดาห์สะท้อนถึงความต้องการที่แตกต่างกันของชุมชนชาวยิวที่หลากหลาย Isaac ฟื้นคืนชีพหลังจากการสังหารในเวอร์ชั่นของAshkenaz ยุค กลาง Spiegel ได้ตีความสิ่งนี้ว่าออกแบบมาเพื่อสร้างตัวเลขในพระคัมภีร์ ใหม่ในบริบทของสงครามครูเสด [16]

หนังสือปฐมกาลไม่ได้บอกอายุของอิสอัคในขณะนั้น [17]ปราชญ์ด้านลมุดบางคนสอนว่าไอแซคเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุสามสิบเจ็ด[15]น่าจะอิงจากเรื่องราวในพระคัมภีร์เล่มต่อไป ซึ่งเกี่ยวกับ การตายของ ซาร่าห์ที่อายุ 127 ปี[18]อายุ 90 ปีเมื่อไอแซคเกิด [19] [20]ปฏิกิริยาของไอแซกต่อการผูกมัดไม่ได้ระบุไว้ในเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ไบเบิล นักวิจารณ์บางคนโต้แย้งว่าเขารู้สึกเจ็บปวดและโกรธ โดยมักอ้างว่าเขาและอับราฮัมไม่เคยคุยกันอีกเลย อย่างไรก็ตามJon D. Levensonตั้งข้อสังเกตว่าข้อความในพระคัมภีร์ไม่เคยบรรยายว่าพวกเขาพูดก่อนผูกมัดเช่นกัน [21]

ใช้ในการบูชา

คำบรรยายเกี่ยวกับการเสียสละและการผูกมัดของอิสอัคมีการอ่านตามประเพณีในสุเหร่าในวันที่สองของRosh Hashanah

การปฏิบัติของKabbalists ซึ่งสังเกต ได้ ในบางชุมชน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด คือการท่องบทนี้ทุกวันทันทีหลังจากBirkot hashachar

มุมมองของคริสเตียน

อัญมณีคาร์เนเลียน จากยุค Sasanianแสดงภาพอับราฮัมกำลังพุ่งเข้าหาไอแซคด้วยมีดในมือ รูปแกะอยู่ทางด้านขวาของอับราฮัม ภาษาเปอร์เซียกลาง (ปาห์ลาวี) จารึกZNH mwdly l'styny ​​. สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4-5

การผูกมัดของอิสอัคถูกกล่าวถึงใน จดหมายฝาก ในพันธสัญญาใหม่ ถึงชาวฮีบรูท่ามกลางการกระทำแห่งความเชื่อมากมายที่บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิม : "โดยความเชื่อ อับราฮัม เมื่อท่านถูกทดลอง ท่านก็ได้ถวายอิสอัค และท่านที่ได้รับคำสัญญาก็ถวายอิสอัคแต่ผู้เดียวของท่าน บุตรผู้ให้กำเนิดซึ่งกล่าวกันว่า 'ในอิสอัคเชื้อสายของเจ้าจะถูกเรียก' สรุปได้ว่าพระเจ้าสามารถชุบพระองค์ให้ฟื้นขึ้นมาได้แม้กระทั่งจากความตาย ซึ่งพระองค์ทรงรับพระองค์ไว้ในความหมายโดยนัยด้วย" (ฮีบรู 11:17–19, NKJV)

ความเชื่อของอับราฮัมในพระเจ้านั้นทำให้เขารู้สึกว่าพระเจ้าจะสามารถฟื้นคืนชีพอิสอัคที่ถูกสังหารได้ เพื่อให้คำทำนายของเขาสำเร็จ (ปฐมกาล 21:12) การเทศนาของคริสเตียนยุคแรกบางครั้งยอมรับการตีความของชาวยิวเกี่ยวกับการผูกมัดของอิสอัคโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นฮิปโปลีทัสแห่งโรมกล่าวในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับบทเพลงว่า "อิสอัคผู้มีความสุขปรารถนาการเจิมและเขาปรารถนาที่จะเสียสละตนเองเพื่อโลก" ( ในเพลง 2:15) [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

