ภูเขาซีนาย (พระคัมภีร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
สถานที่ที่เป็นไปได้ของพระคัมภีร์ Mount Sinai

ในพระคัมภีร์ไบเบิลภูเขาซีนาย ( ฮีบรู : הַר סִינַי , Har Sinai ) เป็นภูเขาที่พระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการแก่โมเสส [1]ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเหตุการณ์เหล่านี้อธิบายว่าได้เกิดขึ้นที่ภูเขาโฮเร"ซีนาย" และ "โฮเรบ" โดยทั่วไปถือว่าหมายถึงสถานที่เดียวกันโดยนักวิชาการ [2]

ตำแหน่งของภูเขาซีนายที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ จุดสูงสุดของข้อพิพาทคือในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้า [a] คัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรูบรรยายถึงเทโอฟานีที่ภูเขาซีนายในแง่ที่นักวิชาการส่วนน้อย ตามหลังชาร์ลส์ เบ ค (1873) ได้เสนอแนะว่าอาจพรรณนาถึงภูเขานี้ตามตัวอักษรว่าเป็นภูเขาไฟ [ข]

ภูเขาซีนายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในศาสนายิวคริสต์และอิสลาม [5] [6]

คำอธิบายพระคัมภีร์

ภูเขาซีนายแสดงเส้นทางสู่ภูเขาซีนาย ภาพเขียนโดยDavid Roberts ในปี ค.ศ. 1839 ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซีเรีย อิดูเมีย อาระเบีย อียิปต์ และนูเบีย

เรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการให้คำแนะนำและคำสอนของบัญญัติสิบประการมีอยู่ในหนังสืออพยพส่วนใหญ่อยู่ระหว่างบทที่ 19–24 ซึ่งในระหว่างนั้นมีการกล่าวถึงซีนายสองครั้งในอพยพ 19:2; 24:16 . ในเรื่องซีนายถูกห่อหุ้มด้วยเมฆ[7]มันสั่นสะเทือนและเต็มไปด้วยควัน[8]ขณะที่ฟ้าแลบวาบออกไป และเสียงคำรามของฟ้าร้องผสมกับเสียงแตร; [7]บัญชีต่อมาเสริมว่าเห็นไฟไหม้ที่ยอดของภูเขา [9]ในพระคัมภีร์ไบเบิล ไฟและเมฆเป็นผลโดยตรงจากการมาถึงของพระเจ้าบนภูเขา [10]ตามเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิล โมเสสได้ไปที่ภูเขาและอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 40 วันและคืนเพื่อรับบัญญัติสิบประการและเขาทำสองครั้งเพราะเขาทำลายแผ่นศิลา ชุดแรก หลังจากกลับจากภูเขาเป็นครั้งแรก เวลา.

คำอธิบายตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายของพระเจ้า[10]ดูเหมือนจะขัดแย้งกับพระดำรัสหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่พระเจ้าตรัสกับชาวอิสราเอลจากสวรรค์ [11]ในขณะที่นักวิชาการพระคัมภีร์โต้แย้งว่าข้อความเหล่านี้มาจากแหล่งต่างๆMekhilta ให้ เหตุผลว่าพระเจ้าได้ลดชั้นฟ้าทั้งหลายลงและแผ่ขยายไปทั่วซีนาย[12]และPirke De-Rabbi Eliezerโต้แย้งว่าหลุมหนึ่งถูกฉีกในสวรรค์ และซีนายถูกดึงออกจากโลกและยอดก็ผลักผ่านรู 'สวรรค์' อาจเป็นคำอุปมาสำหรับเมฆ และ 'บึงไฟ' อาจเป็นคำอุปมาสำหรับปล่องภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยลาวา [13]นักวิจารณ์พระคัมภีร์หลาย คน [ใคร? ]ซีนายเป็นภูเขาไฟ [14]แม้จะไม่มีขี้เถ้า [15]นักวิชาการพระคัมภีร์คนอื่น ๆได้แนะนำว่าคำอธิบายนั้นเหมาะกับพายุ[15]โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพลงของเดโบราห์ดูเหมือนจะพาดพิงถึงฝนที่เกิดขึ้นในขณะนั้น [16]ตามบันทึกในพระคัมภีร์ พระเจ้าตรัสโดยตรงกับชนชาติอิสราเอลโดยรวม [17][18]

ชื่อซีนายถูกกล่าวถึงในอีกสิบแห่งในโตราห์ : อพยพ 31:18; 34:2 , เลวีนิติ 7:38; 25:1; 26:46; 27:34 , หมายเลข 1:1; 3:1; 9:1 ​​และเฉลยธรรมบัญญัติ 33:2 . ซีนายยังเคยถูกกล่าวถึงครั้งหนึ่งในส่วนที่เหลือของฮีบรูไบเบิลใน เนหะ มีย์9:13 ในพันธสัญญาใหม่อัครสาวกเปาโลกล่าวถึงซีนายโดยตรงในกาลาเทีย 4:24 ; 4:25 .

นิรุกติศาสตร์และชื่ออื่นๆ

ตามสมมติฐานของสารคดีชื่อ "ซีนาย" ใช้เฉพาะในโตราห์โดยกลุ่ม ยาห์ วิ ส และนักบวชในขณะที่โฮเรบใช้โดยผู้เชื่อฟังพระเจ้าและ นัก ดิวเทอโรโน มิส ต์เท่านั้น (19)

Horeb คิดว่าหมายถึง "เรืองแสง/ความร้อน" ซึ่งดูเหมือนจะอ้างอิงถึงดวงอาทิตย์ในขณะที่ซีนายอาจมาจากชื่อของบาปเทพศาสนาเมโสโปเตเมียโบราณของดวงจันทร์[20] [21]และซีนาย และโฮเรบจะเป็นภูเขาของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตามลำดับ

เกี่ยวกับสมมติฐานของเทพบาปวิลเลียม เอฟ. ออลไบรท์นักวิชาการพระคัมภีร์ชาวอเมริกัน กล่าวว่า: [22]

... ไม่มีอะไรที่กำหนดให้เราต้องอธิบายพระองค์ว่าเป็นเทพจันทราที่ได้รับการดัดแปลง ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชื่อซีนายจะมาจากชื่อสุเมเรียนเซน (เก่ากว่าZu-en ), อัคคาเดียนซิน , เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ที่บูชาที่เออร์ (ในรูปแบบของเขา Nannar) และที่ Harran เนื่องจากไม่มีข้อบ่งชี้ว่าชื่อบาปเคยถูกใช้โดยชาวคานาอันหรือชาวเซมิติกเร่ร่อนของปาเลสไตน์ มีความเป็นไปได้มากกว่ามากที่ชื่อซีนายจะเชื่อมโยงกับชื่อสถานที่Sinซึ่งอยู่ในที่ราบทะเลทรายในซีนาย เช่นเดียวกับเมืองคานาอันในซีเรีย และบางทีอาจเป็นเมืองในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำตะวันออกเฉียงเหนือของอียิปต์ มันยังรับรู้ด้วยว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเสเน่ห์ (Aram. sanya ) เป็นชื่อพุ่มไม้ชนิดหนึ่งที่กล่าวกันว่าโมเสสได้เห็นการละเลยของพระยาห์เวห์เป็นครั้งแรก

ในทำนองเดียวกัน ในหนังสือของเขาซีนายและไซอันจอน ดี. เลเวนสันนักวิชาการพระคัมภีร์อเมริกันฮีบรูกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างซีนายกับพุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ (סna səneh) ที่โมเสสพบที่ภูเขาโฮเรบในข้อ 3:1-6 ของการอพยพ เขายืนยันว่าความคล้ายคลึงกันของซีนาย (ซีนาย) และเซเนะ (บุช) ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ค่อนข้าง การเล่นคำอาจมาจาก "จากความคิดที่ว่าสัญลักษณ์ของเทพซีนายเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง" [23]เฉลยธรรมบัญญัติ 33:16 ระบุ YHWH ด้วย "ผู้ที่อาศัยอยู่ในพุ่มไม้" [24]ดังนั้น เลเวนสันให้เหตุผลว่าถ้าการใช้ "พุ่มไม้" ไม่ใช่ข้อผิดพลาดในการเขียนสำหรับ "ซีนาย" เฉลยธรรมบัญญัติอาจสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างต้นกำเนิดของคำว่าซีนายกับต้นไม้ [23]