คริสเตียนคนอื่น ๆ ในยุคนั้นมองว่าอิสอัคเป็นประเภทหนึ่งของ "พระวจนะของพระเจ้า" ซึ่งเปรียบเปรยถึงพระคริสต์ [22]การตีความนี้สามารถสนับสนุนโดยสัญลักษณ์และบริบท เช่น อับราฮัมสังเวยลูกชายในวันที่สามของการเดินทาง (ปฐมกาล 22:4) หรืออับราฮัมถือฟืนและวางบนไหล่ของอิสอัคลูกชายของเขา (ปฐมกาล 22:6) สิ่งที่ควรสังเกตอีกอย่างก็คือการที่พระเจ้าเน้นย้ำว่าอิสอัคเป็นลูกชายคนเดียวของอับราฮัมที่เขารัก (ปฐมกาล 22:2,12,16) เพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อมุมมองของคริสเตียนยุคแรกว่าการผูกมัดของอิสอัคเป็นการบอกล่วงหน้าถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เมื่อทั้งสองขึ้นไปที่นั่น อิสอัคถามอับราฮัมว่า "ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน" อับราฮัมตอบว่า "พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมเอง ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาเอ๋ย” (ปฐมกาล 22:7–8) อย่างไรก็ตาม แกะผู้ตัวหนึ่ง (ไม่ใช่ลูกแกะ) ที่ถูกสังเวยในที่สุดแทนอิสอัค และแกะผู้นั้นถูกจับอยู่ในพุ่มไม้ (เช่น พุ่มไม้หนาม) (ปฐมกาล 22:13) ในพันธสัญญาใหม่ ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเห็นพระเยซูเสด็จมาหาเขาและตรัสว่า "ดูเถิด พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับเอาบาปของโลกไป!" (ยอห์น 1:29) ดังนั้น การผูกมัดจึงเปรียบได้กับการตรึงกางเขนและการเสียสละในนาทีสุดท้ายเป็นการฟื้นคืนชีพประเภทหนึ่งSøren Kierkegaardอธิบายถึงการกระทำของ Abraham ว่าเกิดขึ้นจากจุดสูงสุดของความเชื่อที่นำไปสู่ [23]

ทัศนะของชาวมุสลิม

เวอร์ชันในอัลกุรอานแตกต่างจากในปฐมกาลในสองแง่มุม: ตัวตนของลูกชายที่เสียสละและปฏิกิริยาของลูกชายที่มีต่อการเสียสละที่ร้องขอ ในแหล่งข้อมูลของอิสลาม เมื่ออับราฮัมบอกลูกชายของเขาเกี่ยวกับนิมิต ลูกชายของเขาตกลงที่จะบูชายัญเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของพระเจ้า และไม่มีการผูกมัดกับแท่นบูชา คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าเมื่ออับราฮัมขอบุตรชายที่ชอบธรรม พระเจ้าประทานบุตรชายที่มีความอดกลั้นแก่เขา ลูกชายที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นอิชมาเอล. เมื่อลูกชายสามารถเดินและทำงานร่วมกับเขาได้ อับราฮัมเห็นนิมิตเกี่ยวกับการเสียสละเขา เมื่อเขาเล่าเรื่องนี้ให้ลูกชายฟัง ลูกชายก็ตกลงทำตามคำสั่งของพระเจ้าในนิมิตนั้น เมื่อทั้งคู่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและพร้อมสำหรับการบูชายัญ พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเขาได้ทำนิมิตสำเร็จแล้ว และจัดแกะผู้ให้เขาเป็นเครื่องบูชาแทน พระเจ้าสัญญาว่าจะให้รางวัลแก่อับราฮัม [24]สองข้อถัดไประบุว่าพระเจ้ายังประทานอิสอัคบุตรชายที่ชอบธรรมแก่อับราฮัมและสัญญาว่าจะให้รางวัลมากขึ้น [25]

ในหมู่นักวิชาการมุสลิมยุคแรก มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับตัวตนของลูกชาย ด้านหนึ่งของข้อโต้แย้งเชื่อว่าเป็นอิสอัคมากกว่าอิชมาเอล (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิบนุ คูเตย์บา ห์ และ อัล -ตาบารี ) ตีความท่อนที่ว่า อีกฝ่ายส่วนใหญ่ถือว่าคำสัญญาที่ให้ไว้กับซาราห์เป็นเรื่องของลูกชาย อิสอัค และหลานชาย ยาโคบ (กุรอาน11:71–74 ) ไม่รวมความเป็นไปได้ที่อิสอัคจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยไม่คำนึงว่าชาวมุสลิมส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นอิชมาเอล จริง ๆ ไม่ใช่อิสอัคแม้ว่าจะมีข้อพิพาทก็ตาม [26]

การยอมจำนนของอับราฮัมและลูกชายของเขามีการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงชาวมุสลิมในวันอีดิ้ลอัฎฮา ในช่วงเทศกาล ผู้ที่สามารถซื้อได้และผู้แสวงบุญจะเสียสละแกะผู้ วัว แกะ หรืออูฐ ส่วนหนึ่งของเนื้อสังเวยนั้นถูกกินโดยครัวเรือนและส่วนที่เหลือจะแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านและผู้ยากไร้ เทศกาลนี้เป็นจุดสิ้นสุดของ การ แสวง บุญ ฮัจญ์ไปยังนครเมกกะ

การวิจัยสมัยใหม่

การผูกมัดยังแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในงานเขียนของนักเทววิทยาสมัยใหม่ที่สำคัญหลายคนเช่นSøren Kierkegaard ในความกลัวและตัวสั่นและ Shalom Spiegel ในการพิจารณาคดีครั้งสุดท้าย ชุมชน ชาวยิวทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นประจำ เช่น การพิจารณาคดีจำลองใน ปี 2009 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาชิกมากกว่า 600 คนของโบสถ์ยิวมหาวิทยาลัยออเรนจ์เคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย [27] Derridaยังดูเรื่องราวของการเสียสละเช่นเดียวกับ การอ่าน ของ KierkegaardในThe Gift of Death

ในMimesis: The Representation of Reality in Western Literatureนักวิจารณ์วรรณกรรมErich Auerbachถือว่าคำบรรยายภาษาฮีบรูเกี่ยวกับการผูกมัดของ Isaac พร้อมกับคำอธิบายของโฮเมอร์ เกี่ยวกับแผลเป็นของ Odysseusเป็น แบบ จำลองกระบวนทัศน์ สอง แบบสำหรับการแสดงความเป็นจริงในวรรณกรรม . Auerbach ตรงกันข้ามกับความสนใจของโฮเมอร์ในรายละเอียดและพื้นหน้าของบริบทเชิงพื้นที่ ประวัติศาสตร์ ตลอดจนบริบทส่วนบุคคลสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ในบัญชีที่เบาบางของพระคัมภีร์ ซึ่งบริบทเกือบทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในพื้นหลังหรือทิ้งไว้นอกเรื่องเล่า ดังที่ Auerbach ตั้งข้อสังเกต กลยุทธ์การเล่าเรื่องนี้แทบจะบังคับให้ผู้อ่านเพิ่มการตีความของตนเองลงในข้อความ

ผู้เรียบเรียงและจุดประสงค์ในการเล่าเรื่อง

นักวิจารณ์พระคัมภีร์สมัยใหม่ที่ทำงานภายใต้กรอบของสมมติฐานเชิงสารคดีได้กำหนดคำบรรยายที่มีผลผูกพันกับแหล่งที่มาในพระคัมภีร์Elohistบนพื้นฐานที่ว่าโดยทั่วไปแล้วจะใช้คำว่าElohim ( אלהים ) และคล้ายคลึงกันองค์ประกอบ E ในมุมมองนั้น การปรากฎตัวของทูตสวรรค์ครั้งที่สองต่ออับราฮัม (ข้อ 14–18) โดยยกย่องการเชื่อฟังของเขาและให้พรแก่ลูกหลานของเขา อันที่จริงแล้วเป็นการสอดแทรกของ Jahwist ในภายหลังกับเรื่องราวดั้งเดิมของ E (ข้อ 1–13, 19) สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบและองค์ประกอบของข้อเหล่านี้ เช่นเดียวกับการใช้พระนามYahwehสำหรับพระเจ้า [28]