ตามประเพณีของRabbinic ชื่อ "Sinai" มาจาก sin-ah ( שִׂנְאָה ) หมายถึง ความเกลียดชังในการอ้างอิงถึงประเทศอื่นๆ ที่เกลียดชังชาวยิวเพราะความหึงหวง เนื่องจากชาวยิวเป็นผู้ที่ได้รับพระวจนะของพระเจ้า [25]วรรณคดีคลาสสิก ของแรบไบ กล่าวถึงภูเขาที่มีชื่ออื่น:

 • Har HaElohim ( הר האלהים ) หมายถึง "ภูเขาของพระเจ้า" หรือ "ภูเขาแห่งทวยเทพ" [26]
 • Har Bashan ( הר בשן ) หมายถึง "ภูเขาBashan "; อย่างไรก็ตามBashanถูกตีความในวรรณคดีของ rabbinical ว่านี่เป็นการทุจริตของbeshenซึ่งหมายถึง "ด้วยฟัน" และอ้างว่าหมายถึงการยังชีพของมนุษยชาติผ่านคุณธรรมของภูเขา[26]
 • Har Gebnunim ( הר גבנונים ) แปลว่า "ภูเขาที่บริสุทธิ์ดุจชีสแพะ " [26]
 • Har Horeb ( הר חורב ) ดูMount Horeb

ยังกล่าวถึงในแหล่งอิสลามส่วนใหญ่:

 • Tūr Sīnāʾ / Tūr Sīnīn ( طور سيناء / سينين ) เป็นคำที่ปรากฏในคัมภีร์กุรอานและมันหมายถึง "ภูเขาซีนาย" [27] [28] [29]
 • จาบาล มูซา ( جبل موسى ) เป็นอีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่า "ภูเขาแห่งโมเสส" (26)

ประเพณีทางศาสนา

ศาสนาคริสต์

มองลงไปที่อาราม Saint Catherineจากเส้นทางสู่ยอดเขา

ประเพณีของชาวคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดคือสถานที่จัดงานนี้ที่Mount Serbalที่อยู่ใกล้ ๆ ที่เชิงเขาซึ่งมีอารามก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4; เฉพาะในศตวรรษที่ 6 เท่านั้นที่อารามได้ย้ายไปอยู่ที่เชิงเขาแคทเธอรีนตามคำแนะนำของฟัสก่อนหน้านี้อ้างว่าซีนายเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่ [ ต้องการการอ้างอิง ]

การอ้างอิงที่เก่าแก่ที่สุดถึง Jabal Musa เป็น Mount Sinai หรือ Mount Sinai ที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทร Sinai ปัจจุบันไม่สามารถสรุปได้ มีหลักฐานว่าก่อนคริสตศักราช 100 ก่อนคริสต์ศักราช นักปราชญ์ชาวยิวถือเอาจาบาล มูซากับภูเขาซีนาย Graham Davies จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ระบุว่าการจาริกแสวงบุญของชาวยิวในยุคแรกระบุว่าจาบัล มูซาเป็นภูเขาซีนาย และการระบุตัวตนนี้ได้รับการยอมรับในภายหลังโดยผู้แสวงบุญชาวคริสต์ [30] [31]อาร์เค แฮร์ริสันกล่าวว่า "เจเบล มูซา ... ดูเหมือนว่าจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษมานานก่อนสมัยคริสเตียน [32] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]

อารามเซนต์แคทเธอรีน ( กรีก : Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης ) ตั้งอยู่บนคาบสมุทรซีนายที่ปากช่องเขาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ที่เชิงเขาซีนายสมัยใหม่ในเซนต์แคทเธอรีนที่ระดับความสูง 1 550 เมตร อารามเป็นกรีกออร์โธดอกซ์และเป็นมรดก โลกของ องค์การยูเนส โก ตามรายงานของ UNESCO (60 100  เฮกตาร์ / Ref: 954) และเว็บไซต์ด้านล่าง อารามแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น 'อารามคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลก' แม้ว่าอารามเซนต์แอนโธนีจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามทะเลแดงในทะเลทรายทางใต้ ของกรุงไคโรยังอ้างสิทธิ์ในชื่อนั้นด้วย

ชาวคริสต์ตั้งรกรากอยู่บนภูเขาลูกนี้ในคริสต์ศตวรรษที่ 3 ชาวจอร์เจียจากคอเคซัสย้ายไปอยู่ที่คาบสมุทรซีนายในศตวรรษที่ 5 และตั้งอาณานิคมของจอร์เจียขึ้นที่นั่นในศตวรรษที่เก้า ชาวจอร์เจียได้สร้างโบสถ์ของตนเองขึ้นในบริเวณภูเขาซีนายสมัยใหม่ การก่อสร้างโบสถ์แห่งหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับชื่อของDavid the Builderซึ่งมีส่วนสนับสนุนการก่อตั้งโบสถ์ในจอร์เจียและต่างประเทศเช่นกัน มีแรงจูงใจทางการเมือง วัฒนธรรม และศาสนาในการตั้งคริสตจักรบนภูเขาซีนาย พระจอร์เจียที่อาศัยอยู่ที่นั่นมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับมาตุภูมิของพวกเขา คริสตจักรมีแผนของตัวเอง[ ต้องการคำชี้แจง ]ในKartli. ต้นฉบับจอร์เจียนของซีนายยังคงอยู่ที่นั่น แต่บางฉบับถูกเก็บไว้ในบิลิซีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปรากนิวยอร์กซิตี้ปารีสหรือ ในคอ ลเล็กชั่นส่วนตัว [ ต้องการการอ้างอิง ]

อิสลาม

มัสยิดที่ด้านบน

คาบสมุทรมีความเกี่ยวข้องกับอาโรนและโมเสสซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ เช่น กัน [20]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการอ้างอิงถึงภูเขามากมายในอัลกุรอาน[5] [6]ซึ่งเรียกว่าṬūr Sīnā' , [33] Ṭūr Sīnīn , [34]และaṭ-Ṭūr [35] [36]และal-Jabal (ทั้งสองหมายถึง "ภูเขา") [37] ส่วน วัดทูวาที่อยู่ติดกัน( หุบเขาทู วา ) ถือว่าเป็นมุกัดดาส[38] [39] ( ศักดิ์สิทธิ์), [40] [41]และส่วนหนึ่งของมันเรียกว่าAl-Buqʿah Al-Mubarakah ( อาหรับ : ٱلْبُقْعَة ٱلْمُبَارَكَة , "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์") (36)

นักวิชาการพระคัมภีร์สมัยใหม่บางคนอธิบายว่าภูเขาซีนายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศให้กับเทพกลุ่มเซมิติกองค์หนึ่ง แม้กระทั่งก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเผชิญหน้า [26] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]คนอื่น ๆ ถือว่ากฎที่กำหนดไว้บนภูเขานั้นมีต้นกำเนิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางธรรมชาติในช่วงหลายศตวรรษก่อนหน้านี้มากกว่า ทั้งหมดเกิดขึ้นจากช่วงเวลาเดียวในเวลา [42] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]

สถานที่แนะนำ

นักวิชาการสมัยใหม่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนของภูเขาซีนาย (26)

เรื่อง เล่าของ เอลียาห์ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าเมื่อมันถูกเขียนขึ้น ตำแหน่งของโฮเรบยังเป็นที่รู้จักอย่างแน่นอน เนื่องจากเอลียาห์ถูกอธิบายว่าเดินทางไปโฮเรบในคราวหนึ่ง[43]แต่ไม่มีการอ้างอิงในพระคัมภีร์ในภายหลังที่บ่งบอกถึง ตำแหน่งยังคงเป็นที่รู้จัก ฟัสระบุว่าเป็น "ระหว่างอียิปต์กับอาระเบีย" และภายในอาระเบียเป เทรีย (จังหวัดของโรมันที่ล้อมรอบจอร์แดนสมัยใหม่ซีเรีย ตอนใต้สมัยใหม่ คาบสมุทรซีนาย และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของ ซาอุดีอาระเบียโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เปตรา ) จดหมายของพอลลีนมีความคลุมเครือมากยิ่งขึ้น โดยระบุเพียงว่าอยู่ในอาระเบีย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ตะวันออกกลางทางตะวันตก เฉียง ใต้