การศึกษาล่าสุดตั้งคำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ E และ J ที่แยกจากกันอย่างเคร่งครัด โค้ทส์ให้เหตุผลว่าการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าของอับราฮัมจำเป็นต้องสรรเสริญและให้พร ซึ่งเขาได้รับในสุนทรพจน์เทวทูตครั้งที่สองเท่านั้น [29]ดังนั้น คำพูดนั้นจึงไม่สามารถแทรกเข้าไปในบัญชีดั้งเดิมของ E ได้ สิ่งนี้ได้บอกหลาย ๆ คนว่าผู้เขียนที่รับผิดชอบการแก้ไขการปรากฎตัวของเทวทูตครั้งที่สองได้ทิ้งร่องรอยของเขาไว้ในเรื่องราวเดิมด้วย (ข้อ 1–13, 19) [28]

ไม่นานมานี้มีข้อเสนอแนะว่าร่องรอยเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นการปรากฏของทูตสวรรค์ครั้งแรก (ข้อ 11–12) ซึ่งทูตสวรรค์ของ YHWH หยุดอับราฮัมก่อนที่เขาจะสังหารอิสอัค [30] รูปแบบและองค์ประกอบของข้อเหล่านี้คล้ายกับคำพูดของเทวทูตครั้งที่สอง และ YHWH ใช้สำหรับ เทพมากกว่าพระเจ้า จากการอ่านนั้น ในเวอร์ชัน E ดั้งเดิมของการผูกมัด อับราฮัมไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า โดยสังเวยแกะตัวผู้ " แทนลูกชายของเขา" (ข้อ 13) ด้วยความรับผิดชอบของเขาเองและโดยทูตสวรรค์มิได้หยุดยั้ง: "และอับราฮัมก็เหยียดมือออกและจับมีดเพื่อจะฆ่าบุตรชายของตน แต่อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู และดูเถิด มีแกะตัวผู้ตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเขา เขาของมันอยู่ในพุ่มไม้ และอับราฮัมก็ไปจับแกะผู้มาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย" (ข้อ 10, 13)

โดยการสอดแทรกการปรากฏครั้งแรกของทูตสวรรค์ ผู้ดัดแปลงในภายหลังได้เปลี่ยนความรับผิดชอบในการหยุดการทดสอบจากอับราฮัมเป็นทูตสวรรค์ (ข้อ 11–12) การปรากฎตัวของทูตสวรรค์ครั้งที่สอง ซึ่งอับราฮัมได้รับรางวัลสำหรับการเชื่อฟังของเขา (ข้อ 14–18) กลายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไป การวิเคราะห์เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการผูกมัดกับเรื่องราวของเมืองโสโดม ( ปฐมกาล 18 ) ซึ่งอับราฮัมประท้วงต่อต้านแผนการที่ผิดศีลธรรมของพระเจ้าที่จะทำลายเมืองนี้ โดยไม่แยกแยะระหว่างคนชอบธรรมกับคนชั่วร้าย: ห่างไกลจากคุณ ที่จะทำสิ่งนั้น: ผู้พิพากษาทั่วโลกจะไม่ทำในสิ่งที่ยุติธรรมหรือไม่?” การกบฏทางจริยธรรมของอับราฮัมต่อพระเจ้าในการทำลายล้างเมืองโสโดมสิ้นสุดลงด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยปฏิเสธที่จะเสียสละอิสอัค[31]

การเสียสละเด็กที่เป็นไปได้

Francesca Stavrakopoulouได้คาดเดาว่าเป็นไปได้ที่เรื่องราว "มีร่องรอยของประเพณีที่อับราฮัมเสียสละอิสอัค" [32] RE ฟรีดแมนโต้แย้งว่าในเรื่องราว E ดั้งเดิม อับราฮัมอาจทำการบูชายัญของอิสอัค แต่การที่ภายหลังการรังเกียจต่อความคิดเรื่องการเสียสละของมนุษย์ทำให้ผู้ปรับปรุงของ JE เพิ่มบรรทัดที่แทนที่แกะ ไอแซค. ใน ทำนองเดียวกัน Terence Fretheim เขียนว่า "ข้อความนี้ไม่มีเครื่องหมายเฉพาะของการเป็นการโต้เถียงกับการเสียสละเด็ก " [34] Wojciech Kosior ยังชี้ไปที่ตัวอย่างลำดับวงศ์ตระกูล (ข้อ 20–24) ว่ามีคำใบ้ถึงการอ่านทางเลือกที่อับราฮัมเสียสละอิสอัค [35]

การตีความข้อความขัดแย้งกับเวอร์ชันที่บูชาแกะตัวผู้ ตัวอย่างเช่นมาร์ติน เอส. เบิร์กมันน์กล่าวว่า " พวกแรบไบแห่ง อักกาดาห์ยืนยันว่า "บิดาของอิสอัคถูกมัดไว้บนแท่นบูชาและกลายเป็นขี้เถ้า และผงธุลีบูชายัญของเขาถูกโยนลงบน ภูเขาโมไรอาห์ " [36]มีการตีความที่คล้ายกันในจดหมายถึง ชาวฮีบรู [ 36] Margaret Barkerบันทึกว่า "Abraham กลับมาที่Bersheebaโดยไม่มี Isaac" ตามปฐมกาล 22:19ซึ่งเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่าเขาเสียสละอย่างแท้จริง[37] Barker ยังบันทึกด้วยว่าภาพวาดฝาผนังในโบสถ์ Dura-Europos โบราณแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไอแซคถูกสังเวย ตามด้วยวิญญาณของเขาเดินทางไปสวรรค์ [37]ตามที่จอน ดี. เลเวนสันประเพณีส่วนหนึ่งของชาวยิวตีความว่าไอแซกถูกสังเวย [38]ในทำนองเดียวกัน นักศาสนศาสตร์ชาวเยอรมันคริสตัน โรส [ เดอ ]และฮันส์-ฟรีดริช ไวส์ [ เดอ ]ยืนยันว่าเนื่องจาก การใช้ กาลที่สมบูรณ์แบบ ทางไวยากรณ์ เพื่ออธิบายการเสียสละของอิสอัคของอับราฮัม อันที่จริง เขาปฏิบัติตามด้วยการกระทำ [38]

รับบี AI Kook หัวหน้าแรบไบคนแรกของอิสราเอล เน้นว่าจุดไคลแม็กซ์ของเรื่อง การสั่งอับราฮัมไม่ให้บูชายัญอิสอัคเป็นประเด็นทั้งหมด นั่นคือการยุติ และความเกลียดชังโดยสิ้นเชิงของ Gd ต่อพิธีบูชายัญเด็ก [39]จากข้อมูลของเออร์วิง กรีนเบิร์ก เรื่องราวของการผูกมัดของไอแซค เป็นสัญลักษณ์ของการห้ามบูชาพระเจ้าด้วยการบูชายัญของมนุษย์ในเวลาที่การบูชายัญของมนุษย์เป็นบรรทัดฐานทั่วโลก [40]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มีการเสนอว่าปฐมกาล 22 มีการก้าวก่ายพิธีสวดของพิธีกรรม รวมถึงการบูชายัญจำลอง ซึ่งพบได้ทั่วไปในสังคมยุคแรกและสังคมก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางเดินจากวัยหนุ่มสาวสู่วัยผู้ใหญ่ [41]

เพลง

The Binding of Isaac เป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานเพลงหลายชิ้น รวมถึงSacrificium AbrahaeของMarc-Antoine Charpentier (H.402, oratorio for soloists, chorus, doubleding instruments และ bc; 1680–81), "Story of Isaac" ของLeonard Cohen " จากอัลบั้มปี 1969 Songs from a Room , [42] เพลง บาร์นี้ " Highway 61 Revisited " จากHighway 61 Revisited (1965) โดยBob Dylan , Sufjan Stevens ' "Abraham" จากอัลบั้มSeven Swans (2004), Gilad Hochman 's " Akeda for Solo Viola" (2549) และAnaïs Mitchell'Dyin' Day' จากอัลบั้มYoung Man in America (2012)