ที่ตั้ง บัตรประจำตัวเดิม
ชื่อ ภาค ความสูง (ม.) พิกัด ปี ผู้เขียน
จาบาล มักลา ภูมิภาคตะบูก ประเทศซาอุดีอาระเบีย 2,326 28°35′48″N 35°20′08″E / 28.59674°N 35.33549°E / 28.59674; 35.33549
จาบาล อัล-ลอซซี ภูมิภาคตะบูก ประเทศซาอุดีอาระเบีย 2,580 28°39′15″N 35°18′21″E / 28.654167°N 35.305833°E / 28.654167; 35.305833 พ.ศ. 2527 รอน ไวแอตต์
Hala-'l Badr (ภูเขาไฟ) แคว้นอัลมะดีนะฮ์ซาอุดีอาระเบีย 1,692 [4] (หน้า 131) 27°15′N 37°12′E / 27.25 °N 37.2°E / 27.25; 37.2 พ.ศ. 2454 อาลัวส์ มูซิล[44] [4] (p 131)
ภูเขา Serbal สินายใต้ , อียิปต์ 2,070 28°38′47″N 33°39′06″E / 28.646389°N 33.651667°E / 28.646389; 33.651667
ภูเขาแคทเธอรีน สินายใต้ , อียิปต์ 2,629 28°30′42″N 33°57′09″E / 28.511667°N 33.9525°E / 28.511667; 33.9525
ภูเขาซีนาย สินายใต้ , อียิปต์ 2,285 28°32′22″N 33°58′32″E / 28.539417°N 33.975417°E / 28.539417; 33.975417
จาบาล อะหมัด อัล บากิร Aqaba Governorate , จอร์แดน 1,076 29°35′57″N 35°08′36″E / 29.59911°N 35.14342°E / 29.59911; 35.14342 พ.ศ. 2421 ชาร์ลส์ เบค[45]
เจเบล อัล-มัธบะฮ์ Petra , จอร์แดน 1,070 30°19′19″N 35°26′51″E / 30.321944°N 35.4475°E / 30.321944; 35.4475 พ.ศ. 2470 ดิตเลฟ นีลเซ่น[46]
Mount Sin Bishar สินายเหนือ , อียิปต์ 29°40′16″N 32°57′40″E / 29.671°N 32.961°E / 29.671; 32.961 พ.ศ. 2526 เมนาเช ฮาร์-เอล[47]
Mount Helal สินายเหนือ , อียิปต์ 910 30°39′11″N 34°01′44″E / 30.653°N 34.028861°E / 30.653; 34.028861
Hashem el-Tarif สินายเหนือ , อียิปต์ 29°40′09″N 34°38′00″E / 29.669217°N 34.633411°E / 29.669217; 34.633411
ภูเขาเฮอร์มอน แอนตี้-เลบานอน , เลบานอน 2,814 33°24′58″N 35°51′25″E / 33.4162°N 35.8570°E / 33.4162; 35.8570 2010 อิสราเอล นอห์ล[48]

จาบาล มูซา

การอ้างอิงที่เก่าแก่ที่สุดถึงJabal Musaเป็น Mount Sinai หรือ Mount Sinai ซึ่งตั้งอยู่ในคาบสมุทร Sinai ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ มีหลักฐานว่าก่อนคริสต์ศักราช 100 ก่อนคริสต์ศักราช นักปราชญ์ชาวยิวถือเอาจาบาล มูซากับภูเขาซีนาย Graham Davies จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ระบุว่าการจาริกแสวงบุญของชาวยิวในยุคแรกระบุว่าจาบัล มูซาเป็นภูเขาซีนาย และการระบุตัวตนนี้ได้รับการยอมรับในภายหลังโดยผู้แสวงบุญชาวคริสต์ [30] [31] RK Harrison กล่าวว่า "Jabal Musa ... ดูเหมือนจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษมานานก่อนสมัยคริสเตียนซึ่งจบลงด้วยการระบุถึงภูเขาซีนาย" [32] ในศตวรรษที่สองและสามก่อนคริ สตศักราชได้ไปแสวงบุญที่นั่น ซึ่งส่วนหนึ่งมีคำจารึกที่ค้นพบในบริเวณนั้น [49] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ]ในศตวรรษที่ 6 อาราม Saint Catherineถูกสร้างขึ้นที่ฐานของภูเขานี้ที่ไซต์ซึ่งอ้างว่าเป็นที่ตั้งของพุ่มไม้ที่เผาไหม้ ในพระคัมภีร์ ไบเบิล [50]

ฟัสเขียนว่า "โมเสสขึ้นไปบนภูเขาที่อยู่ระหว่างอียิปต์และอาระเบียซึ่งเรียกว่าซีนาย" ฟัสกล่าวว่าซีนายเป็น "ภูเขาที่สูงที่สุดในแถบนั้น" และเป็น "ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนั้น และไม่เพียงแต่ผู้ชายจะขึ้นไปได้ยากมากเท่านั้น เนื่องจากระดับความสูงที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่เนื่องจาก แห่งความคมชัดของหน้าผา” [51]ภูเขาซีนายตามประเพณี ซึ่งตั้งอยู่ในคาบสมุทรซีนาย แท้จริงแล้วเป็นชื่อของกลุ่มยอดเขา บางครั้งเรียกว่ายอดเขาศักดิ์สิทธิ์[52] [53] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ]ซึ่งประกอบด้วย Jabal Musa Mount Catherineและ Ras Sufsafeh อีเธอเรีย(ประมาณศตวรรษที่ 4 ซีอี) เขียนว่า "กลุ่มภูเขาทั้งหมดดูราวกับว่ามันเป็นยอดเขาเดียว แต่เมื่อคุณเข้าไปในกลุ่ม [คุณจะเห็นว่า] มีมากกว่าหนึ่งแห่ง" [54]ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ Mount Catherine ซึ่งสูง 2,610 เมตร (8,550 ฟุต) เหนือทะเลและยอดเขา Jabal Musa (2,285 ม. [7,497 ฟุต]) ไม่ได้สูงนัก แต่โดดเด่นกว่าเพราะ ของที่ราบเปิดที่เรียกว่าer Rachah ("ที่กว้าง") Mount Catherine และ Jabal Musa นั้นสูงกว่าภูเขาใด ๆ ในทะเลทรายซีนายหรือในMidian ทั้งหมด. ยอดเขาที่สูงที่สุดในทะเลทราย Tih ทางตอนเหนือมีความสูงไม่เกิน 1,200 เมตร (4,000 ฟุต) เมืองมีเดียน ทางตะวันออกของเอลัท สูงขึ้นเพียง 1,300 ม. (4,200 ฟุต) แม้แต่ Jabal Serbal ซึ่งอยู่ห่างจากซีนายไปทางตะวันตก 30 กิโลเมตร (20 ไมล์) ก็อยู่สูงที่สุดเพียง 2,050 เมตร (6,730 ฟุต) เหนือทะเล [55]

นักวิชาการบางคน[56]เชื่อว่าภูเขาซีนายมีความศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณก่อนการขึ้นของโมเสสตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ [56] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]นักวิชาการได้ตั้งทฤษฎีว่าซีนายบางส่วนได้ชื่อมาจากคำว่า "ดวงจันทร์" ซึ่งเป็น "บาป" (หมายถึง "ดวงจันทร์" หรือ "ส่องแสง") [57] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ] Antoninus Martyrให้การสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณของ Jabal Musa โดยการเขียนว่าชาวอาหรับยังคงฉลองงานฉลองพระจันทร์ที่นั่นในศตวรรษที่ 6 [57]Lina Eckenstien ระบุว่าสิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่ค้นพบระบุว่า "การก่อตั้งลัทธิดวงจันทร์ในคาบสมุทรมีขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์ของอียิปต์" [58]เธอบอกว่าศูนย์กลางหลักของการบูชาพระจันทร์ดูเหมือนว่าจะกระจุกตัวอยู่ในคาบสมุทรซีนายทางใต้ซึ่งชาวอียิปต์ยึดมาจากกลุ่มเซมิติกที่สร้างศาลเจ้าและค่ายทำเหมืองที่นั่น [58]โรบินสันกล่าวว่าจารึกที่มีรูปวัตถุบูชาพระจันทร์พบได้ทั่วคาบสมุทรทางใต้ แต่หายไปบนจาบาล มูซาและภูเขาแคทเธอรีน [59] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ]ความแปลกประหลาดนี้อาจแนะนำให้ชำระล้างศาสนา [60] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ] [61]

กลุ่มนาวามิสถูกค้นพบทางตอนใต้ของซีนาย ทำให้เกิดวงแหวนรอบเมืองจาบาล มูซา [62]นาวามิสถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายศตวรรษเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ Etheriaประมาณศตวรรษที่ 4/5 CE ตั้งข้อสังเกตว่ามัคคุเทศก์ของเธอซึ่งเป็น "คนศักดิ์สิทธิ์" ในท้องถิ่นชี้ให้เห็นฐานหินกลมหรือวงกลมของกระท่อมชั่วคราว โดยอ้างว่าลูกหลานของอิสราเอลใช้มันระหว่างที่พวกเขาอยู่ที่นั่น [63] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]