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ "อะเคดาห์" . ห้องสมุดเสมือนของชาวยิว เก็บเมื่อ 2016-03-04 ที่ Wayback Machineเข้าถึง 25 มีนาคม 2554
 2. ^ ปฐมกาล 22:2–8
 3. ^ เย เนซิศ 22:14
 4. ^ เย เนซิศ 22:2
 5. ^ 2 พงศาวดาร 3:1
 6. ^ สดุดี 24:3
 7. ^ อิสยาห์ 2:3
 8. ^ อิสยาห์ 30:29
 9. ^ เศคาริยาห์ 8:3
 10. พอร์เตอร์, สแตนลีย์ อี. (2007-01-24). พนักงานยกกระเป๋า (เอ็ด). พจนานุกรมการวิจารณ์และการตีความพระคัมภีร์ไบเบิล . อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร: เลดจ์ หน้า 271. ไอเอสบีเอ็น 978-1-134-63557-3. : CS1 maint: วันที่และปี ( ลิงค์ ){{cite book}}
 11. ลิปป์แมน โบดอฟฟ์ (2548). การผูกมัดของไอแซก การฆาตกรรมทางศาสนา & คับบาลาห์: เมล็ดพันธุ์แห่งความคลั่งไคล้และความแปลกแยกของชาวยิว? . สำนักพิมพ์เทโวโรหนะ. ไอเอสบีเอ็น 978-1-932687-53-8. สคบ.  1282116298 .
 12. ^ คาห์น, อารีย์ (3 พฤศจิกายน 2014). "มันไม่เคยข้ามความคิดของฉัน" . โอ โตราห์ .
 13. ^ ไมโมนิเดส คู่มือของคนงุนงง , Vol. 2 เล่มที่สาม Ch. 24. แปลภาษาอังกฤษโดยชโลโม ไพนส์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก 2506
 14. เฟลด์แมน, ยาเอล เอส. (2010). ความรุ่งโรจน์และความทุกข์ทรมาน: การเสียสละของไอแซคและเรื่องเล่าระดับชาติ สแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น 978-0-8047-5902-1.
 15. อรรถเอ บี ซีกินซ์เบิร์ก 1909
 16. ฮาวแลนด์, เจคอบ (2015). "Attunement" ของ Fear and Trembling เป็น midrash ใน Conway, Daniel (ed.) ความกลัวและตัวสั่นของเคียร์เคการ์ด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 17. เลเวนสัน, จอน ดี. (2547). "ปฐมกาล: บทนำและคำอธิบายประกอบ". ในเบอร์ลิน อเดล ; เบรทเลอร์, มาร์ค ซวี่ (บรรณาธิการ). คัมภีร์ไบเบิลศึกษาของชาวยิว . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น 9780195297515. ชาวยิวศึกษาพระคัมภีร์
 18. ^ เย เนซิศ 23:1
 19. ^ เยเนซิศ 17:17, 21
 20. จอน ดี. เลเวนสันบรรยายเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2016: "ปฐมกาล 22: การผูกมัดของอิสอัคและการตรึงกางเขนของพระเยซู" เก็บถาวรเมื่อ 21/02/2020 ที่ Wayback Machineเริ่มเวลาประมาณ 1:05:10 น.
 21. เลเวนสัน, JD (2012). รับมรดกอับราฮัม: มรดกของพระสังฆราชในศาสนายูดาย คริสต์ และอิสลาม ห้องสมุดความคิดของชาวยิว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 59. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4008-4461-6. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2019-06-15 . สืบค้นเมื่อ2017-12-12
 22. ออริเกน,บทนำในปฐมกาล 11–13
 23. ^ เคียร์เคการ์ด 1954 .
 24. ^ กุรอาน 37:100
 25. ^ กุรอาน 37:112–113
 26. ^ สารานุกรมอิสลาม ,อิสฮา
 27. เบิร์ด, คาเมรอน (12 มกราคม 2552). "สำหรับ 'คณะลูกขุน' กรณีของสัดส่วนตามพระคัมภีร์" ทะเบียนออเรนจ์เคาน์ตี้ ฉบับ 105 ไม่ 12. หน้า 11.
 28. อรรถa จี. เจ. เวนแฮม. (2537). ปฐมกาล 16-50 . ดัลลัส เท็กซัส: คำอรรถาธิบายพระคัมภีร์ไบเบิล
 29. เสื้อ ^ GW (1973) การเสียสละศรัทธาของอับราฮัม: รูปแบบการศึกษาที่สำคัญของปฐมกาล 22การตีความ , 27 , หน้า 389–400
 30. ^ โบห์ม โอ. (2545). การผูกมัดของอิสอัค: การโต้แย้งในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับคำถามของการไม่เชื่อฟังคำสั่งที่ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง Vetus Testamentum , 52  (1) หน้า 1–12.
 31. ^ O. Boehm, O. (2550). การผูกมัดของไอแซก: แบบจำลองทางศาสนาของการไม่เชื่อฟังนิวยอร์ก นิวยอร์ก: ทีแอนด์ที คลาร์ก
 32. อาจเป็นไปได้ว่าเรื่องราวในพระคัมภีร์มีร่องรอยของประเพณีที่อับราฮัมสังเวยอิสอัค เพราะในปฐมกาล 22:19 ดูเหมือนว่าอับราฮัมจะกลับมาจากภูเขาโดยไม่มีไอแซStavrakopoulou, F. (2004). กษัตริย์มนัสเสห์และการสังเวยลูก: การบิดเบือนความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ หน้า 193–194
 33. ^ ฟรีดแมน, RE (2003) คัมภีร์ไบเบิลพร้อมแหล่งที่มาที่เปิดเผย , น. 65.
 34. เทอเรนซ์ อี. เฟรทไฮม์, ใน Marcia J. Bunge , Terence E. Fretheim, Beverly Roberts Gaventa (eds.), The Child in the Bible , p. 20
 35. โคซิเออร์, วอยเชียค (2556). " 'คุณไม่ได้หวงลูกชายคนเดียวของคุณจากฉัน' ข้อโต้แย้งบางประการสำหรับการเสียสละที่สมบูรณ์ของอับราฮัม " วารสารศิลปะและวัฒนธรรมโปแลนด์ . 8 (5/2556): 73–75 . สืบค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2557 .
 36. อรรถเป็น เบิร์กมันน์, มาร์ติน เอส. (1992). ในเงามืดของ Moloch: การเสียสละของเด็กและผลกระทบต่อศาสนาตะวันตก เล่มที่ 10 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. หน้า 97. ไอเอสบีเอ็น 978-0-231-07248-9. สคบ.  1024062728 .
 37. อรรถa b บาร์เกอร์ มาร์กาเร็ต (27 กันยายน 2555) พระมารดาของพระเจ้า: เล่มที่ 1: สตรีในวิหาร . สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่. หน้า 131. ไอเอสบีเอ็น 978-0-567-37861-3. สคบ.  1075712859 .
 38. a b Morgan-Wynne, John Eifion (22 พฤษภาคม 2020). อับราฮัมในพันธสัญญาใหม่ Wipf และ Stock Publishers หน้า 186–187. ไอเอสบีเอ็น 978-1-72525-829-7. OCLC1159564269  . _
 39. "โอลัต เรยา", น. 93.
 40. ^ เออร์วิง กรีนเบิร์ก 2531 ทางยิว: ใช้ชีวิตในวันหยุด นิวยอร์ก : หนังสือการประชุมสุดยอด. หน้า 195
 41. ^ T. McElwain (2005) The Beloved and I: New Jubilees Version of Sacred Script with Verse Commentariesหน้า 57–58
 42. ^ "เพลงจากห้อง – เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Leonard Cohen " www.leonardcohen.com _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-10-19 . สืบค้นเมื่อ2021-10-19 .