คาบสมุทรซีนายทางใต้มีการค้นพบทางโบราณคดี แต่การที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปรวมกับการอพยพออกจากอียิปต์นั้นเป็นงานที่น่ากังวล เนื่องจากวันที่เสนอของการอพยพนั้นแตกต่างกันอย่างมาก การอพยพมีมาตั้งแต่ยุคสำริดตอนต้นจนถึงปลายยุคเหล็กครั้งที่สอง [64] [65] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]

เครื่องปั้นดินเผาของอียิปต์ในซีนายตอนใต้ในช่วงปลายยุคสำริดและยุคเหล็กตอนต้นที่ 1 (Ramesside) ถูกค้นพบที่ค่ายเหมืองแร่ของ Serabit el-Khadim และ Timna วัตถุที่เจาะ จารึก Proto-Sinaiticเช่นเดียวกับที่พบในคานาอันถูกค้นพบที่ Serabit el Khadim ในซีนายใต้ สิ่งเหล่านี้หลายอย่างลงวันที่ในยุคสำริดในภายหลัง [66]ค่ายเหล่านี้แสดงหลักฐานของคนงานเหมืองจากทางใต้ของคานาอัน [67]สถานที่ห่างไกลของ Serabit el-Khadem ถูกใช้เป็นเวลาสองสามเดือนในแต่ละครั้ง ทุก ๆ สองสามปีที่ดีที่สุด บ่อยกว่าหนึ่งครั้งในรุ่น การเดินทางไปยังเหมืองนั้นยาวนาน ยากและอันตราย [68]คณะสำรวจนำโดยศาสตราจารย์มาซาร์ตรวจสอบการบอกเล่าของเฟยรานซึ่งเป็น โอเอซิสหลักทางตอนใต้ของซีนาย และพบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เพียงแต่ในเพิงของนาบาเทียนเท่านั้น แต่ยังอยู่ในกระท่อมที่มีการขัดล้อตามแบบฉบับของราชอาณาจักรยูดาห์ ซึ่งเป็นของยุคเหล็กที่ 2 [69]

เอ็ดเวิร์ด โรบินสันยืนยันว่าที่ราบ ar-Raaha ซึ่งอยู่ติดกับ Jabal Musa สามารถรองรับชาวอิสราเอลได้ เอ็ดเวิร์ด ฮัลล์กล่าวว่า "ซีนายตามประเพณีนี้ตรงตามข้อกำหนดของการเล่าเรื่องการอพยพทุกประการ" ฮัลล์เห็นด้วยกับโรบินสันและกล่าวว่าเขาไม่สงสัยอีกเลยหลังจากศึกษาอัฒจันทร์อันยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่ฐานของหน้าผาหินแกรนิตของราส ซุฟซาเฟห์ ว่าที่นี่คือที่ตั้งของค่ายและภูเขาที่กฎของพระเจ้าส่งไปยัง ที่ตั้งแคมป์ของชาวอิสราเอลด้านล่าง [31]

FW Holland ระบุ[70] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ] "เกี่ยวกับการจัดหาน้ำไม่มีจุดอื่นในคาบสมุทรทั้งหมดซึ่งเกือบจะจัดหาได้อย่างดีเท่ากับย่าน Jabal Musa ... ไม่มีเขตอื่นใน คาบสมุทรซึ่งมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้” [55]

ในการคำนวณการเดินทางของชาวอิสราเอลนั้นBible Atlasระบุว่า "อย่างไรก็ตาม ระยะทางเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ซีนายของเราอยู่ไกลออกไปทางตะวันออกมากกว่าจาบาล มูซา" [55]

บางคนชี้ให้เห็นถึงการขาดหลักฐานทางวัตถุที่ทิ้งไว้ในการเดินทางของชาวอิสราเอล แต่ ดร. เบต-อารีห์ เขียนว่า "บางที อาจมีการโต้เถียงกันโดยผู้ที่สมัครรับเรื่องราวดั้งเดิมในพระคัมภีร์ว่า วัฒนธรรมทางวัตถุของชาวอิสราเอลเป็นเพียง ชนิดที่บอบบางที่สุดและไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ สันนิษฐานว่าที่อยู่อาศัยและสิ่งประดิษฐ์ของชาวอิสราเอลประกอบด้วยวัสดุที่เน่าเสียง่ายเท่านั้น” [71] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ] Hoffmeier เขียนว่า "ไม่มีค่ายพักแรมแห่งการพเนจรในถิ่นทุรกันดารใดจะมีความหมายได้หากชาวอิสราเอลไปที่ Kadesh หรือ Midian โดยตรง ... การเดินทางสิบเอ็ดวันจาก Kadesh ไปยัง Horeb สามารถเข้าใจได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น สัมพันธ์กับตอนใต้ของคาบสมุทรซีนาย” (32)

ชาวเบดูอินในท้องถิ่นซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาเป็นเวลานานได้ระบุว่าจาบาล มูซาเป็นภูเขาซีนาย ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 พระภิกษุสงฆ์กลุ่มเล็กๆ ได้ตั้งสถานที่สักการะรอบเมืองจาบาล มูซา ผู้แสวงบุญชาวอียิปต์ชื่อแอมโมเนียส ซึ่งเคยไปเยี่ยมชมพื้นที่หลายครั้งในอดีต ระบุว่าจาบัล มูซาเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในศตวรรษที่ 4 จักรพรรดินีเฮเลนารัฐแคลิฟอร์เนีย ค.ศ. 330 สร้างโบสถ์เพื่อปกป้องพระจากการจู่โจมจากชนเผ่าเร่ร่อน เธอเลือกสถานที่สำหรับโบสถ์จากบัตรประจำตัวที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนผ่านทางเบดูอิน เธอยังรายงานว่าไซต์ได้รับการยืนยันกับเธอในความฝัน [72] [73] [74]

ตาม ธรรมเนียมแล้ว คาบสมุทรซีนายถือเป็นสถานที่ตั้งของซีนายโดยชาวคริสต์ แม้ว่าคาบสมุทรซีนายจะได้ชื่อมาจากประเพณีนี้ และไม่ได้ถูกเรียกว่าใน สมัยของโยเซ ฟุสหรือก่อนหน้านั้น (26) (ก่อนหน้านี้ซีนายอาศัยอยู่โดย Monitu และถูกเรียกว่าMafkatหรือCountry of Turquoise )

ประเพณีของ ชาวเบดูอินถือว่าJabal Musaซึ่งอยู่ติดกับ Mount Catherine เป็นภูเขาในพระคัมภีร์ไบเบิล[26]และนี่คือภูเขาที่กลุ่มทัวร์ในท้องถิ่นและกลุ่มศาสนาปัจจุบันโฆษณาว่าเป็น Mount Sinai ในพระคัมภีร์ไบเบิล เห็นได้ชัดว่ามุมมองนี้ถูกนำไปใช้โดยกลุ่มคริสเตียนในที่สุดเช่นกัน เช่นเดียวกับในศตวรรษที่ 16 มีการสร้างโบสถ์ที่จุดสูงสุดของภูเขานี้ ซึ่งถูกแทนที่ด้วยโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ในปี 1954

ภูเขาเซอร์บัล คาบสมุทรซีนายใต้

ในสมัยคริสเตียนตอนต้น ชาวแองเคอไรท์จำนวน หนึ่งตั้ง รกรากอยู่บนภูเขาเซอร์บาลโดยพิจารณาว่าเป็นภูเขาตามพระคัมภีร์ และในศตวรรษที่ 4 มีการสร้างอารามขึ้นที่ฐาน [75]อย่างไรก็ตาม ฟัสกล่าวว่าภูเขาซีนายเป็น "ภูเขาที่สูงที่สุดในบรรดาภูเขาทั้งหมด" [76]ซึ่งหมายความว่าภูเขาแคทเธอรีนเป็นภูเขาที่เป็นปัญหาจริง ๆ ถ้าซีนายจะต้องตั้งอยู่บนคาบสมุทรซีนายเลย . (26)