อ้างอิง

 • เบอร์แมน, หลุยส์ เอ. (2540). The Akedah: การผูกมัดของอิสอัโรว์แมน & ลิตเติ้ลฟิลด์ ไอเอสบีเอ็น 1-56821-899-0.
 • โบดอฟฟ์, ลิปป์แมน (2548). การผูกมัดของไอแซก การฆาตกรรมทางศาสนา & คับบาลาห์: เมล็ดพันธุ์แห่งความคลั่งไคล้และความแปลกแยกของชาวยิว? . สำนักพิมพ์เทโวโรหนะ. ไอเอสบีเอ็น 1-932687-52-1.
 • โบดอฟฟ์, ลิปป์แมน (1993). "การทดสอบที่แท้จริงของอะเคดาห์: การเชื่อฟังอย่างมืดบอดกับการเลือกทางศีลธรรม" ยูดาย . 42 (1).
 • โบดอฟฟ์, ลิปป์แมน (1993). "พระเจ้าทดสอบอับราฮัม - อับราฮัมทดสอบพระเจ้า" ทบทวนพระคัมภีร์ ทรงเครื่อง (5): 52.
 • โบห์ม, ออมรี (2545). "การผูกมัดของอิสอัค: การโต้แย้งในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับคำถามของการไม่เชื่อฟังคำสั่งที่ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง" เวตัส เทสทาเมนตัม . 52 (1): 1–12. ดอย : 10.1163/15685330252965686 .
 • โบห์ม, ออมรี (2550). การผูกมัดของอิสอัค: ต้นแบบทางศาสนาของการไม่เชื่อฟัง ทีแอนด์ที คลาร์ก ไอเอสบีเอ็น 978-0-567-02613-2.
 • เดลานีย์, แครอล (1998). อับราฮัมในการพิจารณาคดี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ไอเอสบีเอ็น 0-691-05985-3.
 • เดลานีย์, แครอล (1999). "อับราฮัม ไอแซก และสมมติฐานที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมของเรา" . นักมนุษยนิยม พฤษภาคมมิถุนายน. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2016-03-05 . สืบค้นเมื่อ2015-02-02
 • ไฟเลอร์, บรูซ (2545). อับราฮัม: การเดินทางสู่หัวใจแห่งศรัทธาสามประการ ฮาร์เปอร์คอลลินส์. ไอเอสบีเอ็น 0-06-083866-3.
 • เฟลด์แมน, ยาเอล (2553). ความรุ่งโรจน์และความทุกข์ทรมาน: การเสียสละของไอแซคและเรื่องเล่าระดับชาติ'. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น 978-0-8047-5902-1.
 • ไฟร์สโตน, รูเวน (1990). การเดินทางในดินแดนศักดิ์สิทธิ์: วิวัฒนาการของตำนานอับราฮัม-อิชมาเอลในอรรถกถาอิสลาม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ไอเอสบีเอ็น 0-7914-0332-7.
 • กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (2452). ตำนานของชาวยิวเล่มที่ ฉัน : ซาตานกล่าวโทษอับราฮัม (PDF) . แปลโดย เฮนเรียตตา โซลด์ ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2020-03-13 . สืบค้นเมื่อ2018-02-14 .
 • กู๊ดแมน, เจมส์ (2558). อับราฮัมและลูกชายของเขา: เรื่องราวของนิทาน . กดหินทราย. ไอเอสบีเอ็น 978-1-910124-15-4.
 • กู๊ดแมน, เจมส์ (2556). แต่ลูกแกะอยู่ที่ไหน? จินตนาการถึงเรื่องราวของอับราฮัมและอิสอัหนังสือโชเก็น. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8052-4253-9.
 • เจนเซ่น, โรบิน เอ็ม. (1993). "การผูกมัดหรือการเสียสละของอิสอัค: ชาวยิวและชาวคริสต์เห็นต่างกันอย่างไร" ทบทวนพระคัมภีร์ 9 (5): 42–51.
 • เคียร์เคอการ์ด, โซเรน (1954). ความกลัวและตัวสั่น หนังสือแองเคอร์.
 • เลเวนสัน, จอน ดี. (1995). การสิ้นพระชนม์และ การฟื้นคืนพระชนม์ของบุตรที่รัก: การเปลี่ยนแปลงของการเสียสละเด็กในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล ไอเอสบีเอ็น 0-300-06511-6.
 • ราวิตซ์กี้, อาวีเซอร์. อับราฮัม: บิดาของผู้เชื่อ (ในภาษาฮีบรู) มหาวิทยาลัยฮิบรู.
 • ซาร์นา, นาฮูม (1989). อรรถกถา JPS Torah: Genesis สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิว ไอเอสบีเอ็น 0-8276-0326-6.
 • สปีเกล ชาลอม (1967) การพิจารณาคดีครั้งสุดท้าย: ในตำนานและตำนานของคำสั่งให้อับราฮัมถวายอิสอัคเป็นเครื่องสังเวย: The Akedah (พิมพ์ซ้ำ 1993) สำนักพิมพ์ไฟยิว. ไอเอสบีเอ็น 1-879045-29-X.

ลิงค์ภายนอก

0.061611890792847