คาบสมุทรซีนายเหนือ

ตามข้อความของนักวิชาการ ในการ เล่าเรื่องอพยพรุ่น JEชาวอิสราเอลเดินทางเป็นเส้นตรงคร่าวๆ ไปยังคาเดชบาร์เนียจากยัมสุฟ (ตามตัวอักษรหมายถึง " ทะเลกก " แต่ตามเนื้อผ้าถือว่าหมายถึงทะเลแดง ) และ ทางอ้อมทางตอนใต้ของคาบสมุทรซีนายมีอยู่ในแหล่งของนักบวชเท่านั้น [14] [77]ดังนั้น นักวิชาการและนักวิจารณ์จำนวนหนึ่งจึงมองไปทางตอนกลางและตอนเหนือของคาบสมุทรซีนายเพื่อหาภูเขา Mount Sin Bisharในภาคกลางตะวันตกของคาบสมุทร ได้รับการเสนอให้เป็นภูเขาซีนายตามพระคัมภีร์ไบเบิลโดย Menashe Har-El นักภูมิศาสตร์ตาม พระคัมภีร์ ที่มหาวิทยาลัยเทลอาวี[78] Mount Helalทางตอนเหนือของคาบสมุทรก็ถูกเสนอเช่นกัน [79] [80] คำแนะนำเกี่ยวกับ ซีนายทางเหนืออีกข้อคือHashem el-Tarif ซึ่งอยู่ห่างจาก Eilatประเทศอิสราเอล ไป ทางตะวันตกราว 30 กม. [81] [82]

เอดอม/นาบาเทีย

The Siq หันหน้าไปทางคลังของPetraที่เชิงJebel al-Madhbah

เนื่องจากพระคัมภีร์อธิบายโมเสสว่ากำลังพบกับเจโธรชาวเคไนต์ซึ่งเป็นนักบวชชาวมีเดียน ไม่นานก่อนจะพบกับซีนาย นี่แสดงให้เห็นว่าซีนายจะอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้อาณาเขตของตนในซาอุดีอาระเบีย [14] [42]ดูเหมือนว่าชาวเคไนต์และชาวมีเดียนจะอาศัยอยู่ทางตะวันออกของอ่าวอควาบา [14] [42]นอกจากนี้เพลงของเดโบราห์ซึ่งนักวิชาการบางตำราพิจารณาว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของพระคัมภีร์[14]พรรณนาว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาเสอีร์และดูเหมือนว่าจะแนะนำว่าสิ่งนี้เท่ากับภูเขาซีนาย; [26] [16]ภูเขาเสอีร์กำหนดเทือกเขาในใจกลางเอดอม .

ตามชื่อและคุณลักษณะในท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง ในปี 1927 Ditlef Nielsen ระบุJebel al-Madhbah (หมายถึงภูเขาของแท่นบูชา ) ที่Petraเหมือนกับ Mount Sinai ในพระคัมภีร์ไบเบิล [83]ตั้งแต่นั้นมา นักวิชาการคนอื่นๆ[ ใคร? ]ได้ทำการระบุตัวตนด้วย

หุบเขาที่เปตราอาศัยอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อWadi Musaซึ่งหมายถึงหุบเขาของโมเสสและที่ปากทางเข้าSiqคือ Ain Musa ซึ่งหมายถึงน้ำพุของโมเสส Numari นักประวัติศาสตร์ ชาวอาหรับในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ระบุว่า Ain Musa เป็นสถานที่ที่โมเสสนำน้ำมาจากพื้นดินโดยเอาไม้เท้าตีน้ำ เจดีย์ Jebel al-Madhbah ได้รับการพิจารณาว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ เนื่องจากอาคารพิธีกรรมที่รู้จักกันดีในชื่อThe Treasuryถูกแกะสลักไว้ที่ฐาน ยอดเขาปกคลุมไปด้วยแท่นบูชาต่างๆ มากมาย และยอดเดิมมากกว่า 8 เมตรถูกแกะสลักออกไป ให้เหลือพื้นผิวเรียบด้วย เสาโอเบลิสก์สูง 8 เมตรสองอันโผล่ออกมาจากมัน; เสาโอเบลิสก์เหล่านี้ซึ่งล้อมรอบส่วนท้ายของเส้นทางที่นำไปสู่พวกเขา และตอนนี้สูงเพียง 6 เมตร ได้นำไปสู่ภูเขาที่เรียกขานกันว่าZibb 'Atufซึ่งหมายถึงอวัยวะเพศชายแห่งความรักในภาษาอาหรับ โบราณวัตถุที่ค้นพบบนยอดเขาระบุว่าครั้งหนึ่งเคยถูกปกคลุมด้วยหินชนวน สีน้ำเงินขัดมัน เข้ากับคำอธิบายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับงานปูหินแซฟไฟร์ [84]การอ้างอิงในพระคัมภีร์ไบเบิลถึงไพลินได้รับการพิจารณาโดยนักวิชาการว่าไม่น่าจะหมายถึงหินที่เรียกว่าไพลินในยุคปัจจุบัน เช่นไพลินมีความหมายที่แตกต่างออกไปและไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาก่อนยุคโรมัน [85]น่าเสียดายที่การถอนยอดเดิมได้ทำลายซากทางโบราณคดีอื่น ๆ ส่วนใหญ่จากยุคสำริดตอนปลาย (การนัดหมายมาตรฐานของการอพยพ) ที่อาจมีอยู่ก่อนหน้านี้

คาบสมุทรอาหรับ

มีเดียน

บางคนได้แนะนำสถานที่แห่งหนึ่งในซาอุดิอาระเบีย และยังสังเกตเห็นการ ยืนยันของ อัครสาวกเปาโลในศตวรรษแรกที่ภูเขาซีนายอยู่ในอาระเบีย แม้ว่าในสมัยของเปาโล เขตปกครองของอาระเบียเพตรา เออา จะรวมทั้งคาบสมุทรซีนายสมัยใหม่และ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย

ภูเขาไฟ

คำอธิบายที่เป็นไปได้ตามธรรมชาติของ ไฟที่ เผาผลาญ พระคัมภีร์ คือซีนายอาจเป็นภูเขาไฟที่ ปะทุ นี้ได้รับการแนะนำโดยCharles Beke , [86] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ] Sigmund Freud , [87] [ ต้องการการอ้างอิงทั้งหมด ]และImmanuel Velikovskyท่ามกลางคนอื่น ๆ ความเป็นไปได้นี้จะไม่รวมยอดเขาทั้งหมดบนคาบสมุทรซีนายและเสอีร์ แต่จะทำให้สถานที่หลายแห่งในซาอุดีอาระเบีย ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นตัวเลือก ที่เหมาะสม ในปี 1873 C. Beke เสนอJebel Baggirซึ่งเขาเรียกว่าJabal al-Nour(หมายถึงภูเขาแห่งแสงสว่าง ) ภูเขาภูเขาไฟทางตอนเหนือสุดของอ่าวอควาบา โดยที่ Horeb ถูกโต้แย้งว่าเป็นภูเขาที่แตกต่างกัน - Jebel Ertowa ที่อยู่ใกล้เคียง [88]ข้อเสนอแนะของ Beke ไม่พบการสนับสนุนทางวิชาการมากเท่ากับข้อเสนอแนะว่า Mount Sinai คือภูเขาไฟHala-'l Badrตามที่Alois Musil สนับสนุน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20, J. Koenig ในปี 1971, [89] [ การอ้างอิงแบบเต็ม จำเป็น ]และColin Humphreysในปี 2546, [90] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]ท่ามกลางคนอื่นๆ

จาบาล อัล-ลอว์ซ

ผู้สมัครที่เป็นไปได้ในทฤษฎีอาระเบียคือJabal al-Lawz (หมายถึง 'ภูเขาอัลมอนด์') ผู้สนับสนุนของ Jabal al-Lawz ได้แก่L. Möller [91] [ full citation needed ]เช่นเดียวกับR. Wyatt , [92] R. Cornuke , และ L. Williams [93] [94] A. Kerkeslager เชื่อว่าหลักฐานทางโบราณคดีนั้นบางเกินกว่าจะสรุปได้ แต่ได้ระบุว่า "Jabal al Lawz อาจเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดในการระบุภูเขาซีนายของประเพณีในพระคัมภีร์ไบเบิล" และควรได้รับการค้นคว้า . [95]นักวิจัยจำนวนหนึ่งสนับสนุนสมมติฐานนี้ในขณะที่คนอื่นโต้แย้งกับสมมติฐานนี้ [ค]

หนึ่งในการพัฒนาล่าสุดคือการเปิดตัวสารคดี[97]ซึ่งระบุยอดเขาภายในเทือกเขา Jabal al-Lawz Jabal Maqlaขณะที่ Mount Sinai; [97]ภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงวิดีโอและหลักฐานการถ่ายภาพในโครงการ [98] [99]

Jabal al-Lawz ถูกปฏิเสธโดยนักวิชาการ เช่นJK Hoffmeierซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่า"ความผิดพลาดอันน่าจดจำ" ของ Cornuke และอื่นๆ [4] [100] G. Franz ตีพิมพ์การหักล้างสมมติฐานนี้ [96]

เนเกฟ

ขณะที่การเทียบท่าซีนายกับเปตราจะบ่งบอกว่าชาวอิสราเอลเดินทางเป็นเส้นตรงจากอียิปต์ผ่านคาเดช บาร์เนียและการระบุตำแหน่งซีนายในซาอุดิอาระเบียจะแนะนำให้คาเดช บาร์เนียอยู่ทางใต้กระโปรง นักวิชาการบางคนสงสัยว่าซีนายอยู่ใกล้กับบริเวณใกล้เคียงมากหรือไม่ ของคาเดช บาร์เนียนั่นเอง กึ่งกลางระหว่าง Kadesh Barnea และ Petra ในทะเลทรายNegev ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิสราเอลคือ Har Karkomซึ่งEmmanuel Anatiขุดค้นและค้นพบว่าเป็นยุคหิน ใหญ่ศูนย์กลางลัทธิ โดยมีที่ราบสูงล้อมรอบปกคลุมไปด้วยศาลเจ้า แท่นบูชา วงกลมหิน เสาหิน และการแกะสลักหินมากกว่า 40,000 ชิ้น; แม้ว่าจุดสูงสุดของกิจกรรมทางศาสนาที่ไซต์งานคือ 2350-2000 ก่อนคริสตศักราช การอพยพคือวันที่ 15 Nisan 2448 ( ปฏิทินฮีบรู 1313 ก่อนคริสตศักราช) [11]และภูเขาดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างระหว่างปี 1950 ถึง 1000 ก่อนคริสตศักราช Anati เสนอ ว่ายาบาล อิเดอิดนั้นเทียบได้กับซีนายในพระคัมภีร์ไบเบิล [102] [103]นักวิชาการคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์การระบุตัวตนนี้ เนื่องจากนอกจากจะเร็วเกินไปเกือบ 1,000 ปีแล้ว ยังปรากฏว่าจำเป็นต้องมีการย้ายถิ่นฐานของชาวมีเดียน ชาวอามาเลข และชนชาติโบราณอื่น ๆ จากสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ ของนักวิชาการในปัจจุบันวางไว้[104]

ภูเขาเฮอร์มอน

ตามการวิจัยที่โต้แย้งโดยI. Knohl (2012) [105] [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ] Mount Hermon เป็น Mount Sinai ที่กล่าวถึงในฮีบรูไบเบิลโดยมีเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ชวนให้นึกถึงการต่อสู้โบราณของชนเผ่าทางเหนือกับชาวอียิปต์ที่ไหนสักแห่งใน หุบเขาจอร์แดนหรือที่ราบสูงโกลัน [48]

ในงานศิลปะ

ไม่ทราบสถานที่หรือจินตนาการ

จาบาล มูซา

ดูเพิ่มเติม

เชิงอรรถ

 1. "ปีระหว่างทศวรรษ 1830 และ 1870 ซึ่งเป็นจุดสำคัญของความขัดแย้งในซีนาย ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของประเทศในยุโรปเข้าสู่ความโดดเด่นทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลก ... สนธิสัญญาปารีสปี 1856 ช่วยให้ชาวยุโรปเข้าถึงดินแดนออตโตมันได้ดีขึ้น ผู้เยี่ยมชมรวบรวมข่าวกรองควบคู่ไปกับโบราณวัตถุ ... คาบสมุทรตั้งอยู่บนเส้นทางทะเลจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังอินเดียผ่านคลองสุเอซซึ่งเปิดให้สัญจรในปี 2412 ไม่กี่เดือนหลังจากการสิ้นสุดของการสำรวจอาวุธยุทโธปกรณ์" Manginis (2015) [3 ]
 2. ^ "ตอนนี้ราเมเซสเป็นที่รู้จักว่าตั้งอยู่ที่ Qantir ในจังหวัด Sharkiya ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำตะวันออก ซึ่งหมายความว่าสถานที่เสนอของ Beke ของ ... Hermann Gunkel, Hugo Gressman, Martin Noth และ Jean Koenig พวกเขาทั้งหมดคิดว่าคำอธิบายในพระคัมภีร์ไบเบิล ของ theophany ที่ Mt. Sinai บรรยายกิจกรรมของภูเขาไฟ และเนื่องจากไม่มีหลักฐานของภูเขาไฟในซีนาย ที่ภาคเหนือของอาระเบียมีแนวโน้มมากขึ้น" ฮอฟไมเออร์ (2005) [4] (หน้า 131)
 3. ^ "ผู้สนับสนุน Jebel al-Lawz ไม่เห็นด้วยกับจุดข้ามทะเลแดงในอ่าว Akaba / Eilat กลุ่มหนึ่งประกอบด้วย R. Wyatt, J. Pinkoski และ L. Moller ชี้ให้เห็นว่าชาวอิสราเอลข้าม ที่ Nuweiba อีกกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย J. Irwin, R. Cornuke, L. Williams, R. Knuteson, K. Kluetz และ K. Durham โต้แย้งเรื่องช่องแคบ Tiran" Franz (2007) § "ปัญหาเกี่ยวกับอ่าว Akaba / Eilat Crossings" [96]

อ้างอิง

 1. ^ อพยพ 19
 2. คูแกน, ไมเคิล เดวิด. พันธสัญญาเดิม: บทนำทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู Oxford University Press, USA, 2017: หน้า 108
 3. ^ แมงกินิส, จอร์จ (2015). “เสาไฟหรือฝุ่น? จาบัล มูซา ในศตวรรษที่สิบเก้า” . การดำเนินการของการประชุมสหสาขาวิชาชีพในทะเลทรายซีนาย การประชุมสหสาขาวิชาชีพในทะเลทรายซีนาย – ผ่าน Academia.edu
 4. อรรถa b c d Hoffmeier, JK (2005). "ออนไลน์" . อิสราเอลโบราณในซีนาย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 133. ISBN 978-0-19-515546-4– ผ่านทาง Google หนังสือ
 5. อรรถ ชารีฟ เจ. ; Herklots, จอร์เจีย (1832) Qanoon-e-Islam: หรือ ประเพณีของชาวมูซุลมานแห่งอินเดีย; ประกอบด้วยเรื่องราวที่สมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับพิธีกรรมและพิธีต่างๆ ของพวกเขา ตั้งแต่เกิดจนถึงชั่วโมงแห่งความตาย พาร์เบอรี อัลเลน และบริษัท koh-e-toor.
 6. อรรถเป็น อับบาส KA (1984) โลกคือหมู่บ้านของฉัน: นวนิยายที่มีดัชนี สิ่งพิมพ์ อชันตา.
 7. ^ a b อพยพ 19:16
 8. ^ อพยพ 19:18
 9. ^ อพยพ 24:17
 10. ^ a b อพยพ 19:20
 11. ^ อพยพ 20:22
 12. ^ เมขิลตาเมื่ออพยพ 19:20 https://www.sefaria.org/Exodus.19.20?lang=bi&with=Mekhilta%20d%27Rabbi%20Yishmael&lang2=en
 13. Pirke De-Rabbi Eliezer, 41
 14. ^ a b c d e Peake's commentary on the Bible
 15. ^ a b ความเห็นของ Peake ในพระคัมภีร์
 16. ^ a b ผู้วินิจฉัย 5:4–5
 17. ^ อพยพ 20:18-19
 18. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 4:10–12
 19. ^ แฮร์ริส เจ. เรนเดล (1902). "ซีนาย, ภูเขา". ในHastings, J. (ed.) พจนานุกรมพระคัมภีร์
 20. อรรถเป็น เจคอบส์ เจ ; เซลิกโซห์น, ม. ; Bacher, W. (1906). "ภูเขาโฮเรบ" . สารานุกรมชาวยิว .
 21. ^ สตอล์กเกอร์ DMG (1963) "อพยพ". ในชุดดำ แมทธิว; Rowley, HH (สหพันธ์). คำอธิบาย Peake เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (ฉบับที่ 2) โธมัส เนลสัน. §178c
 22. อัลไบรท์, วิลเลียม ฟอกซ์เวลล์ (1957). จากยุคหินสู่ศาสนาคริสต์ หนังสือสมอคู่เดย์.
 23. อรรถเป็น บี เลเวนสัน จอน (1985) ซีนายและไซอัน: การเข้าสู่พระคัมภีร์ของชาวยิว นิวยอร์ก นิวยอร์ก: HarperOne น. 20–21. ISBN 978-0-06-254828-3.
 24. ฉบับใหม่ของออกซ์ฟอร์ดได้ใส่คำอธิบายประกอบในพระคัมภีร์ด้วยคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน / หนังสือดิว เทอโรคาโนนิคัล (ในภาษาฮีบรู) Coogan, Michael David., Brettler, Marc Zvi., Newsom, Carol A. (Carol Ann), 1950-, Perkins, Peme (ฉบับที่ 3) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2001. พี. 306. ISBN 0-19-528478-X. โอซีซี46381226  .{{cite book}}: CS1 maint: others (link)
 25. ^ "Breslov – ยูดายด้วยหัวใจ" . breslov.org _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-09-23 . สืบค้นเมื่อ19 มีนาคม 2018 .
 26. อรรถa b c d e f g h i j สารานุกรมยิว
 27. ^ ชารีฟ, ญัศฟาร์ (2375). Qanoon-e-Islam: หรือศุลกากรของ Moosulmans ของอินเดีย . พาร์เบอรี อั ลเลน และบริษัท สืบค้นเมื่อ19 มีนาคม 2018 – ผ่าน Google Books. ประกอบพิธีต่างๆ ครบถ้วน ครบถ้วน ตั้งแต่เกิดจนสิ้นพระชนม์
 28. อับบาส, ควาจา อาห์หมัด (19 มีนาคม พ.ศ. 2527) "โลกคือหมู่บ้านของฉัน: นวนิยายที่มีดัชนี" . สิ่งพิมพ์ อชันตา. สืบค้นเมื่อ19 มีนาคม 2018 – ผ่าน Google Books.
 29. ^ "เดลี่ไทม์ส" . รายวัน. สืบค้นเมื่อ19 มีนาคม 2018 .
 30. อรรถเป็น เดวีส์ เกรแฮม (1979) ถิ่นทุรกันดาร . น. 23–24.
 31. ^ a b c Hobbs, Joseph J. (19 กุมภาพันธ์ 2014). ภูเขาซีนาย . สังคมศาสตร์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเท็กซัส.
 32. อรรถเป็น c แฮร์ริสัน RK (nd). ฮอฟไมเออร์, เจ.เค. (เอ็ด.). สารานุกรมพระคัมภีร์ .
 33. ^ คัมภีร์กุรอาน 23:20  ( แปลโดย  ยูซุฟอาลี )
 34. ^ คัมภีร์กุรอาน 95:2  ( แปลโดย  ยูซุฟอาลี )
 35. ^ คัมภีร์กุรอาน 2:63–93
 36. ^ a b Quran  28:3–86
 37. ^ คัมภีร์กุรอ่าน 7:103–156
 38. ^ คัมภีร์กุรอาน 20:9–99
 39. ^ คัมภีร์กุรอาน 79:15–25
 40. อิบนุ กะธีร (2013-01-01). al-Ahmad, Mohammad Hilmi, Dr. (เอ็ด) เรื่องราวของศาสดา: [قصص الأنبياء [انكليزي . Dar al Kotob al Ilmiyah ( อาหรับ : دَار الْـكُتُـب الْـعِـلْـمِ นีั้อัลเซียะ ). ISBN 978-2745151360.
 41. ↑ เอลฮาดารี, ออสมัน (2016-02-08) . "11, 15" โมเสสในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม: การเรียกร้องสันติภาพ บุ๊คเบบี้. ISBN 978-1483563039.
 42. ^ a b c Cheyne and Black, สารานุกรม Biblica
 43. ^ 1 พงศ์กษัตริย์ 19:8
 44. มูซิล, เอ. (1926) [1911]. Im nördlichen Hegaz (ฉบับภาษาอังกฤษ). เวียน. หน้า 215 & 298.
 45. ^ เบค, ซี. (1878). ซีนายในอาระเบียและค่ามัธยฐาน – ผ่าน Internet Archive (archive.org)
 46. นีลเส็น, ดิทเลฟ (1927). ที่ตั้งของภูเขาซีนายในพระคัมภีร์ไบเบิล: การอ้างสิทธิ์สำหรับเปตรา P. Geuthner – ผ่าน Google หนังสือ
 47. เมนาเช ฮาร์-เอล, The Sinai Journeys: The Route of the Exodus
 48. ^ a b "การทำสงครามของฟาโรห์กับชาวอิสราเอล: เรื่องที่บอกเล่า" . Azure (azure.org.il) . ดึงข้อมูลเมื่อ2021-01-06
 49. บอตเตอร์เวค, จี. โยฮันเนส; ริงเกรน เฮลเมอร์; ฟาบรี, ไฮนซ์-โจเซฟ (สหพันธ์). พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม . ฉบับที่ 10. น. 235.
 50. ^ "หน้าแรก" . อารามซีนาย (sinaimomonastery.com) . สืบค้นเมื่อ19 มีนาคม 2018 .
 51. โจเซฟัส, ฟลาวิอุส . โบราณวัตถุของชาวยิว . II, xii, 1; III, วี, 1
 52. ^ "ภูเขาซีนาย (และยอดเขามูซาหรือมูซา)" . Touregypt.net . สืบค้นเมื่อ2014-12-01 .
 53. วิลสัน จอห์น มาริอุส; ฟินเดน เอ็ดเวิร์ด ฟรานซิส; ฟินเดน, วิลเลียม (สหพันธ์). ภูมิ ทัศน์ ของ ท้อง ที่ น่า สนใจ ที่ กล่าว ถึง ใน พระ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ หน้า 36.
 54. แมคเคลียร์ มล.; เฟลโท, CL, สหพันธ์ (1919). การจาริกแสวงบุญแห่งเอเธเรีนักแปล = บรรณาธิการ ลอนดอน สหราชอาณาจักร: สมาคมส่งเสริมความรู้คริสเตียน หน้า 2.
 55. ^ a b c "Bible Map: Mount Sion (Mount Sinai)" . พระคัมภีร์ Atlas (bibleatlas.org) . สืบค้นเมื่อ2014-12-01 .
 56. ^ a b อีวัลด์, Hist. ii. 43, 45, 103; ดิ.; ดับบลิว สมิธ, พล.อ. เซม. 2 หน้า 117 ฉ.; เซย์เซ่, EHH. 188; ฐานข้อมูล iv. 536b; เบอร์นีย์, เจอร์น. ของธีล. การศึกษา, ix. (1908), น. 343 ฉ.
 57. อรรถเป็น ชิสโฮล์ม, ฮิวจ์, เอ็ด. (น.) สารานุกรมบริแทนนิกา: พจนานุกรมศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ . ฉบับที่ 25. น. 139.
 58. อรรถเอ บี เอคเค็นสเตียน, ลีนา (1921). ประวัติของสินาย . ลอนดอน สหราชอาณาจักร: สมาคมเผยแพร่ความรู้คริสเตียน. หน้า 13.
 59. ^ งานวิจัยพระคัมภีร์ไบเบิลของดร. โรบินสัน ฉบับที่. ผม. หน้า. 188
 60. ^ ชาติยิว . สำนักพิมพ์อูลาน หน้า ๓๕๒. มีกิริยามารยาท จารีตประเพณี
 61. ^ ดู เฉลย ด้วย. 12: 2–3, II พงศาวดาร. 34:3–7 และ อพยพ 32:20
 62. ^ "ศูนย์กลางสำหรับซีนาย" . สืบค้นเมื่อ2014-12-01 .
 63. ^ [ไม่มีผู้แต่ง] (1970) Egeria: ไดอารี่ของการจาริกแสวงบุญ . แปลโดย Gingas, George E. New York, NY / Mahwah, NJ: The Newman Press หน้า 57. {{cite book}}: |author=มีชื่อสามัญ ( ช่วย )
 64. ^ บิมสัน จอห์น เจ.; ลิฟวิงสตัน, เดวิด (กันยายน–ตุลาคม 1987) "แก้ไขการอพยพ". ทบทวนโบราณคดีพระคัมภีร์ไบเบิล . หน้า 40–48, 51–53, 66–68.
 65. Rendsburg, Gary A. The Bible and the Ancient Near East . หน้า 171.
 66. เบต-อารีห์, อิทซัก (1987). "ชาวคานาอันและชาวอียิปต์ที่ Serabit el-Khadim" ใน Rainey, Anson F. (ed.) อียิปต์ อิสราเอล ซีนาย: ความสัมพันธ์ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในสมัยพระคัมภีร์ เทลอาวีฟ อิสราเอล: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ น. 63–65.
 67. มัมฟอร์ด, เกรกอรี ดี. (2001). "ซีนาย". ในเรดฟอร์ด โดนัลด์ บี. (บรรณาธิการ). สารานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ดของอียิปต์โบราณ ฉบับที่ 3. หน้า 288.
 68. ^ "เซราบิต เอล-คาเดม" . โบราณคดี.tau.ac.il. 2012-08-05 . สืบค้นเมื่อ2014-12-01 .
 69. อาโรนี, โยฮานัน (1962) [1961]. "คาเดช-บาร์เนียและภูเขาซีนาย" ใน Rothenberg, Beno (ed.) ที่รกร้างว่างเปล่าของพระเจ้า: การค้นพบในซีนาย นิวยอร์ก นิวยอร์ก: โธมัส เนลสัน แอนด์ ซันส์ หน้า 166.
 70. ฮอลแลนด์ FW Recovery of Jerusalem . หน้า 524.
 71. ↑ Beit-Arieh, Itzhaq (พ.ค–มิถุนายน 1988) "เส้นทางผ่านสินาย" . บาร์ . 14 (3): 37.
 72. เอคเคนสไตน์, ลีนา (1980) [1921]. ประวัติความเป็นมาของสินาย (พิมพ์ซ้ำ ed.). ลอนดอน สหราชอาณาจักร และนิวยอร์ก นิวยอร์ก: AMS Press หน้า 99 [ft.note 1], 178–179.
 73. เบนท์ลีย์, เจมส์ (1986). ความลับของภูเขาซีนาย นิวยอร์ก นิวยอร์ก: ดับเบิลเดย์ หน้า 58.[ออร์บิส, ลอนดอน, 1985]
 74. ^ ดีน อี. (1959). สตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาคริสเตียน (พิมพ์ซ้ำ ed.) New York, NY / Westwood, NJ: Harper & Row / Barbour & Co. หน้า 7-10
 75. ^ "สินาย" . จุติใหม่ สารานุกรมคาทอลิก
 76. ฟลาวิ อุส โย เซฟุส ,โบราณวัตถุของชาวยิว , 2:12
 77. Richard Elliott Friedman ,ใครเป็นคนเขียนพระคัมภีร์?
 78. เมนาเช ฮาร์-เอล, The Sinai Journeys: The Route of the Exodus
 79. จาร์วิส ซี.เอส. (1938). "สี่สิบปีที่ชาวอิสราเอลพเนจร" การ สำรวจปาเลสไตน์รายไตรมาส 70 : 25–40. ดอย : 10.1179/peq.1938.70.1.25 .
 80. เดอ เกอุส, CHJ (1977). "คาเดช บาร์เนีย: ข้อสังเกตทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บางประการ" ใน Brongers, Hendrik Antonie (ed.) การเรียนการสอนและการตีความ: การศึกษาในภาษาฮิบรู โบราณคดีปาเลสไตน์ และอรรถกถาในพระคัมภีร์ไบเบิล . Leiden: คลังข้อมูลที่ยอดเยี่ยม. ISBN 90-04-05433-2.
 81. ^ The Megalithic Portal และ Megalith Map "Gebel Khashm el Tarif [Jebel Hashem al Taref, Hashem el-Tarif, Mount Sinai (?)] Ancient Temple: The Megalithic Portal และ Megalith Map " Megalithic.co.uk . สืบค้นเมื่อ2014-12-01 .
 82. ซิมชา จาโคโบวิชี. "ภูเขาซีนายที่แท้จริง" .
 83. ↑ Ditlef Nielsen, The Site of the Biblical Mount Sinai – การอ้างสิทธิ์ของ Petra (1927)
 84. ^ อพยพ 24:10
 85. เชย์นและแบล็ก,สารานุกรม Biblica , โฮเชน
 86. Charles Beke, Mount Sinai, ภูเขาไฟ (1873)
 87. ซิกมุนด์ ฟรอยด์โมเสส และลัทธิเทวนิยม (1939)
 88. เบค, ชาร์ลส์ (1878). ซีนายในอาระเบียและค่ามัธยฐาน .
 89. เคอนิก, ฌอง (1971). "Le site de Al-Jaw dans l'ancien pays de Madian". [ชื่อวารสารหายไป] .
 90. ฮัมฟรีส์, คอลิน (ลำดับที่). ปาฏิหาริย์แห่งการอพยพ: การค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุทางธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาของเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิล
 91. Möller, L. The Exodus Case: การค้นพบครั้งใหม่ของการอพยพทางประวัติศาสตร์ .
 92. ^ เคลลี มาร์ก (17 มิถุนายน 2548) ตามหาเรือโนอาห์ เควสของไวแอตต์ ตอนที่ 8 สำนักพิมพ์แบ๊บติสต์ สืบค้นเมื่อ3 ธันวาคม 2010 .
 93. วิลเลียมส์, ลาร์รี (1997) [1990]. ภูเขาโมเสส: การค้นพบภูเขาซีนาย (พิมพ์ซ้ำ) นิวยอร์ก นิวยอร์ก: Wynwood Press หน้า 182.ชื่อพิมพ์ซ้ำ: การค้นพบภูเขาซีนาย
 94. วิลสัน, เจนนิเฟอร์ (11 สิงหาคม พ.ศ. 2549). "เรือโนอาห์อยู่บนภูเขา [ain] ในอิหร่านหรือไม่? มนุษย์สำรวจโลกเพื่อค้นหาสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนา " ข่าวเช้าทะเลทราย เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2012-07-07 สืบค้นเมื่อ19 ธันวาคม 2550 . Bob Cornuke ไม่มีปริญญาด้านโบราณคดี เขาจบปริญญาเอกด้านพระคัมภีร์และเทววิทยาจาก Louisiana Baptist University
 95. เคอร์เคสลาเกอร์, อัลเลน (1998). "การจาริกแสวงบุญของชาวยิวและอัตลักษณ์ของชาวยิว" . ในแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์ เดวิด (บรรณาธิการ) การจาริกแสวงบุญและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในอียิปต์โบราณตอนปลาย ยอดเยี่ยม น. 212–213. ISBN 978-9004111271. สืบค้นเมื่อ1 เมษายน 2559 .
 96. อรรถเป็น ฟรานซ์ กอร์ดอน แมสซาชูเซตส์ (3 ตุลาคม 2550) "ภูเขาซีนายไม่ใช่เจเบล อัล-ลอว์ซ" . ผู้ร่วมวิจัยในพระคัมภีร์ไบเบิล . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-11-19.
  Franz, Gordon, แมสซาชูเซตส์ (10 มิถุนายน 2551) "ภูเขาซีนายอยู่ในซาอุดิอาระเบียหรือไม่" . ผู้ร่วมวิจัยในพระคัมภีร์ไบเบิล . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2010-06-22
  "สิ่งพิมพ์" . ผู้ร่วมวิจัยในพระคัมภีร์ไบเบิล . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-11-13. "ภูเขาซีนายอยู่ในซาอุดิอาระเบียหรือไม่" . 1 กรกฎาคม 2549
 97. a b Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai in Saudi Arabia (สารคดี). มูลนิธิวิจัยข้อสงสัยโทมัส
 98. ^ "บ้าน" . ซีนายในอาระเบีย. สืบค้นเมื่อ2019-03-04 .
 99. ^ "บ้าน" . จาบาล มักลา. สืบค้นเมื่อ2019-03-04 .
 100. ^ เจมสัน จอห์น เอช.; เอเรนฮาร์ด, จอห์น อี.; ฟินน์, คริสติน, สหพันธ์. (2003). Muses โบราณ: โบราณคดีและศิลปะ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอลาบามา. หน้า 179. ISBN 978-0-8173-1274-9– ผ่าน Google-books
 101. ^ ตัวอย่าง 16:1, 7, 13; ตาล เด็ก. 38a
 102. เอ็มมานูเอล อานาติปริศนาแห่งภูเขาซีนาย: การค้นพบทางโบราณคดีที่ฮาร์ การ์กอม (2001)
 103. "พบภูเขาซีนาย: การค้นพบทางโบราณคดีที่ฮาร์ การ์กอม" . www.harkarkom.com . สืบค้นเมื่อ19 มีนาคม 2018 .
 104. แชงส์, เฮอร์เชล (มีนาคม–เมษายน 2014). "ภูเขาซีนายอยู่ที่ไหน กรณีของ Har Karkom และกรณีของซาอุดิอาระเบีย" . ทบทวนโบราณคดีพระคัมภีร์ไบเบิล. สืบค้นเมื่อ28 มีนาคม 2558 .
 105. ^ Knohl, I. (2012). ฮาเชม: ตัวเลขลับของพระคัมภีร์ฮีบรู และความลึกลับของการอพยพออกจากอียิปต์

บรรณานุกรม

ลิงค์ภายนอก

0.11202192306519